2011-11-09 14:25:51• hírek • Megyeri Tamás Róbert

Hol hányan vannak Nagykároly vidékén?

Talán kissé meglepő módon igencsak nehezen halad a népszámlálás összesítése a Nagykárolyi környéki településeken. Igaz, van kivétel is: Kaplonyban például már pénteken tudták, hányan is vannak, mi több, a nemzetiségi és a vallási megoszlásukról is tájékoztatni tudtak, továbbá arról is, hogy annak idején hány kaplonyihoz szólt édesanyja magyarul vagy egyéb nyelven.

Magának a városnak, azaz a bizonyosan 20 ezer főnél kevesebb lakosú Nagykárolynak az összesítése is nehézkesen halad. Amint hírportálunk érdeklődésére a városházán elmondták, a biztosok folyamatosan szolgáltatják az adatokat. Mindazonáltal az ezek összesítéséből származó információk leghamarabb jövő hét elején (legvalószínűbb ugyanakkor a 18-ai dátum) válhatnak ismertté.

Az igazsághoz persze hozzátartozik az is, hogy a megyei összesítéshez mind a városnak, mind a környékbeli községeknek a jövő héten, vagy éppen azt követően kell részletes információkkal szolgálni. Erre hivatkozva nem tudtak bőséges adatokat ismertetni sem a kálmándi, sem a mezőteremi, sem az érkávási, sem a börvelyi, sem a szaniszlói és sem a mezőpetri községházán. Kálmándon például szerdán, dél követően mindössze annyit tudtak elismételni, amit hétfőn: azaz valószínűleg 30 fővel többen vannak, mint egy évtizede, azaz 1410 lakosa van a kisközségnek. Börvelyben sem jobb a helyzet: annyit lehet egyelőre tudni, hogy 1904 lakás és 3423 lakosa van községnek. Az igazság másik oldala az, hogy sokakat érdekel(t) az, hogy mekkora lakosságú közösségben él...

Összesen 3024-en vannak a kaplonyiak, legalábbis a népszámlálóbiztosok ezt a számot küldik majd tovább a megyei, illetve az országos összesítő központba - derült már ki pénteken. A kaplonyiak nagyobbik fele nő, egész pontosan 1565-en a szebbik nem tagjai, 1459-en pedig férfiak. Nemzetiség megoszlás tekintetében a kaplonyiak zöme magyar, egész pontosan 2733-an azok, 120-an romák, 95-en románok, 74-en németek, míg ketten nem óhajtottak nyilatkozni hovatartozásukról. A magyart nevezték meg a legtöbben mint anyanyelvüket, egész pontosan 2929-en, 89-en román anyanyelvűek, négyen nem nyilatkoztak erről, míg ketten a németet mondták anyanyelvüknek. Vallás tekintetében a római katolikusok vannak a legtöbben, egész pontosan 2693-an, 254-en reformátusok, 49-en ortodox felekezetűnek mondták magukat, 24-en görög katolikusnak, egy unitárius is él Kaplonyban, míg két személy nem árulta el a biztosoknak, hogy milyen vallású.

A népszámlálás lezárult, eredmények viszont csak 2012-ben lesznek

Mezőfénynek 1837 lakosa van. Egyelőre azt nem tudják, hogy közülük hányan tagjai a szebbik nemnek, és hányan férfiak... A többi „érdekes" adatról viszont már elkészült az összesítés: így tudják, hogy 70-en mondták magukat románnak, 1267-en magyarnak, 104-en romának, 389-en németnek, egy ukrán nemzetiségű is él a településen, míg hatan nem kívántak nyilatkozni erről. Az anyanyelv firtatására 96 százaléknál is többen a magyart nevezték meg, azaz 1764-en, a fényeik 3,37 százaléka román anyanyelvű, egy valaki ukrán, a németet anyanyelvnek 4-en mondták, továbbá szintén hatan nem nyilatkoztak erről. A vallás tekintetében messze a legtöbben a római katolikusok vannak: 1718 fényinek ez a felekezete, 43-an ortodoxok, 29-en görög katolikusok, 38-an reformátusok, 1 adventista felekezetű, egy Jehova tanúja, szintén egy egyéb vallású (magyarán a felekezet, amelyet sajátjaként megnevezett nem szerepelt a vallások listáján) él a községben, míg két személy nem óhajtott erről nyilatkozni.

A nemi megoszlásról egyelőre Csanáloson sem tudtak információval szolgálni, viszont azt elárulták, hogy a községnek 1450 lakosa van. 153-an román nemzetiségűek, 816-an magyarok, 6-an németek, 353-an svábok, 121-en romák, s egyvalaki nem nyilatkozott erről. A magyart mint az anyanyelvüket 1329-en nevezték meg, míg a románt 121-en. A felekezeti megoszlás a következő: 81-en ortodox, 1224-en római katolikus, 76-an görög katolikus, 66-an református, egy személy unitárius, ketten pedig a Jehova tanúi felekezethez tartozónak mondták magukat.

A népszámlálás eredményeire természetesen még visszatérünk.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: