2013-03-25 15:37:27• hírek • Szatmár.ro

Krisztus példáján vigasztalódni

Nagyböjt minden vasárnapján találkozott Szatmárnémeti római katolikus ifjúsága, hogy az esti szentmisék után, a különböző templomokban együtt közeledjen a Feltámadás misztériumának megértéséhez. Találkozásaikat idén is közös, szabadtéri keresztúti ájtatossággal zárták, melyet Virágvasárnap a Kálvária templom udvarán tartottak.

Este nyolc órától gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősebbek egyként álltak a kereszt mellé, és vitték azt végig a tizennégy stáción. Mindegyiknél megálltak, röviden elelmélkedtek, imádkoztak, az állomások között pedig éneküket emelték az Úrhoz.

Ft. Lapka József ifjúsági- és ministránslelkész az imaóra végén szólt a résztvevőkhöz, az elcsüggedés elleni kitartásra buzdítva: "Gondoljunk Jézus életére amikor a magány és a fájdalom elhatalmasodik rajtunk. Jézus Krisztus példája bizonyítja, hogy van élet az elesés után, hogy amikor legjobban fáj, amikor úgy érezzük, magunkra maradtunk, akkor Isten még inkább szeret minket."

Megköszönte mindenkinek, hogy az imaórákat idén is látogatta, együtt imádkozott, énekelt, haladt. A plébánosoknak és káplánoknak háláját fejezte ki, hogy közösen előkészítették a különböző találkozási alkalmakat, a fiataloknak, hogy a szervezésben részt vettek, Bonto Gabriella és Csiszár Lóránd ifjúsági referenseknek pedig, hogy a segédanyagot elkészítették.

A nagyböjti találkozások elérték céljukat, Húsvét ünnepe előtt elcsendesedésre, elmélkedésre, a Jóistennel való személyes kapcsolat erősítésére adtak lehetőséget.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: