2019-03-04 14:07:03• hírek • Közlemény

Hamvazószerda, kezdődik a nagyböjt

Szerdán reggel kilenc órától Schönberger Jenő püspök mutat be szentmisét a székesegyházban.

"Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!" - mondja a pap hamvazószerdán, miközben az előző év Virágvasárnapján szentelt barkának hamvaival keresztet rajzol a hívek homlokára. Hamvazószerda a nagyböjt, a negyvennapos vezeklő időszak első napja - kezdődik a megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve szenvedésének idejéről. Ilyenkor a keresztény ember eltávolodik a test örömeitől, és többet foglalkozik lelkével. 

 

A hetedik századtól vált szokásossá a bűnbánati felkészülés. Ezen a napon, az ókereszténység idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból, miként Isten is kiűzte az első emberpárt a Paradicsomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.

 

A hamvazószerdai liturgia így az őskeresztény hagyományt idézi. II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg - a szokás pedig mindmáig fennmaradt. A hamuval-hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

 

A szatmárnémeti székesegyházban, február 6-án, reggel kilenc órától Schönberger Jenő püspök mutat be szentmisét, melyen hamvazkodhatnak is a hívek.

 

Nagyböjt első vasárnapján tartja a szatmárnémeti ifjúság a nagyböjti ifjúsági imaóráját. Az egyházmegyei ifjúsági iroda nagyböjt minden vasárnapjára összeállította az imaórák segédanyagát, és ezt kiküldte a plébániáknak. Szatmárnémetiben azonban, az előző évek gyakorlatához képest nem mind az öt vasárnap során, csak egy alkalommal lesz ifjúsági imaóra: 10-én, este hét órától a székesegyházban. Ezt követően az ifjúság nagyböjtben még egyszer találkozik, április 12-én, pénteken este nyolctól, a Kálvária templom udvarán, ahol a családosokkal közösen keresztúti ájtatosságot tartanak.

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: