2016-05-15 17:30:04• hírek • Választási hirdetés

Jobban, többet Szatmárért - Zöld Szatmár

Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármesterjelölt városfejlesztési programjának 6. fejezete a "Zöld Szatmár" címet viseli. Az alábbiakban ezt a fejezetet mutatjuk be a szatmári olvasóknak.

Szatmár egykoron a virágok városa volt, mostanra egy ren­dezetlen, beszürkült és gondozatlan betontömbbé vált. Vissza fogjuk fordítani ezt a folyamatot! Újraépítjük az elhanyagolt zöld területeket a városközpontban és a lakónegyedekben is. Rendezzük az elhanyagolt területeket, a többi folyóparti város mintájára bevonjuk a Szamos-partot a város vérkeringésébe. Szakemberek segítségével szigorúbb zöldterület-karbantartá­si, fametszési szabályzatot léptetünk életbe, újra működtetni fogjuk az illegális szemétlerakók ellen fellépő Zöld komman­dót. Szatmárnak 2020-ra ismét egy élhető, tiszta levegőjű, zöld városnak kell lennie!

A JELENLEGI HELYZET: Az elmúlt négy év alatt szinte mindennaposak voltak a kör­nyezetvédelmi kihágások, a rombolás és hanyagság itt érhető tetten. Szomorú látni, ahogyan a polgármester és emberei fo­lyamatosan áthágják a környezetvédelmi, fametszési, karban­tartási szabályokat, számukra ez a terület egyáltalán nem volt fontos. Miattuk állnak csupaszon az István-téri fák.

KONKRÉT LÉPÉSEK

6.1 Zöldövezetek rehabilitációja: legfontosabb a jelenlegi fe­lületek megóvása és új zöld területek létrehozása: mind a város központi részén, mind a lakónegyedekben, akár a lakosság be­vonásával is.

6.2 Az elhanyagolt területek rendbetétele: rendezzük a Sza­mos-part, a Kubik-part és más elhanyagolt területek állapotát.

6.3 Fametszés, faültetés: véget kell vetni a csonkításnak, szakemberek bevonásával elkészítjük a városi fametszési sza­bályzatot, a fák és cserjék időszakos metszésére. Hosszútávú programot indítunk az elöregedett fák szakszerű cseréjére és pótlására, fákat ültetünk a várost körbevevő területekre, köz­utak mentén.

6.4 Környezetbarát játszótereket építünk, gondot fordítunk a jelenlegiek folyamatos karbantartására. Beindítjuk a két éve stagnáló extrémsport-park építését az UFO parkban, felújít­juk a "Dinamo" atlétikai pályát, a Szamos mindkét oldalán kialakítjuk a kutyafuttató övezeteket, ahol a gazdik szabadon engedhetik a négylábúakat.

6.5 A Szamos-part rehabilitációjára számos elképzelésünk van, egy alapos takarítás után bevonjuk a város vérkeringé­sébe: rakpart-szerű kialakítással, parkosítással és szigorú fel­ügyelettel visszaadjuk ezeket a városnak. Feljavítjuk a régi strand területét.

6.6 Sárerdei szabadidős övezet létrehozása: a város északi részében létrehozunk a szatmáriak számára egy olyan öveze­tet, ahol a családok jól érzik magukat és kikapcsolódhatnak természetes környezetben.

6.7 Biciklis infrastruktúra: négy év alatt egyetlen méter bicik­liút sem épült, hatalmas lemaradásunk van ezen a területen. Szakmai szervezetekkel, civil egyesületekkel közösen kidol­gozzuk és kiépítjük a várost átszelő bicikliút-hálózatot. Meg­teremtjük a biciklis közlekedés biztonságos feltételeit, akár munkába járásról, akár szabadidős biciklizésről legyen szó!

KÖZTISZTASÁG

A polgármester előzetes ígéreteinek ellenére ezen a területen látható a legnagyobb visszaesés: soha nem volt ilyen koszos Szatmár, mint az elmúlt pár évben! Ezért szigorú rendszert vezetünk be a takarítási tevékenység ellenőrzésére, a takarí­tási szolgáltatót gépparkjának megújítására kötelezzük. Meg­oldjuk a lakossági zöld szemét problémáját, nem maradnak el az utóbbi években elhanyagolt környezetvédelmi beruházá­sok sem, mint például a szelektív hulladékgyűjtés. Az illegális szemétlerakók, szemetelők ellen a Környezetvédelmi Rendőr­ség fog fellépni.

(x)

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: