2016-07-29 15:37:11• hírek • refszatmar.eu

Király Lajos az esélyes

Király Lajos
Király Lajos

A Református Egyházban hatévente választások útján tölthetnek be tisztségeket a lelkészek és a világi tagok. Hatévente egyházmegyei és egyházkerületi választásokat tartanak, előbbinek első felvonására került sor a Szatmári-Láncos Református Egyházközséghez tartozó Kálvin János Gyülekezeti Házban.

Pontosítva a fentieket, az első felvonás második fejezete zárult le, ugyanis a Szatmári Református Egyházmegye egyházközségeinek presbitériumai már összegyűltek az elmúlt hetekben, hogy megtárgyalják, kiket tartanak a tisztségekre érdemesnek. Ezen jelöléseknek az összesítésére került sor csütörtökön 10 órától az egyházmegye közgyűlésén, ahol Szatmári Elemér az Egyházkerületi Választói Bizottság szatmári képviselője hirdette az Igét Pál apostol Kolossébeliekhez irt Levele 3. részének 12. és 13. verse alapján: „Öltsetek magatokra azért - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna - amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek." Az igehirdető elmondta, hogy a megbocsátás és az elszenvedés nem alaptermészete az embernek, éppen ezért figyelmeztet az Ige, hogy ezt tegyük meg. Lelkészek és gyülekezeti tagok is ezt gyakorolhatják. Nem lenne rossz, ha egy ilyen választói közgyűlés úrvacsorai közösségben zajlana. Tükörbe kell néznünk, hogy próbára tegyük önértékelésünket és imában el kell mondjuk: „Uram, én mindenben a Te akaratodat akarom szolgálni!" Kovács Sándor esperes és Csűry Miklós főgondnok is megköszönte az igehirdető szolgálatát, és köszöntötte a közgyűlést.

Ezt követően a gyülekezetek képviselői leadták a jelöltlistáikat, amit az ott megválasztott számláló bizottság gondosan meg is számolt. Több óra kitartó munka után Ilyés Jenő a bizottság elnöke közölte a részletes eredményeket. A fontosabb tisztségek közül először az esperes-jelölteket említjük: Király Lajos batizi lelkész 24, Ilonczai Zsombor szárazberki lelkész 7, Simon Attila szatmárudvari lelkipásztor pedig 5 jelölést kapott. Így kiderült, régi középiskolai és egyetemi évfolyamtársak indulnak a tisztségért. Az egyházmegyei főgondnoki titulusért Dr. Puskás Csaba Szatmár-Németi presbiter 29 jelöléssel, Tatár Miklós Szamos-negyedi főgondnok 10 jelöléssel indulhat. Az egyházmegyei lelkész főjegyzői (egyszerűbben: esperes-helyettesi) tisztséget az alábbi három személy töltheti be: Kiss József Szatmárpálfalváról 24 jelölést, Kovács Mátyás Sándorhomokról 7 jelölést, Kovács József Szatmárhegyről 4 jelölést kapott. Az összes többi jelöltet az alábbi linken tekinthetik meg: http://refszatmar.eu/jelolo-lista-szatmari-reformatus-egyhazmegye-jelolo-kozgyulese/

A jelölteknek legkésőbb jövő keddig jelezniük kell írásban azt, hogy vállalják-e a megmérettetést. Ezeket a dokumentumokat az Esperesi Hivatalban lehet kézbesíteni. Augusztus 25-én újra összegyűl a lelkészekből és gondnokokból álló Egyházmegyei Közgyűlés, amikor már a választásokra kerül sor. Isten áldása legyen az egyházmegye életén!

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: