2016-05-19 18:32:09• hírek • Választási hirdetés

Jobban, többet Szatmárért - Ifjúság - a jövő garanciája

Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármesterjelölt városfejlesztési programjának 10. fejezete az Ifjúság - a jövő garanciája címet viseli. Az alábbiakban ezt a fejezetet mutatjuk be a szatmári olvasóknak.

Hozzuk vissza a fiatalokat a városba, adjuk vissza a várost a fiataloknak - az elmúlt időszak szomorú statisztikáit vis­sza kell fordítani: olyan várost építünk, amely a fiatalok szá­mára is vonzó, amelybe szívesen térnek vissza az egyetem el­végzése után, amelyben szakmunkásként is meg tudnak élni. Pörgős, színes ifjúsági életet hozunk a városba, együtt a fiata­lok képviselőivel.

A JELENLEGI HELYZET

A mostani városvezetés szerint elég, ha a városnapokra ho­zunk egy fiatal rapzenekart és ezzel kielégítik a fiatalok igé­nyeit. Szatmárnémetiből menekülnek a fiatalok, általános vélemény az, hogy nincsenek itthon sem munkalehetőségek, sem vonzó programok.

KONKRÉT LÉPÉSEK

10.1 Ösztöndíjprogram: bevezetjük a hazatérési ösztöndíjat, ezzel is segítjük a fiatalok itthoni boldogulását az első pár hó­napban. Már az egyetemi évek alatt a szülővároshoz kapcsol­juk a fiatalokat: amennyiben a városról írnak államvizsga-dolgozatot, ösztöndíjban részesülnek. Így erősödik a kötődé­sük a szülővároshoz, a város pedig friss ötleteket, megoldáso­kat kap.

10.2 Szakoktatás népszerűsítése: A duális képzés és a ked­vezményprogramok által elősegítjük a szakmunkások biztos megélhetését Szatmárnémetiben

10.3 Ifjúsági forrásközpont: létrehozása a volt Victoria mozi épületében: a szatmári ifjúsági szervezetek számára egy multifunkcionális rendezvény- és irodai központtá alakítjuk át az épületet, ebben létrehozzuk az első közösségi munkateret, így hosszú távon a Tűzoltótorony és felújított környéke egy fiata­los központja is lehet a városnak.

10.4 Ifjúsági szervezetek támogatása: a városi költségvetésben külön ifjúsági alapot hozunk létre, kedvezményeket adunk a fiataloknak a közszállításban. Támogatjuk a fiatalos rendezvényeket, a hagyományőrzéstől az extrémsport-ver­senyig. A városi ifjúsági stratégiát a fiatalokkal közösen ha­tározzuk meg, bevonjuk őket a döntéshozatalba az „ifjúsági tanács" intézményével.

10.5 Szatmár 2025: csapatunk négy tagját már képeztük arra, hogy sikerrel pályázhassunk az ifjúsági fővárosi címre. A követ­kező 4 évben úgy fejlesztjük a várost és az ifjúsági életet, hogy Szatmár eséllyel induljon egy jövőbeni megméretkezésen.

(x)

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: