2015-08-28 19:18:44• hírek • Szatmár.ro

Ilonczai Annamária város- és közösségfejlesztő programja

Városfejlesztési program

Kisebb nagyobb megszakítással 21 éve szervezek rendezvényeket dolgozom civil szervezetben. Ezek az évek megtanítottak csapatban dolgozni és jól beosztani az időt. Meglátásom szerint egy polgármesternek a legfőbb érdeme a jó szervezőképesség.

Három gyerekes édesanyaként ismerem a gyerekesek gondjait. Az aktív lakosság legértékesebb társadalmi rétegéről van szó, nem érdemes figyelmen kívül hagyni az érdekeiket. Számomra a gyerek és az ember a legfontosabb. Minden aspektusát a városfejlesztésnek ezen a szemüvegen keresztül tudom csak szemlélni. Torkig vannak az emberek azzal a tiszteletlenséggel amely jellemzi ezt a várost és amelyet nap mint nap tapasztalnak az itt élők a közintézményekben, az oktatásban, az egészségügyben.

Fontosnak tartom, hogy az élmények forrását a gyerek a majdani felnőtt megtalálja a városban. Egy élhetőbb Szatmárnémetit kívánok nekik! A gyermeki étetkori sajátosságokat alapulvéve strukturálom elképzeléseimet.

Terhesnő és Csecsemő Gondozó Központ, azaz védőnői hálózat (9 hónapig terhes- és 3 évig csecsemőgondozás) létrehozása körzetesítve a városban. Telefonos és személyes tanácsadás. Terhes képzések (táplálkozás, mozgás, egésységügyi problémák). Jelenleg terhelt háziorvosi szakellátás hatáskörébe tartozik. Nekünk nem mindegy Szatmárnémetiben, hogy a nők mernek, akarnak vállalni egy vagy több gyereket. Segítségre, támogatásra van szükségük.

Bölcsödei és óvodai férőhelyek bővítése és építése. A jelenlegi óvodák zöme nem alkalmas óvodai életre, nem veszi figyelembe a gyermek életkori sajátosságait (régi polgári házak). Az egykori erre a célra kialakított épületek rehabilitálása és működtetése. A dolgozó szülőknek biztonságot ad, ha jó helyen tudják gyerekeiket ameddig dolgoznak. Nyáron összevont óvodai csoportokkal. Ne a szülő szervezze a bölcsödei vagy óvodai csoportot, alanyi és nemzetiségi kvóta szerint járjon a lakcímhez legközelebb.

Kisiskolai oktatás alanyi és nemzetiségi kvóta a lakcímhez legközelebb. Diszkrimináció, ha a szülőt abba a helyzetbe kényszerítik, hogy az anyagi lehetőségeitől tegye lehetővé a gyermek iskoláztatást (központi óvodák és iskolák elsorvasztják a perem iskolákat, ahol kitűnő munka folyik ez a központiak esetében nem mondható el általánosságban). 0 osztályt kezdőknek iskolaszerekkel ellátott iskolatáska ajándékozás. Gesztus a szülők felé. Lásd Fehér megyei példa!

Gimnáziumi (V-VIII.) és főgimnáziumi iskolák adottságainak (laborok és tornaterem) bővítése és fenntartása (pl: kémiai szerek állandó jelenléte az oktatási folyamatokban). Ne szenvedjen hátrányt az az egykori diák aki a Kölcseyben érettségizett  más megyebeli kortársaihoz képest, ha orvosi egyetemre jár, mert nem volt kémia laborja az iskolának és ezért nem tud alapdolgokat.

Kötelező napi torna és heti 3 ének óra. Egészséges életmódra szoktatás legjobb eszköze a tornaóra. A Szatmárnémeti gyermek lakosság 60% szenved gyakori felsőlégúti, a 40 év feletti felnőtt lakosság 90% szenved a pajzsmirigy rendellenesség következményeként: érrendszeri, szervi (epe, vese, szív) vagy  cukorbetegségben. Ifjúságért dolgozóként végig kellett gondolnunk, el kellett döntenünk, hogy az emberélet milyen formáját tartjuk igazán eszményinek, értékesnek: a társadalom számára hasznos embereket neveljünk-e, vagy boldog, boldogságra képes embereket; hogyan akarjuk ötvözni ezt a két szempontot. Kodály Zoltán így vall: "Csak boldog emberből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország." Köztudott a zene jótékony és fejlesztő hatása a társas kapcsolatokra. A személyiségfejlesztés és esztétikai nevelés különlegesen gazdag lehetőségéről nem lenne szabad lemondani. Sajnos a mi oktatási rendszerünk -összehasonlításképp egy nyugatival- mellőzi a komoly alapokon nyugvó zenei nevelést. Magyarországon rengeteg zenei vagy művészeti iskola van. Kodály Zoltán a zenei iskolatípusról így vall: "Ez az első iskola, amely szervesen beépíti a zenét az általános emberi műveltségbe. Itt tanítják arra a tanulókat, hogy aki zenével indul az életbe, az evvel bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Ezekben az iskolákban minden tárgyból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak." Lélektani tanulmányokból ismert számos kísérlet, mely azt bizonyítja, hogy növekszik agyunk endorfin termelése (örömérzetet okoz) zenehallgatáskor, közös éneklés és tánc során. A közösségben egyidejűleg átélt öröm-érzés erős kötődést, összetartozás-érzést hoz lére, a szociális kohézió erősebb. Tudatos szülői magatartásra és anyagi lehetőségekre van szükség ahhoz, hogy elveszőben lévő magyarságtudatunk miatt megtanítsuk a gyermekeket énekes és táncos anyanyelvükre.

Napi egyszeri meleg kétfogásos ebéd biztosítása. Önkormányzati non profit cégek létrehozása: gyümölcsös, zöldséges, pékség, kifőzde, mososoda (pl: a korházi ágyneműt-jelenleg Váradra hordják Szatmárnémetiből), szociális bolt. Nem támogatás hanem munka alapú bér „Második Esély Program" 50+, hajléktalan, első munkahelyes, stb. Őstermelőtől származó termékek árusítása piaci szociális boltokban. A környező kistermelő csak megtermelje és az önkormányzat értékesítse önköltségi áron. Sok a kisjövedelmű (nyugdíjjas, sokgyerekes stb.), szegényember a városban.

Cigány gyerekek tanításának csak szegregált hetes napközi és iskola formájában van értelme. Romániában szerencsére létezik a hetes napközi és iskola fogalma. Osztom Székely János esztergom-budapesti segédpüspök véleményét „a Szeretet Iskoláját, amely nagyszerű intézmény volt, szintén lehet szegregációnak nevezni - a gyakorlatban olykor nincs más út... De még ekkor sem elég csak a diákkal foglalkozni, kísérni kell a gyereket és a családját is, sok emberi erővel és anyagi ráfordítással - fűzte hozzá." http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/7274-szegregacio-es-vagy-integracio

Minőségbiztosítás az oktatási rendszerben.

Duális szakiskolai rendszer beindítása Szatmárnémetiben Nagykárolyi példára.

Kollégiumi (benntlakás) lehetőségek felújítás, bővítés korszerűsítése.

Közintézmények energiakorszerűsítése.

Szakember minősítő névsor. Az egyszerű szatmári lakosnak legyen egy elérhető adatbázisa a fellelhető komoly, megbízható szakemberekről akik garanciális munkát végeznek.

Szabadidős gyermek tevékenységek ingyenessé tétele. Nincs valódi sport élet a városban mert ez is a szülő anyagi lehetőségeihez van szabva. A sportban tehetséges kis jövedelmű szülők gyerekeinek általában nincs lehetőségük sportolni. Nincsennek gyermek, fiatal vagy időskori játszóterek, szabadtéri sportolási lehetőségek. Kis anyagi ráfordításokkal sportoló közösségeket lehetne létrehozni (lakótelepi foci, tollas, röplabda stb. pályák). Kötvényen alapuló uszoda és jégpálya építés. Lásd Dévai példa!

Túl terheltek (iskolai tanórák száma) a nebulók ezért hanyatlóban a városban a sport élet. Szakosztályok hiányoznak. Jól működő iskolai korosztállyal foglalkozó torna klubbok támogatása szemben az úgynevezett „profi" felnőtt idegenlégiós ingyenélőkkel szemben.

Fiatal és idős házasok lakhatási gondjainak enyhítése: bővítéssel (tetőtéri lakások), felújítással (apartman szállók) és építéssel (préseltszalma házak). A kasseli egyetem kísérleti építő tanszékén dolgozó kutató, Benjamin Krick, megvizsgálta a préselt szalmabálából készült falak éghetőségét azt tapasztalta, hogy ha a szalmablokk másfél óráig ellenáll a lángoknak. http://www.gyoriotthon.hu/index.php?mn=hu,kat,cikk@show&cikkid=1815&kezdokategoria=148

Új építési telkek kialakítása (300 db.). Szociális lakás építés (60 db.). Lakások rehabilitációja (300 db.). Lakásfelújítás, lakótelepek rehabilitációja (600 db.). Ifjúsági garzonlakások építése (35 db).

Idősek otthona létesítése, a meglévő bővítése.

Hajléktalan szálló újraértelmezése.

Idős házasok és egyedül élők lakhatási körülményeinek optimalizálása: idősotthonban lakrész, ház vagy lakás ellenében, amely önkormányzati tulajdonba kerül.

Ésszerű mély és földfelszíni parkolók létrehozása. Az önkormányzatnak legyen gondja az ember értékére -autó, kerékpár, babakocsi- ha már parkoló díjjat szed az értéket ne rongálja az időjárás, napsütés. Parkosítás, fásítás. Érezze az egyén, hogy megbecsülik még az értékeit is, érdemes itt laknia.

Egészségügyben hiányszakok -reumatológia, lyme, endokrinológia központ- létesítése a meglévők (városi) ésszerűsítése. Felháborító ahogyan a rendszer működik. Nem beteg központú, bürokratikus  pl: onkológiai beteg -alig áll a lábán- a családi orvosi küldőpapírra megszerzi a beutaló orvos szignóját (régi korház I. emlet), elkészítetti a beutaló lapját (pince, labirintus vége-gzakran meg sem találják), a kezelés megkezdése előtt vér analízis miatt egy újabb embertelen (kevés székkel rendelkező) pincelyuk (eddig kb. 100 lépcsőfok az élő halott betegnek), kémcső vagy branül vásárlás kinti patikában (újabb 30 lépcsőfok). Embertelen ácsorgása a betegeknek receptért. Az egészségügy becsületes informatizálása és emberközpontúvá tétele.

Ingyenes célcsoportos (pl: gyerek: szem, hallás, fog) szűrővizsgálatok.

Pannónia Szálló rehabilitálása és működtetése (külön terv).

Aszályos évek miatt csapadékvíz gyűjtő kialakítása és ésszerű hasznosítása (zöldövezet locsolása)

Önkormányzati becsületes informatikai hálózat kiépítése. E-ablak típusú. Munkaidőn túl is lehessen a hivatalhoz fordulni. Önkormányzati alkalmazottak létszámának csökkentése. Részmunkaidősők, nők és távmunkában dolgozók alkalmazása.

Városunknak rendelkezni kell egy hosszabb távra irányt mutató energia stratégiával, mely a beruházások tervezéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Elkerülő tehermentesítő utak. Kerékpárút hálózat kialakítása.

Környezetvédelem. Vissza a városnak a szelektív és más hulladék gazdálkodást. Levegőtisztaság: védőerdő és új utak, csatornák, vonalas létesítmények menti fasorok telepítésével jelentős javulás érhető el.

A város régi főterének átadása a családoknak, azaz sétáló térré alakítása. Állomás-körforgalom közötti utazás kötötpályássá (villamos) tétele. Vidéki buszok kitíltása. Rugalmas ésszerű az emberek igényeit figyelembe vevő (temetőket, piacokat, kisebb bevásárló központokat megközelítő) autobusz útvonalak kialakítása.

 

Közösségfejlesztési program

Szükséges és lehetséges a térségi identitás megerősítése. Ez azt jelenti, hogy a kistérségben az idők során, hagyományosan kialakult, gazdag kapcsolatrendszer tartalmát minél jobban feltárhassák és megismerhessék a város lakói, hogy a valahová tartozás és a jelenbéli összetartás fontossága tudatosulhasson bennük. A közösségi folyamat vélhetően fokozta a helyi polgárok településük iránti felelősségvállalását is.

Az RMDSZnek a legfőbb célja a helyi cselekvés megindítása kellene legyen; aktivizálni a helyi lakosságot; hogy minél több helyi embert bevonjunk saját problémáink feltárásába, hogy a szunnyadó cselekvőkedvet, szolidaritást és felelősségérzetet egymás iránt felélesszük és megerősítsük.

Cselekvési tervet kell készíteni, amely tartalmazza a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit, de amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában.

Szükséges egy közösségi felmérés amelynek célja az, hogy a már meglévő és az alakulandó helyi közösségek működésének (új) értelmet adjon, új és társadalmilag fontos cselekvési lehetőségeket körvonalazzon és ezáltal elősegítse e közösség(ek) tartós fennmaradását.

Az RMDSZ lefolytatta a lakossági fórumokat -kezdeményező beszélgetéseket a helybeli lakosokkal. Azért voltak fonosak ezek az alkalmak, hogy

- a lakosságot aktivizálja, bevonja egy közös gondolkodásba és cselekvésbe

- a helyi problémákat tudatosítsa, a szükségletek és az erőforrások feltárja, a cselekvőkedvet felélessze;

- a felelősséget megossza;

A közösségek legmegtartóbb ereje, hogy kötődést alakit ki a város iránt. Ha érvényesül az emberi humánum megfiatalodik a város, növekszik a megtartó ereje, a lakosság egy emberként mozdul meg bajban, örömben. Közös célokat kell adni az embereknek: pl: parkosítás: fa, virágültetés így jönnek lére a közösségek: Lakótelepi Szépítők, Olvasókör, Kézműves Kör, Ifjúsági Klub, Idős Klub, Önismereti Klub, Iskolánkért Alapítvány, Szülő-Tanár Egyesület, Azonos Betegségben Szenvedők Klubja. Mindezekhez közösségi tér kell. Úgy telt el 25 év az életünkből, hogy nincs közösségi színtér: Magyar Ház, Művelődési Ház, stb.

Szó lehetne diákok, idősek (önkéntes vagy díj ellenében) munkájának felhasználásáról a közösség javára (pl. gyermekfelügyelet, tanítás, főzés, gondozás heti 1 alkalommal, szakkörvezetés, edző, helyi csoportos tanulás). Közösségi akciókat is szervezhetnénk (tavaszi papírgyűjtés,vasgyűjtés  muskátliért cserébe).

Kevés a szabadtér (zöld), játszótér, közösségi park. Egyre aktuálisabbak a kutyatartással kapcsolatos hiányok, szükségletek (nincs gyűjtőedény, a parkőr nem tiltja ki a parkból a kutyát).

Nincs a egyetlen társadalmi rétegnek sem találkozóhely (pl.:kémia tanárok klubja, mérnökök, orvosok, stb.").

A fiatalok számára szükség lenne sportparkra (gördeszka, bicaj stb.). Fontos lenne a szomszédsági hagyományok újraébresztése (szomszédolás, piknik: pl. Határ utcai szomszédolós bál).

Hiányoznak az önkéntességen alapuló tevékenységek (szívességbank, csere-bere stb.).

Jelenleg általános tapasztalat az alkalmazkodás, az érdektelenség és a szülői pozitív minták hiánya. Sok a tennivaló.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: