2015-08-05 16:10:30• hírek • Szatmár.ro

Hat templombúcsúról

Sándorhomokon, Szatmárudvariban, Túrterebes-kishegyen, Erdődhegyen, Misztótfalun és Szárazberken ünnepelnek hamarosan búcsút.

Augusztus 6-án Urunk színeváltozásának ünnepe lesz, amely a Tábor-hegyi megdicsőülésre irányítja tekintetünket, amikor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és fölvitte őket egy magas hegyre. Ekkor színében elváltozott előttük, ruhái fényesek lettek, ragyogó fehérek, mint a hó. A hegyen megjelent nekik Illés és Mózes, akik Jézussal kezdtek beszélgetést. Péter a csoda hatására azt kérte Jézustól, hadd maradjanak ott: ,,Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" (Lk 9,33). Erre felhő szállt alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok" (Lk 9,35). Mire körülnéztek, már senki mást nem láttak a közelükben, csak Jézust.

Urunk színeváltozása a szatmárudvari és a sándorhomoki templomok titulusa. Sándorhomokon csütörtökön délelőtt tizenegy órától mutatják be a búcsúmisét Ft. Barta Barnabás székesegyházi segédlelkész szentbeszédével. A szatmárudvari búcsúra 9-én, vasárnap kerül sor tizenkét órától Ft. Feigi György tiszteletbeli kanonok ünnepi szónoklatával.

Augusztus 7-én Szent Donátot ünnepli az egyház. Ókeresztény püspök - egyes források szerint katona - volt, aki a közép itáliai Arezzo püspökeként 362-ben szenvedett mártíromságot. A legenda szerint Donát kezéből egy mise alkalmával a pogányok kiütötték a szent kelyhet, ami a földre esett és darabokra tört. Donát összeszedte a kehely szilánkjait, szomorúan az oltárra helyezte, majd imádkozni kezdett. Kis idő múlva a kehelydarabok összeforrtak és Donát kezében ismét eggyé váltak. Amikor 1652-ben ereklyéit Rómából a Rajna-vidéki Münstereifel városába vitték, a kísérő papot villámcsapás érte, de semmi baja nem történt. Ezt a csodát Szent Donát közbenjárásnak tulajdonítják. Éppen ezért Szent Donáthoz különösen az elemei károk ellen fohászkodnak - villámcsapás, jégeső. Kultusza a Rajnai borvidéken a legerőteljesebb. Szent Donát szobrát főként a szabadban, utak mentén emelték, máskor sokalakos Mária-oszlopokon, Szentháromság-emlékeken szerepel.

Az erdődhegyi és a túrterebes-kishegyi kápolnák titulusa Szent Donát.  Ennek megfelelően, Erdődhegyen augusztus 9-én, vasárnap délelőtt tizenegy órától lesz az ünnepi szentmise Ft. Istvánfi Szilárd, a Szent Család egyházközösség segédlelkésze ünnepi szónoklatával, Túrterebes-kishegyen pedig ugyanazon a napon, tizenkét órától, Ft. Vojtku László, a szatmárnémeti Szentlélek egyházközösség plébánosának prédikációjával.

Augusztus 10-e Szent Lőrinc emléknapja. Ő II. Szixtusz pápa diakónusa volt. Amikor a pápát 258. augusztus 6-án elfogták, rábízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza szét az egészet a szegények között - egyúttal megjósolta, hogy három nappal utána Lőrinc is mártíromságra jut. Valóban a pápa után három nappal, 258. augusztus 10-én halt vértanúhalált. Szent Lőrinc napján Misztótfalun tartanak búcsúmisét délután öttől, Ft. Egeli Ferenc püspöki titkár szentbeszédével.

Augusztus 14-én emlékezik meg az egyház Szent Maximilian Kolbe-ről, az újságírók védőszentjéről. Napilapot is irányított, katolikus rádióállomást alapított. 1939-ben a Gestapo letartóztatta, 4 hónapig volt börtönben. Amatőr rádiósként a németeket elítélő üzeneteket sugárzott. Zsidó menekülteket is bújtatott. 1941. február 17-én Varsóban újra börtönbe került, majd május 20-án a nácik az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Augusztus 1-jén a tábor 14-es barakkjából megszökött rab miatt bosszúból megtizedelték a foglyokat. Ennek során Franz Gajowniczek, egy többgyermekes családapa helyett önként vállalta a halált. A tizedeléssel kiválogatott foglyokat egy félig földbe ásott halálbunkerbe zárták össze, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerből mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolbe atya vezetett a halálraítéltek között. Két hét után már csak ő volt életben (böjthöz szokott szervezete bírta az éhezést), Nagyboldogasszony vigíliáján egy injekcióval oltották ki életét.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében Szárazberek római katolikus templomának a titulusa Szent Maximilian Kolbe. Búcsújára az emléknap után két nappal, 16-án kerül sor délután kettőtől, Ft. Barta Barnabás székesegyházi segédlelkész prédikációjával.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: