2019-01-27 12:21:39• hírek • Közlemény

Imaheti gondolatok a 7. és 8. napon: Fodor Lajos és Nagy Erika igehirdetése

Imaheti gondolatok – 7. nap – Fodor Lajos

“Uram,Dávidnak fia, könyörülj rajtam! (...) Óh, asszony, nagy a te hited!” (Máté 15: 22,28)

 

A kórházban a betegek szíve megnyílik egymás felé. Olyan természetes, hogy mindenki elmondja honnét jött, mi a baja, családjáról is szivesen beszél. Kikerülve a kórházból, egészségesen is sokan továbbra is tartják a kapcsolatot, mert a baj, a betegség annyira összekovácsolta őket, hogy nem tudnak felejteni. Az Isten-adta élethelyzet arra indít bennünket, hogy felismerjük: semmivel sem vagyunk különbek, másoknál, egy a sorsunk, amely Isten kezében van.

 

A bajban lévő család minden lehetőséget megpróbál, felhasználja az alkalmakat, annak érdekében, hogy bajból kisegítse szerettét. Nemcsak csendben, elvonulva a világtól imádkozik, azok elé vonul, akik tudnak segíteni. Ha csak saját magáról volna szó, lehet nem tenné, élne tovább együtt betegségével, szenvedne, tűrne, fájdalmasan élné le élete hátralévő éveit, de amikor a gyermekről van szó, felelősségétől és szülői ösztönétől vezettetve  el kezd kiáltani segítségért. A kananeus asszony tudja, hogy kihez kell kiáltani: ahhoz, aki azt mondotta: “Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek….”Ahhoz emeli szavát ez az asszony, akiről tudja, benne isteni erő rejlik, akinek hatalma van az ördög felett is. Kihez mehetne, ha nem az Isten Fiához? Legyőz minden előítéletet és akadályt.

 

Fáj neki, nagyon fáj, amikor úgy hallja, hogy az, akinek a segítségében annyira bízott és hitt, elutasítja eredete és származása miatt, nagyon jól tudja, hogy peremre szorult. Nem akar ő több lenni annál aki, megelégszik a morzsányi törődéssel, de azt is tudja, hogy ez a morzsányi törődés éppen elegendő ahhoz, hogy leánya meggyógyuljon. Csak lelki alamizsnát kér az áldott orvostól, nem többet. Kitart, ügyesen válaszol, teljesen kinyílik Jézus előtt, aki látja ezt az állhatatosságot, ezt a bizalmat, cselekszik: az édesanya hitéért meggyógyítja gyermekét. A gyermeknek bizonyára elmondja, hogy Jézusnak köszönheti az életet, hogy olyan egészséges, mint barátnői és barátai.. Igy terjed majd a Krusztusba vetett hit Tirus és Sidon vidékén is.

 

A hit abban, aki a mi megváltónk, segítőnk, áldott orvosunk bátrakká tesz bennünket. Zörgessünk, kopogjunk ezzel a bátorsággal, kitartással Nála! A segítség nem késik.

 

Nagyok a bajok, nagyok!

A külső erő sokkal nagyobb,

Jézus a te áldott orvosod. Ámen

Fodor Lajos

 

Imaheti gondolatok – 8. nap – Nagy Erika

Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (János 8,12)

 

Nyolc napon át pihentünk Jézus lábainál. Újra eltelhettünk tanításával. Vitaminadag, melynek erejével megerősödtünk tanítványságunkban. Hálásnak kell lennünk, azért, hogy Ő nem tekinti pazarlásnak, feleslegesnek, hogy velünk foglalkozzon. Terve van velünk a jövőre nézve! Újra lehetőséget biztosított számunkra, hogy Világosságában megfürödve új erővel próbáljunk élni az Általa kapott új lehetőségben. Tanított bennünket: hogyan éljük meg hitelesen keresztyénségünket.

 

Világosságának reflektorfényében hasonlóan a parázna asszonyhoz és az őt kővel megbüntetni akarókhoz mi is magunkra ismerhettünk a történetek szereplőiben.

 

Tiszta, bennünket nem kárhoztató Szeretetének Világosságánál a világ keresztyénségének sokféleségére mutatott rá, és a világ hatásaként bennünket is befolyásoló, a keresztyénséget igy széthúzó számtalan bűneinkre. Minden kétséget kizáróan tudatta velünk: bízni Benne , ez a Béke! Isten a lehetetlen dolgok Istene! Meg tudja változtatni a legreménytelenebb és legkétségbeesettebb helyzeteket is, hogy ezáltal felfedje bölcsességét és erejét.

 

Azért teheti ezt meg, mert Ő a Világ Világossága! Minden kétséget kizáróan szeretné ezt tudatni a Benne bízókkal és reménykedőkkel, az Őt vádlókkal, a Benne kételkedőkkel és az Őt provokálókkal, amint tette ezt történetünk farizeusaival és szereplőivel is.

 

A keresztyén embernek felül kell kerekedni mindenen, az előítéletein is. A keresztyén családoknak hiteles képet mutatva kell tanúskodni arról, hogy Isten családjában milyen az élet. Isten rendje alapján, melyre Krisztus-Urunk rávilágit, az IGAZSÁGOSSÁGRA való törekvés elengedhetetlen az életben maradásunkra.

 

Együtt kaptuk a Jézus Krisztusra figyelésre szóló felhívást: Aki az Igazság és az Élet, Aki a Világ Világossága.

 

Isten megtartott bennünket sok megpróbáltatás idején, kilátástalan, sötét időkben: világválságokban, világháborúk, Istent és az Ő igazságát az emberek szívéből kiölni akaró kommunizmus ideje alatt.

Kérjük, változtassa meg életünket, hogy áldássá válhassunk mások számára!

Kérjük, hogy tudjuk megélni az egységet a sokféleségben, hogy mi magunk is világitokká váljunk! Van-e az Ő Világosságának, beszédének helye Benned?

A hét 8 napjára naponta 2-2 Ige helyezte szívünkre Istenadta feladatainkat, nem feledve, hogy az imádkozó szív mindig Igazságra törekszik.

Mikor Jézus ezeket mondta: sokan hittek Benne.

 

Bár igy lenne! Ha sokan hinnének Benne és járnának az Ő világosságában: másként cselekedve, mint eddig! Bízni Jézusban ez a Béke! Békesség Istentől!

 

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: