2016-05-26 09:26:40• hírek • Szatmar.ro

Jézus Szíve kilenced péntektől

A Jézus Szíve Búcsút minden évben kilenced előzi meg, vagyis kilenc napon keresztül igyekeznek a hívek imával, elmélkedésekkel, a legszentebb áldozaton való részvétellel felkészülni az ünnep fogadására.

A kilenced szentmise alkalmaira a Kálvária templomban kerül sor, este hat órai kezdési időpontokkal - kivételt képez június 3-a, amikor reggel kilenc órától is lesz szentmise. Az elmélkedések idén az Alacoque Szent Margitnak tett Jézus Szíve ígéretekre épülnek, így: május 27-én, pénteken Rácz Gábriel István avasfelsőfalui plébános tart a szentmisében prédikációt „Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van" gondolattól indulva; szombaton Leabu Marius, a Kis Szent Teréz plébánia segédlelkésze „Családjukban békességet szerzek"; vasárnap Román János nagybányai esperes „Megvigasztalom őket szenvedéseikben"; hétfőn Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes „Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján"; kedden Vass Loránd szinérváraljai i.h. lelkész „Minden vállalkozásukat megáldom"; szerdán Magász Jenő, a nagybányai Szent József egyházközösség plébánosa „A bűnösök szívemben az irgalom forrására és végtelen óceánjára találnak"; csütörtökön Fagea László címzetes esperes, borsabányai plébános „A lanyha lelkek buzgókká válnak"; június 3-án pénteken reggel kilenc órától id. Pallai Béla görögkatolikus címzetes esperes, a szatmárnémeti Szent Miklós templom parókusa, este hattól Fromherz Attila lajosvölgyi plébános „A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek" címmel mond prédikációt; 4-én szombaton pedig ifj. Pallai Béla nagypeleskei görögkatolikus parókus „Megáldom a házakat, amelyekben Szent Szívem képét kifüggesztik és tisztelik" gondolathoz fűzött szónoklatával zárja a felkészülő szentmisék sorát.

A kilencedre szeretettel várják a híveket, hogy a június 5-i Jézus Szíve Búcsúra mindenki hitében megerősödve érkezhessen meg.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: