2016-05-13 16:40:37• hírek • Választási hirdetés

Jobban, többet Szatmárért - Közszolgáltatások

Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármesterjelölt városfejlesztési programjának 6. fejezete a "Közszolgáltatások" címet viseli. Az alábbiakban ezt a fejezetet mutatjuk be a szatmári olvasóknak.

Itt az ideje, hogy 4 év stagnálás és fejetlenség után jól működő rendszert és lakosságbarát szemléletet vezessünk be a polgár­mesteri hivatalba és az alárendelt intézményekbe. Hatékony közszolgáltatásokat, átlátható és kiszámítható városvezetést garantálunk, ehhez pedig modern eszközöket fogunk felhasz­nálni: át kell térni az online ügyintézésre, a lakosságot be kell vonni a döntéshozatalba!

A JELENLEGI HELYZET:

A szatmáriak elégedetlenek a közszolgáltatások színvonalával: a polgármesteri hivatalban fejetlenség uralkodik, az ügyintézés nehézkes, nem működik a kapcsolattartás a lakossággal.

KONKRÉT LÉPÉSEK

5.1 Hatékonyság növelése: a polgármesteri hivatalban és az alá­rendelt intézményekben lakosságbarát, átlátható és hatékony ügyintézést vezetünk be, biztosítjuk az anyanyelv használatát.

5.2 Átláthatóság a közpénzek felhasználása terén: a kolozs­vári mintára minden 10.000 lejnél nagyobb értékű beszerzést nyilvánossá teszünk online felületen.

5.3 Hivatali ügyintézés a lakónegyedekben: elsőként a 16-os és 17-es-Carpați negyedekben helyezünk ki ügyintézési pon­tokat, hogy egy helyen lehessen kérvényt letenni, számlákat fizetni, lakossági problémát bejelenteni.

5.4 A hivatali ügyintézés órarendjét meghosszabbítjuk 18 óráig, ne kelljen munkából elszaladni egy probléma megoldásáért.

5.5 Online ügyintézés, problémabejelentés: a városi problé­mák jelzésére és a megoldás nyomonkövetésére bevezetjük a Nagyváradon sikerrel működő „City Report" okostelefonra épített szolgáltatást. A lakossági szolgáltatásokat online felü­letre helyezzük.

5.6 Lakossági döntéshozatal: a döntéseket a városi tanács és a vele együttműködő polgármester hozza, de az előkészí­tésben meghallgatjuk az érintett lakosokat is: bevezetjük a lakónegyedi döntéshozó testületeket, rendszeres kihelyezett fogadóórákat.

5.7 Részvételi költségvetés: mondják meg a lakosok, a befize­tett adójuk egy részéből mit fejlesszünk a közvetlen lakókör­nyezetükben.

(x)

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: