2016-05-18 14:47:09• hírek • Választási hirdetés

Jobban, többet Szatmárért - Oktatás, kultúra, szabadidő, sport

Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármesterjelölt városfejlesztési programjának 9. fejezete az Oktatás, kultúra, szabadidő, sport címet viseli. Az alábbiakban ezt a fejezetet mutatjuk be a szatmári olvasóknak.

Minőségi oktatást és fejlett tanintézményeket akarunk, az egyetemi városok mintájára pezsgő kulturális életet hozunk Szatmárnémetibe! Megteremtjük a lehetőségeket a testmoz­gásra, városi sport-stratégia keretében külön fejlesztjük a tö­megsportokat és támogatjuk az élsportot.

A JELENLEGI HELYZET

Az oktatási intézmények működnek, de nem a polgármester, hanem a tanügyi szakemberek áldozatos munkája által. Az utóbbi pár évben sokkal többet hallottunk sport-botrányok­ról mint tanügyi sikerekről. A városi sportklub egykori dicső­ségét hozó szakosztályai haldokolnak, a többiek nem tudnak elszámolni a közpénzekkel.

KONKRÉT LÉPÉSEK

9.1 Oktatás: fejlesztjük az iskolák állapotát: felújítuk a fűtési rendszereket, mosdókat, tornatermeket és iskolaudvarokat, a lehetőségek függvényében bővítjük az iskolai étkeztetést. Figyelünk a lakónegyedekbeli magyar oktatásra, hosszú távon a lakótelepi iskolákat is felhozzuk a belvárosiak színvonalára.

9.2 Szakoktatás, ezen belül a duális képzés kiemelt támo­gatása által a fiataljaink reális lehetőségeket kapnak a mun­kaerőpiacon. A duális képzésben tanulók szakmai, elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig a vállalatoknál, gyáraknál zajlik, így verseny­képes szaktudást szerezhetnek. A polgármesteri hivatal ked­vezményeket adhat azoknak a cégeknek, akik bevállalják a duális képzést és alkalmazzák fiataljainkat.

9.3 Pezsgő kulturális életet Szatmárnak! Újra kell gondolni a város kulturális menedzsmentjét és 21. századi alapokra he­lyezni: színvonalas, közkedvelt színházi előadások, filmfesz­tivál, minden ízlést és igényt kielégítő zenei rendezvények, vizuális művészetek és más innovatív kulturális projektek színtere legyen Szatmárnémeti.

9.4 Tömegsport támogatása: mindenki számára elérhető sportolási lehetőségeket biztosítunk, rendbetesszük a meglévő, használaton kívüli sportbázisokat, műfüves focipályákat ho­zunk létre a lakónegyedekben, tanügyi intézmények udvarán.

9.5 Élsport támogatása: támogatjuk az eredmény-orientált versenysportot a Városi Sportklub és az Olimpia klub kerete­in belül, visszahozzuk a szatmári sport egykori dicsőségét és nemzeti szintű elismertségét. Mindezt botrányok, pénzügyi és szervezési káosz nélkül, az eredményekre koncentrálva.

9.6 Szabadidő hasznos eltöltésére számos meglévő helyszínt kell rendbehozzunk: a töltésen futó bicikliutat, a Szamos- partot, átfogó terv keretében rendbehozzuk a városi parko­kat, a Kossuth-kertet, két kutyafuttatót építünk a Szamos két oldalán. Hosszútávú terveink között szerepel egy szabadidőközpont létrehozása a Sárerdőn és itt az ideje kihasználni a természeti adottságainkat: a gyógyturizmus területén jelen­tős előnybe kerülhetünk a többi környező várossal szemben.

9.7 Városimázs és turizmus: ez a két terület teljesen el volt hanyagolva az utóbbi időben, a többi város pedig ezen a téren lépett nagyot. Itt az ideje, hogy Szatmárnémeti is felkerüljön a turisztikai térképre: városimázs- és turisztikai irodát alapí­tunk, elsősorban a gyógyturizmusra, konferencia- és rendez­vényturizmusra koncentrálunk.

(x)

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # koronavírustérkép # baleset # helyhatósági2020 # SzatmárnémetiVSK # események # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: