2014-12-16 00:12:11• hírek • Szatmár.ro, refszatmar.eu

Hálaadás a harangért és a haranglábért Meggyesgombáson

A mintegy huszonkét lelket számláló Meggyesgombási Református Leányegyházközség hálát adott Gondviselőjének az újonnan épített haranglábért és a két és fél éve öntött harangért.

Vasárnap délután a fél kettőkor kezdődő istentiszteleten Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese igei szolgálatában Jézus Krisztus hívó szavait tolmácsolta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." A harangok is hívnak: kereszteléskor örömteli alkalomra, temetéskor együtt szomorkodva, nehéz időben a fellegeket megtörve.

Besenyődi Attila adorjáni lelkipásztor, aki beszolgál a leányegyházközségbe, megköszönte az esperes úr prédikációját és mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak a harang és harangláb megvalósításához. Besenyődi Beatrix adventi énekekkel tette ünnepélyesebbé az alkalmat, majd Király Lajos egyházmegyei főjegyző, batizi lelkipásztor köszöntött igével: „Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését."

Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó, sárközújlaki lelkipásztornő a 118. zsoltár szavait hozta: „Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!"  Az eseményen jelen volt Piricsi Artúr Sárközújlak polgármestere is.

Az istentisztelet után különleges régi hagyománynak adózva, a Fehér család mintegy a harang keresztapjaként húzta meg először a harangot, hangot adva annak, hogy van még református magyar élet Meggyesgombáson. Isten óvja és segítse Balogh Katalin gondnokot és a gyülekezetet, hogy még sokáig végezhessék a szolgálatot áldással!

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: