2015-08-28 19:15:13• hírek • Szatmár.ro

Kereskényi Gábor közösség- és városfejlesztési programja

MÉLTÓSÁGOT ÉS ÖNBIZALMAT SZATMÁRNÉMETINEK!

Közösség és városépítő program-vázlat

I. Alapvetés

Szatmárnémeti jelenlegi helyzete a városvezetés katasztrofális három éves tevékenysége miatt meglehetősen szomorú. Figyelembe véve a város reális fejlődési, előrelépési lehetőségeit, nyomasztó elmaradás tapasztalható. Szükséges, hogy a kedvező változások megalapozásához őszinte helyzetelemzést és egy két lábbal a földön járó programot állítsunk össze és azt tárjuk a választópolgárok elé.

Önkormányzati és törvényhozói tapasztalatom azt mutatja, hogy a látványos nagyberuházások a kormány céltámogatása és/vagy uniós források felhasználása nélkül nem valósíthatók meg. Mindazonáltal a város rendelkezik megfelelő saját költségvetéssel ahhoz, hogy a lakossági közszolgáltatásokat viszonylag magas szinten nyújtsa (az utóbbi három évben megszokott gyakorlattal ellentétben), illetve ezeket fejlessze.

Széleskörű társadalmi összefogással városunk balkanizálódása megállítható!

Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak, hogy a jelenlegi városvezetés újrázása esetén Szatmárnémeti újabb évekkel marad le nemcsak a közeli európai megyeszékhelyek viszonylatában (Debrecen, Nyíregyháza, Kassa, Ungvár), hanem a szomszédos romániai megyeközpontokkal szemben is (Nagybánya, Nagyvárad, sőt Zilah).

Vissza kell tehát adnunk együtt Szatmárnémeti méltóságát és önbizalmát! S ebben a nemes, de nehéz vállalkozásban mindenkire számítunk, hisz ezt a célt csak vállvetve, csapatmunkában tudjuk teljesíteni.

II. Realitásokra épülő 2016-2020-as ciklus

A) Nagyberuházások

A papírhidak és papírkörgyűrűk ideje lejárt!

25 éves késéssel be kell indítani azokat a nagyberuházásokat, melyekre égető szüksége van Szatmárnémetinek:

- körgyűrű híddal/hidakkal

- sportcsarnok

Amint már utaltam rá, a fenti beruházásokat a város nem képes önerőből kivitelezni, kormánytámogatás vagy EU-s finanszírozás nélkül. A siker kulcsa egy pártok feletti szövetség Szatmárért, melynek szereplői (városezetés, megyevezetés, parlamenti és - esetleg - kormányzati képviselők) politikai hovatartozástól függetlenül lobbiznak a városért. Erre van jó példa a szomszédos Nagybányán, de Szatmárnémetiben az elmúlt 25 év során sajnos nem volt jellemző.

B) Munkahelyteremtés

Újabb és újabb befektetőket kell Szatmárra vonzani, akik jobban fizető munkahelyeket teremtenek. Ehhez azonban az szükséges, hogy ezeket a befektetőket érdekeltté tegyük, különféle (pl. adó) kedvezményekkel támogassa őket az önkormányzat.

C) Minőségi lakossági közszolgáltatások

- víz és csatornázás: tovább kell folytatni a hálózatok korszerűsítését és bővítését.

- tömegközlekedés: korszerűsíteni kell a jelenlegi járműparkot, mely lassan elavul és egyre nehézkesebbé teszi e szolgáltatás megfelelő szinten tartását.

- köztemető: a jelenlegi - Amaci úti - köztemető megtelt, alternatív megoldásban kell gondolkodni.

- közvilágítás: a jelenlegi rendszer elfogadható paraméterek szerint működik, de szükségesnek tartom a hálózat bővítését, elgondolkodtató a rendszer koncesszióba adása, megfelelő fejlesztésekért, bővítésekért és a rendszer energiatakarékossá tételéért „cserébe".

- szemétszállítás: a szolgáltatáson lehet javítani, ugyanakkor átlátható rendszer alapján minden háztartás részt kell vállaljon e szolgáltatás költségeiből.

- utak karbantartása: az elmúlt időszakban rengeteg pénz ment ki a városkasszából útkarbantartás címén. Az elvégzett munka azonban szinte kivétel nélkül hagyott kívánnivalót maga után. Sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni az ellenőrzésnek és a munkálatok átvételének, betartva és betartatva a vonatkozó tanácsi határozatokat és kivitelezési szerződéseket. E témakörben meg kell említenem a különféle szolgáltatók (E-on Gaz, Electrica, Romtelecom, Apaserv stb.) által elvégeztetett munkálatok után maradt állapotokat, melyek az esetek többségében járhatatlanná teszik nemcsak az úttestet, hanem sok esetben a járdákat is, rengeteg bosszúságot okozva ezzel a szatmáriaknak.

- zöldövezetek karbantartása: a jelenlegi zöldövezetek megfelelő karbantartása mellett bővítésre, új zöld területek kialakítására van szükség.

- közterek, közterületek: a városközpont közösségi szempontból értékes köztereit (Főtér, Tűzoltótorony parkja, Újközpont) rehabilitálni kell, majd folyamatosan karbantartani. Családbaráttá kell tenni és alkalmasnak arra, hogy rendszeresen kulturális rendezvények helyszínei legyenek.

- épített örökség megóvása, középületek felújítása, karbantartása: be kell indítani a köztulajdonban lévő épületek felújítását, emellett a városvezetésnek támogatnia kell a magántulajdonban lévő, de városképi jelentőségű épületek rendbetételét.

- piac: a jelenlegi piaci körülményeken javítani kell. Bár a jelenlegi városvezetés e téren tett bizonyos dolgokat, de távolról sem eleget (ld. Nagypiac, Szamospiac helyzete, állapota). A piacokon ugyanakkor a szatmári és Szatmár megyei valódi őstermelőkett kell támogatni portékáik értékesítésében, nem pedig a viszonteladókat.

- oktatás: 2004-2012 között nagyrészt befejeztük a tanügyi infrastruktúra korszerűsítését, felújítottuk a város óvodáinak, iskoláinak nagy részét, korszerű fűtésrendszerekkel láttuk el őket, ezáltal az energiatakarékosság terén is léptünk előre. Ugyanakkor be kell fejeznünk ezt a munkát, és oda kell figyelnünk az ingatlanok rendeltetésszerű használatára és jobb kihasználtságára. Feltétlenül kiemelt figyelem illeti a Kölcsey Ferenc Főgimnázium helyzetét, különösen az épület állapotát. A felújítás közösségünk elsőszámú prioritása, s mely ügyben az önkormányzat is szerepet kell vállaljon (hasonlóképpen a 2011-es összefogáshoz).

- sport: a 2007-2012-es sikertörténet után a jelenlegi városvezetés lezüllesztette a szatmári profi sportot, léket verve ennek töretlen fejlődésébe. A finanszírozás paradox módon láthatóan emelkedett az utóbbi időben, mégis az eredménytelenség és a középszerűség jellemzi mind a VSK, mind az Olimpia tevékenységét. A közpénzek felelőtlen felhasználása itt érhető tetten a legjobban, hisz a sport konkrét és mérhető eredményeken alapuló tevékenység. A város által közpénzekből finanszírozott sportklubokban tucatjával alkalmazták a klientúrát, a városvezetéshez közel álló személyeket „irodai munkára", sőt sportolói és edzői munkakörbe is (!). A profi élsport mellett azonban az önkormányzatnak kötelessége figyelmet fordítani a tömegsportra is, mert ez elengedhetetlen feltétele a lakosság egészséges életmódjának. A gyerekek, felnőttek és szépkorúak minél nagyobb tömegének kell lehetőséget biztosítani a mozgásra.

- e-adminisztráció: 2015-ben, rohanó világunkban egyre nagyobb jelentősége van az időmegtakarításnak. E tekintetben a hatékony e-adminisztráció kialakítása és működtetése megkönnyíteni az ügyintézést és hozzárálulna a túlburjánzott bürokrácia csökkentéséhez.

III. Városunk vagyona - a közösség vagyona

2008-2012 között nagy előrelépés történt a szatmári vagyonkezelés terén. Megkezdődött a város ingatlanvagyonának topográfiai felmérése és telekkönyvezése. Mindazonáltal jelen pillanatban sincs egy olyan megfelelő leltár, mely elengedhetetlen előfeltétele az átlátható, racionális vagyonkezelésnek és a város fejlődésének.

IV. Új szabadidős és közösségi tereket Szatmárnémetinek!

A fentiekben már szó volt a központ környéki terekről, bővíteni kell a zöldövezeteket, új játszótereket kell kialakítani, a Sárerdő környékén pedig létre kell hozni egy olyan szabadidős parkot, ahova minden szatmári kilátogathat, kibiciklizhet és megfelelő minőségi környezetben kapcsolódhat ki.

V. A kapcsolatok újjáépítése

A jelenlegi polgármester aláaknázta, és sok esetben felszámolta a kapcsolatot és a konstruktív kommunikációt a városi tanácsosokkal, a megyei tanács vezetőségével, a civil szférával, sőt Szatmárnémeti testvérvárosaival is. Szívós munkával ezeket a kapcsolati szálakat újból össze kell forrasztani, a megingott bizalmat helyre kell állítani, ugyanis Szatmárnémeti városanak minden fenti tényező segítségére, pozitív hozzáállására szükség van a fejlődéshez.

Kereskényi Gábor

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: