2019-01-27 12:30:58• hírek • Közlemény

Kézzelfogható gondoskodás Patóházán

"Ebben a világban sok minden forog az anyagiak körül. Vannak, akik rettegnek, és félnek a holnaptól, mert például anyagilag instabilnak érzik magukat.

Megvallom őszintén, néha jó magam is bele esem az aggodalmaskodás csapdájába. Vajon hogy lesz idén, vajon minden rendben fog zajlani, kérdem magamtól. Ha világi szemmel nézem a dolgainkat: sötét a jövendő. Többet temetünk (6 év alatt 6-szor többet) mint keresztelünk, nagy az elvándorlás." – osztotta meg gondolatai velünk Tolnai János patóházai lelkipásztor, majd így folytatta:

 

 

"De a hívő ember lelki szemekkel is kell, hogy fürkéssze az életét. Nem láthatja csupán csak azt, amit a világ. Annyira beszédes a következő igeszakasz: „Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velökÉs imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.” (2 Kir. 6,15-17)

 

Látnunk kell azt, hogy Isten velünk van, Isten gondunkat viseli. S bármi is történjék, nekünk van egy Gazdánk, aki nem hagy magunkra. Ha hiszünk és, szorgalmasan dolgozunk, megmutatja újból és újból hogy mekkora hatalma és szeretete. S ha van szemünk a látásra, és fülünk a hallásra, akkor megértjük, hogy a sok negatív dolgok mellett vannak pozitív dolgok is az életünkben, aminek örülhetünk. S bizony mennyi ok van az örömre, mert Isten nem ül tétlenül sohasem.

 

Én hiszem, hogy Isten ma is küld angyalokat. Egy személyt, aki segít a bajba jutottaknak, akinek van szeme látni azt, amit a világ nem vesz észre. Ilyen személynek ismertem meg dr. Bognár Bélát (és az Amerikai Magyar Koalíció tagjait), vagy a Miamibeli Református Egyházközség vezetőségét, akik szívükön hordozzák a kisebbnek, gyengébbnek sorsát.

 

De itt nyugodtan kitérhetek az anyaországi vezetőségre is (anélkül, hogy politizálnék), mert nekik köszönhetően vannak pályázati lehetőségek. Ha ezek a lehetőségek nem lennének, akkor nagy bajban lennénk. Élnénk, de csak vegetálva. Így tudunk fejlődni is, apró léptekkel előre lépni. Persze, ez nem mindenkinek tetszik, olyan is van aki vizsgálódna, sőt még közöttünk is akad, aki mocskos pénznek tartja ezeket a támogatásokat. De mindhiába, mert ha Isten eldönti, hogy valakin keresztül akar dolgozni, akkor mondhat, bárki bármit, az Isten akarata úgyis érvényesül.

 

Pontosan ezért is szeretnénk köszönetet mondani a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-nek hiszen nélkülük a tavalyi esztendő nem lett volna egy sikeres év a Patóházai Református Egyházközség számára. 2018-2019 között adományukkal lehetővé tették az iskolabusz program folytatását (2015. óta folyamatosan működik, s támogatásban részesül), melynek köszönhetően a patóházai magyar gyerekek könnyebben s kényelmesebben járhatnak iskolába. De meg kell említenünk azt is, hogy anyagi támogatásban részesítették zene és angol programunkat is (a magyar gyerekek angol és zene tudását fejlesztjük ennek a támogatásnak köszönhetően), a nyári ifis kirándulásunkat is (Dél-erdélyben jártunk), vagy éppenséggel a Református Gyülekezeti Otthonunk fenntartásában és korszerűsítésében is segítettek.

 

Isten gondoskodását tehát kézzelfoghatóan is át lehet élni, mint ahogy ezekből a példákból is lehet látni. Ne törődjünk a vészmadarakkal, akik el akarják ültetni szívünkbe a félelmet. Legyen elég minden napnak a maga baja. Higgyünk, alkossunk és mutassuk meg ennek a világnak mekkora a mi Istenünk! Neki köszönhetően nem félek a jövőtől, mert tudom, bármit hozzon a holnap, Isten tenyerén hordoz. Ezt az érzést kívánom minden kedves olvasónak!"

 

Tolnai János patóházai lelkipásztor

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: