2013-07-21 12:44:46• hírek • Szatmár.ro, Refszatmár.eu

Hitvalló asszonysereg a Láncos templomban

Több mint 1500 nő imádkozott együtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület XIV. nőszövetségi konferenciáján a szatmárnémeti Láncos templomban július 20-án. A hitvalló asszonyok a templomban hitvallásról, hitvalló életről, valamint a Heidelbergi Kátéról hallhattak előadásokat és igehirdetéseket, valamint tisztújításra is sor került.

A szatmári nőszövetségek és a házigazda Láncos templom gyülekezete szervezésében zászlós bevonulással kezdődött a rendkívüli esemény. Köszöntő beszédében Csűry István püspök üdvözölte azokat, akiktől a gyermekek megtanulhatják azt a szeretetet, amin keresztül Isten szeretete is hangsúlyozódik. Ezen a szereteten át lehetünk örökre megmaradó nemzet.

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa és a Láncos templom kórusa bizonyságtételei között az igehirdetés szolgálatát Lakatos Enikő lelkipásztor, a Budapest-Dunamelléki Református Nőszövetség titkára végezte. A kenyérszaporítás bibliai története alapján feltette a személyes kérdést a gyülekezetnek: Továbbadod-e mindazt, amit Isten kegyelméből te a sajátodnak mondhatsz? Aki a csodát átéli, minden további nélkül győztesen megoszthatja azt.

Az ünnepi istentisztelet és köszöntő beszédek után, előadásokra került sor a konferencia keretében. Juhász Tamás, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora „A Heidelbergi Káté a református gyülekezet és a református ember életében" címmel tartott érdekfeszítő és kellő humorral megáldott előadást.

A kálvinizmus a kisebbségben élő és üldöztetett nemzetek hitvallása. Maga Kálvin a hazájukból száműzött gyülekezeti tagoknak volt a pásztora Genfben. Ha a hugenottákra és a keleten élő hittestvérekre, vagy éppen saját kisebbségben élő nemzetünkre gondolunk, még inkább aktuálissá válik a Káté első kérdése: „Mi életedben és halálodba egyetlen vigasztalásod?" A válasz egy részét a Láncos templom szószékére kitűzött zászlóról is elolvashatták: „Jézus Krisztus tulajdona vagyok."

Ezután Takács Tamásné hajdúszoboszlói lelkipásztornak, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége elnökhelyettesének „A Krisztus-követés akadályai" című előadását hallhatták, majd Kovácsné Takács Emese hajdúszoboszlói beosztott lelkipásztor tartott előadást „Az akadályok elhárítása" címmel. Ezt követően a vendégek, nőszövetségi vezetők köszöntőbeszédeire, új zászlók avatására, valamint emléklapok átadására került sor.

A tisztújítás, vagyis az egyházkerületi vezetőség megválasztása is rendben zajlott. Több mint 20 év hűséges nőszövetségi szolgálat után (már 10 éve kerületi elnökként) visszaválasztották Bogya Kis Mária tiszteletes asszonyt a kerületi nőszövetség elnökévé, valamint Nagy Erikát megbízták az egyik alelnöki tisztségre.

Az úrvacsorával egybekötött záró-istentiszteleten Balázsné Kis Csilla lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületi Nőszövetség másik alelnöke hirdetett igét. Az úrvacsorai közösség még jobban megerősítette a hitet és bizalmat Isten iránt, aki megmutatta, terve van népével. Csak hinni kell!

Galéria:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: