2012-12-04 17:38:05• hírek • Kocsis Zoltán

Kampánybeszédektől sem volt mentes a Megyei Tanács 20. évfordulója

Az RMDSZ egykori és jelenlegi tanácsosai
Az RMDSZ egykori és jelenlegi tanácsosai

Húsz esztendővel ezelőtt, 1992-ben alakult meg első alkalommal a Szatmár Megyei Tanács. Az elmúlt két évtized elnökeinek, alelnökeinek és tanácsosainak jelenlétében kedd délután az Északi Színházban megtartott ünnepségen emlékeztek meg e fontos mozzanatra.

Húsz percnyi késés után Adrian Stef, a Szatmár Megyei Tanács (MT) regnáló elnöke nyitotta meg az ünnepséget. Köszöntő beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy megalakulásakor az MT sokáig csak egy második számú, mellékes intézmény volt, amelynek szerepe évről évre nőtt. Jól bizonyítja ezt, hogy míg jelenleg 17 alárendelt intézménnyel rendelkezik, addig húsz évvel ezelőtt egyetlen ilyen sem volt.

Ezt követte az emlékoklevelek és emlékplakettek kiosztása (utóbbiak Radu Ciobanu és Reha Márk munkái), a szekularizált államunkban a sort Iustin Sigheteanu, Máramaros és Szatmár megyei ortodox püspök nyitotta. Az egyházfi kampánykijelentésektől sem mentes beszédében kifejtette többek között véleményét a jelenlegi megyerendszer megtartása mellett és az esetleges adminisztratív átrendezés ellen.

Vasile Bizau görögkatolikus püspök helyett Dumitru Roman esperes, Csűry István királyhágómelléki református püspök helyett pedig Nagy Sándor esperes, egyben jelenlegi megyei tanácsos vette át a plakettet. A római katolikus egyházat Schönberger Jenő püspök távollétében senki sem képviselte...

Ezt követően sem az MT korábbi tagjai következtek, hanem Ovidiu Silaghi közlekedésügyi miniszter, Eugeniu Avram prefektus, Valer Marian és Günthner Tibor szenátorok, Gheorghe Ciocan, Ioan Holdis, Viorel Buda és Erdei D. István képviselők állhattak fel a színpadra. Silaghi és Marian kampánybeszédei után Günthner (aki korábban az MT alelnöke is volt) sok sikert, energiát és munkakedvet kívánt Szatmár megye lakosainak „akikre nem csak négyévente kell odafigyelni", jelentette ki. Elsőként Erdei köszöntötte két nyelven a hallgatóságot és egyetértett Sigehteanuval az ország adminisztratív felosztásával kapcsolatban, reményének adott hangot továbbá, hogy Románia a következőkben sikeresebben tudja lehívni az uniós támogatásokat, majd boldog karácsonyt kívánt az egybegyűlteknek.Mindezek után következtek végre az MT korábbi alelnökei, szám szerint kilencen: Fodor Mihail, Gheorghe Miclaus, Nicolae Lazin, Mircea Ardelean, Nicolae Bura, Paula Mare, Valentin Macec, Günthner Tibor és Mircea Govor. A jelenlegi alelnök azon véleményének is hangot adott, mely szerint „Csehi és Stef urakkal olyan erős csapatot alkotunk az MT élén, amilyen nem volt az elmúlt húsz évben" - lett is némi moraj a teremben.

Az alelnökök után következtek az elnökök időrendi sorrendben: Ioan Chis (1993-1996), Anamaria Biris (1996-1997), Gheorghe Miclaus (1997-2000), Szabó István (2000-2007), Gheorghe Ciocan (2007-2008) és az első közvetlenül a szavazók által megválasztott elnök, Csehi Árpád (2008-2012).

„Húsz év jelentős, meghatározó idő egy ember életében, ám csak egy momentum az emberiség történelmében. Ez  alatt az idő alatt az MT egy felelős, európai normák szerint működő intézménnyé érett", kezdte kétnyelvű beszédét a jelenlegi alelnök. „Nehéz időszakban vezethettem a tanácsot, gondoljunk csak a gazdasági világválságra, ám úgy gondolom, az alelnökökkel, tanácsosokkal, alkalmazottakkal, polgármesterekkel, az intézmények munkatársaival és parlamenti képviselőkkel közösen hozzá tudtunk járulni a megye fejlődéséhez. Isten éltesse Szatmár Megyét!", jelentette ki Csehi.


A folytatásban az egykori és jelenlegi tanácsosok következtek, akiknek felkutatása, a szervezők bevallása szerint, több esetben is nehézségekbe ütközött. Közel száznegyven tanácsos neve hangzott el (közülük tucatnyian sajnos már nincsenek az élők sorában) és Octavian Petric hívta fel magára a figyelmet. Noha le volt szögezve, hogy a tanácsosok nem mondanak beszédet, ő azért előállt egy kis kampánydiskurzussal saját jelöltségét illetően...

Zárásként oklevelet és plakettet kapott az MT korábbi (Cornelia Bota) és jelenlegi (Mihaela Crasnai) titkára valamint a szakapparátusban legrégebb óta dolgozók, az alárendelt intézmények vezetői valamint a Szatmár megyében működő sajtóorgánumok (közel két tucat) képviselői is.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: