2018-10-22 09:20:18• hírek • Közlemény

Isten a reménytelenségben

A beteg embert reménytelenségében, egyedüllétében, magányában a Mindenható sokszor észrevehetetlen szeretete veszi körül - hangzott el az önkéntes beteglátogatók szombati találkozóján.

Az emmauszi tanítványok történetét dolgozta fel az önkéntes beteglátogatói kör október 20-i találkozóján. A Szent János apostol és evangélista, Hildegárda plébánián Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens tartott előadást, melyben elemezte a tanítványok, Krisztus kereszthalálát követő és feltámadását megelőző lélekállapotát. Két tanítvány sétál Emmausz felé, kétségekkel és félelmekkel küzdve. Egymástól nem kaphatnak megoldást, mégis szükségét érzik megosztani reménytelenségüket.

 

A beszélgetés, a fájdalmak kimondása a feldolgozásban módszer lehet, azonban a vigasztalódásnak, kiengesztelődésnek nem teljes megoldója. Ehhez Isten belépése szükséges, aki felfedi magát, megért, válaszol, vigasztal. Az emmauszi tanítványoknak időre van szükségük, hogy felfedezzék a Megváltót, bár látják őt már amikor csatlakozik hozzájuk, velük együtt halad.

 

Gáspár Annamária a történet kapcsán elmondta, a beteglátogatás során hasonló minták fedezhetők fel. A beteg ember sokszor kétségbeesett, nem érzi Isten jelenlétét életében, egészségi állapota alakulásában. Szüksége lehet beszélgetésre, meghallgatásra, a vigaszt azonban a beteglátogató nem adhatja, az csak Istentől jöhet. Ezért, amennyiben a beteg szeretné, lehetőséget kell teremteni számára a közös imára, a pap meghívásával gyónásra, szentáldozásra, a betegek szentségéhez való járulásra.

 

Az előadás után a beteglátogatók arról meséltek, melyek voltak azok az alkalmak, amikor "észrevették, felfedezték Istent" a másik emberben, valakinek a szeretetében, szavában. Többen vallottak az elcsüggedésben, magányban vagy kétségbeesésben megmutatkozó isteni szeretetről, amely minden alkalommal megerősít és felemel - a betegek sokszor tesznek tanúságot a Mindenható ilyen formában való megjelenéséről, vigasztalásáról.

 

Az önkéntes beteglátogatók a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kórházaiban látogatják a betegeket heti rendszerességgel, közösséget alkotva és a betegeket is közösségbe vonva viszik a kéréseket, kétségeket, félelmeket vagy épp örömöket Isten elé.

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: