2014-06-17 15:51:40• hírek • Szatmár.ro

Középpontban az önkéntesség

„Szatmár megyében nem csak a fiatalok, de az idősebbek körében is igencsak divatosnak mondható az önkénteskedés, noha a legtöbbjük nem tud arról, hogy ide sorolható az, amit többnyire jó szándékkal tesz" - foglalta össze annak a projektnek az eredményét Őri-Pákay Franciska, a Szatmári Fiatalokért Kulturális Egyesület (SZAFKE) alelnöke, amelyet az egyesület május és június hónap folyamán végzett a Communitas Alapítvány főtámogatásával Szatmár megyében.

Egy határon átnyúló önkéntesség-motivációs felmérést gondoltak tovább és valósítottak meg a SZAFKE vezetői. Ez a kezdeményezés egyébként szorosan kapcsolódik ahhoz is, hogy nemrég fogadták el a parlamentben az önkéntességi törvényt, amelynek kezdeményezésében úttörő szerepe volt a Magyar Ifjúsági Kezdeményezésnek, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek.

A felmérés alatt a korábbi kutatásból megkapott adatbázist sikerült tovább bővíteni, így most már csaknem teljes azoknak az egyesületeknek, alapítványoknak és be nem jegyzett, de szervezetként működő csoportoknak a listája, amelyekben önkéntesség zajlik. Ezek többsége saját tagjainak önkénteskedésével tud megvalósítani projekteket, de sokszor a pályázatokhoz szükséges önrészt is önkéntesek munkájával tudják „fedezni". Kiderült a felmérés során, hogy igen szép számmal akadnak olyanok is, akik mivel nem szervezett vagy jogilag bejegyzett csoportokban vállalnak önkéntes munkát (nőszervezetek, vallási csoportok, kisebb falvak időszakos közösségei, stb) nem kerülnek be többnyire a felmérésekbe. Így más felmérések azt a némiképp torzult képet mutatják, hogy az önkéntesség - döntő többségében - fiatalokra jellemző.

Arra is sikerült rámutatni, hogy az önkéntesség fogalmát sem az idősebb, sem a fiatalabb korosztály nem tudja egyértelműen meghatározni, és szükség van arra, hogy az ilyen jellegű információs tevékenységet valaki felvállalja a megyében.

Mivel Romániában - s ez alól Szatmár megye sem kivétel - az európai átlaghoz képest igen alacsony azoknak a száma, akik önkéntes alapú tevékenységet végeznek szabadidejükben, szükség van ennek népszerűsítésére. Az Európai Uniónak az Erasmus+ programon belül van kimondottan a 30 év alatti fiatalok önkéntesség vállalási kedvének motiválását szolgáló alprogramja, az EVS vagyis az Európai Önkéntes Szolgálat. Az EVS program lehetőséget nyújt a 18-30 év közötti fiataloknak, hogy fejlesszék képességeiket, kipróbálják magukat egy idegen környezetben, új kapcsolatokra tegyenek szert, és nem utolsó sorban elsajátítsanak egy idegen nyelvet.

A program célja, hogy fejlessze és tudatosítsa a szolidaritás és tolerancia értékeit a fiatalok körében, és hosszabb távon előmozdítsa az európai társadalmi kohéziót. A Romániában elfogadott önkéntességi törvény pozitív hatással lehet az önkéntesség elterjedésére, hiszen ez hivatalos elismerése annak a munkának, amelyet a fiatalok - és az idősek is - kifejtenek, s adott esetekben szakmai tapasztalatként is kamatoztatni tudják majd.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: