2020-04-14 17:07:39• hírek • Refszatmar.eu

Húsvét az IGEszigeten

A templomok ugyan nem voltak nyitva húsvét ünnepén, ellenben kinyíltak az otthonok az Ige és imaélet számára. Talán így foglalható össze a húsvét ünnepe minden gyülekezetben, így a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközségben is.

Még március közepén elkezdődött egy naponkénti sorozat a gyülekezet Facebook oldalán Pál apostolnak filippibeliekhez írott levele alapján, s ennek a bibliai könyvnek az üzenete szólt a húsvéti ünnepkörben is Rácz Ervin lelkipásztor igehirdetései által.

A levél 3. része olyan lelki harcokról szól, melyet csak Krisztussal tudunk megvívni győzelmesen. A szenvedés nagyheti üzenetét C.S, Lewis gondolata foglalta össze: „Azt mondják a múló szenvedésről: Semmilyen jövőbeni üdvösség nem tud kárpótolni ezért. Nem tudják, hogy ha egyszer eljutottak a mennyek országába, az időben visszafelé is hatni fog, s a kínszenvedést is dicsőséggé változtatja.”

Húsvétkor kora reggel, napfelkeltekor a harang helyett az éneklő madarak jelezték a Deák téren: a feltámadás üzenete fog szólni. El is hangzott mind a négy evangéliumból a húsvét története, majd a délelőtti istentiszteleten az összmagyarsággal, legalábbis a magyar reformátusokkal együtt a Duna TV felé szegezték a szigetlankaiak a figyelmet, majd házanként élhettek az úrvacsora lehetőségével.

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek!” (Fil 4,4) – mikor is szólhatott volna aktuálisabban az örömre biztató üzenet, mint húsvét ünnepén, mely szelídlelkűségre, bocsánatra is buzdított az Úr közelségében. S annyi rémhír mellett, sőt felett, szólt a reményteljes üzenet is: Jézus feltámadt és él!

Az igei üzenetek mellett a gyülekezeti oldal énekszolgálatokat is közvetít. A Lanka Duó, azaz Papp Krisztina kántornő és Csorvási Mihály presbiter naponként egy-egy gyönyörű énekkel tolmácsolja az Isten üzenetét, egyik nap énekeskönyvi-, másik nap pedig ifjúsági énekekkel erősítik a remény sugarát az otthon maradók életében.

S ez így folytatódik, ameddig Isten akarja. Minden este 20 órától élőben jelentkezik Szatmárnémeti-Szigetlanka oldala, vasár- és ünnepnapokon pedig a délelőtti időpontokban. Kb. kétszázan eddig élőben megtekintették és meghallgatták az Igét, s több mint ezren visszahallgatták utólag. Erre van lehetőség a továbbiakban is, és az énekkészlet is még bőven tart. S az Ige olyanokhoz is eljut, akikhez amúgy máskor nem.

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: