2018. november. 16., péntek
Névnap:
2017-12-09 12:17:41• hírek • Szatmár.ro

Kegyelemmel teljes

Rendhagyó módon, idén délelőtt tartották a szatmárnémeti Zárda templom búcsúját, amelyre azonban az elmúlt évekhez hasonlóan nagy számban érkeztek hívek közelről és távolról. A pénteken tizenegy órától kezdődött búcsúmise annak az örömteli eseménynek is lehetőséget adott, hogy méltó keretek között megáldhassák a külsőleg és részlegesen belsőleg is felújított templomot.

Dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök, templomigazgató a bevonulást követően mutatta be a híveknek a megvalósításokat: "Amikor idén májusban a mellettünk lévő Zárda épületet felszenteltük - benne egy rehabilitációs központ működik - már akkor éreztük, hogy folytatni kell. A rossz állapotban levő Zárda templom volt a következő lépés. Ezt külsőleg teljesen felújítottuk - tetőzet, homlokzat javítására, ablakok, külső ajtók, lábazat, lépcsőzet cseréjére került sor. De belül is sok helyen renováltunk: a templom előterét, termeket, folyosókat, ajtókat, boltozatokat tettünk rendbe, villanybiztosító rendszereket cseréltünk. Továbbá teljeskörű udvarrendezésre került sor, ezt terápiás eszközökkel szereltük fel, illetve a templomkertet parkosítottuk. Mindezekért Istennek hála!"
 

A szentmise főcelebránsa, Schönberger Jenő püspök ezt követően áldotta meg az épületet és az udvart - ide helyezték Hám János mellszobrát is, amely korábban a Székesegyház bejárata előtt állt. A szentbeszéd, ahogy a felkészítő triduum elmélkedései is Barta Barnabás püspöki titkártól, ifjúsági- és ministránslelkésztől hangzott el. Gondolatait a kegyelem fogalma köré rendezte: "A triduum három alkalma alatt az Angyali üdvözlet egy-egy mondatrészletéről elmélkedtünk. Ma is egy mondatra összpontosítunk. Gábor angyal „Kegyelemmel teljes”-nek mondja Máriát, és hozzáteszi: <<Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.>> Nap, mint nap, az Üdvözlégy Mária imádkozása alkalmával kegyelemmel teljesnek mondjuk mi is a Szűzanyát.


 

Advent első vasárnapján a Kegyelem Éve kezdődött egyházmegyénkben, ezért választottam a búcsúsmise elmélkedése alapjául az angyali üdvözletnek ezt a mondatát. Szűz Mária, aki kegyelemmel teljes, közbenjár értünk, hogy mi is befogadhassuk Isten kegyelmét. A kegyelmet, mely Istennek az üdvösség érdekében adott ingyenes ajándéka, mely a teremtményt, vagyis az embert sem természete, sem érdem alapján nem illeti meg, és jogos igénye sem lehet rá. A kegyelem Isten közeledése az ember felé. Ezek a teológiai meghatározások és magyarázatok. Nekünk azonban ennél sokkal tovább kell mennünk. Azt kell tisztáznunk magunkban, hogy mit jelent számunkra a kegyelem és mennyire válunk nyitottá a befogadására. Hiszen Isten végtelen jóságában felkínálja a kegyelmet. Elfogadjuk-e az ajándékot vagy nem? Mária nem utasította vissza Isten kegyelmét. Ez a boldog élet titka és biztos út az üdvösség felé. Hiszen Isten az üdvösség érdekében adja a kegyelmet. A kegyelem állapotában lenni azt jelenti, hogy Istenben lenni, végtelenül közel minden kegyelem forrásához, Jézus Krisztushoz."
 

Barta Barnabás hangsúlyozta, ha igazi vágy van a szívünkben Isten iránt, akkor megértjük, mire hívott meg minket: "Az Ő kegyelmét befogadva megváltozik az életünk. Másképp fogjuk így értelmezni a megpróbáltatást, a szenvedést, és derűs lélekkel fogadjuk az örömöt, Isten ajándékait. Nem zúgolódni fogunk Isten ellen, hanem mi is alázatos szolgái leszünk. Isten a barátságával tüntetett ki minket. Isten barátságában élni pedig a legnagyobb kegyelem. Istennel való mély kapcsolatunk, emberi kapcsolatainkat is megváltoztatja, tisztává teszi. Kibékíti egymással a családokat, testvéreket, a szomszédokat. Szűz Mária, mint édesanyánk arra vágyik, hogy béke legyen bennünk és köztünk. A kegyelem titka határtalan fényt, reményt és mély biztonságot jelent, mert az örök élet nem más, mint az Istenben való élet. Erre törekedjünk, kérjük a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanyát, járjon közben értünk, hogy az üdvösség elérése érdekében legyünk mi is a tisztaság, az alázat, a szeretet, a jóság és az engedelmesség emberei."
 

A szentmise végén Hankovszky Ferenc templomigazgató mondott köszönetet mindenkinek, aki a felújításban részt vett, illetve abban segítséget nyújtott, majd a teljes búcsú elnyeréséért előírt imákat mondták el közösen. A kivonulásra, a himnuszok után a templom kórusa a hagyományoknak megfelelően, Szűz Mária énekekkel készült.
 

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: