2017-05-08 09:41:26• hírek • refszatmar.eu

Függőleges időzítés, avagy Istentől kérdezni: hány óra?!

Országos szintű keresztyén ifjúsági konferenciát tartottak a hétvégén Szatmárnémetiben. Több mint kétszáz fiatal az Istennel való Függőleges viszonyát erősítette. Az időzítés témakörében előadásokat, kiscsoportos beszélgetéseket, műhelymunkákat, istentiszteleteket tartottak, de volt szabadidős program is szép számmal.

Pénteken délután Sipos Miklós házigazda lelkész és Király Lajos esperes üdvözölte az ifjakat, majd Zabán Bálint lelkipásztor illusztrációkkal teli, igazán fiatalos előadása következett, melyben a türelemről-türelmetlenségről és a várakozásról esett szó, melyre megoldásként az Istennel és emberekkel való megbékélést ajánlotta az előadó. Az előadásokat kiscsoportos megbeszéléseken tárgyalták tovább a részvevők. A dicsőítést egy nagyon ügyes és hiteles csapat vezette, olykor bizonyságtételekkel tarkítva.

Szombaton alternatív áhítatokkal kezdték a napot, majd Bántó Tamás Szilveszter az ajándékba kapott időről szólt. Jézus Krisztus mindig az Atya órájára nézett, s így mindent a maga idejében cselekedett, s nekünk, akik rohanunk, és nem tudjuk beosztani az időnket, ugyanez a kiutunk. Műhelymunka megnevezéssel különböző témákat tárgyaltak meg, lelkipásztorok segítségével. Szabadidős tevékenységekben is bőség zavara volt, hiszen jobbnál jobb programok közül lehetett választani: foci, láthatatlan színház, kontrasztkiállítás, slam poetry…, s együtt lepték meg Szatmárnémeti város központját egy villámcsődülettel (flashmobbal), amikor az összejövetel himnuszát is elénekelték: Megvan az ideje mindennek. A délutáni előadásban Botos Csaba lelkipásztor arról beszélt, hogy a negatív dolgoknak is megvan az ideje, melynek nagy része a mi bűneinknek a következménye, de valamikor Isten akarja velük edzeni hitünket.

Az esti órák a lelki feltöltődés csúcsát jelentették, hiszen az Úr szent vacsorájában részesülhettek az ifjak. Előtte Dobai Zoltán lelkész Isten Igéjével, a dicsőítő csapat pedig énekekkel tartott felkészítőt. Egy kis cetlire felírhatták bűneiket a jelenlevők, amelyek jelképesen a kereszt tövébe, s azt követően megsemmisítésre kerültek. Rácz Ervin egyházmegyei ifjúsági előadó megköszönte a szervezőknek a fáradhatatlan munkát, és megtiszteltetve érezte magát, hogy ebbe az egyházmegyébe is eljutott az országos konferencia. A CE Szövetség ifjúsági referense kitűnő csapatával együtt építő munkát vitt véghez.

A vasárnap délelőtti istentiszteleten Ilyés Tamás arról szólt, hogy megvan az ideje az istenkeresésnek is. MOST. Az Igék, amelyek alapján prédikált a következőek voltak: „Örvendezz, ifjú, a te ifjúságodban, és vidámítson meg szíved ifjúságod idején; élj szíved szerint, ahogy szemed jónak látja! De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged!” (Préd 12,1) “Mert ő mondja: Alkalmas időben meghallgattalak és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, itt az alkalmas idő, íme, itt az üdvösség napja!” (2Kor 6,2) A gyülekezet örömmel hallgatta a fiatalok bizonyságtételét is.

Így telt a 19. Függőleges Keresztyén Ifjúsági Konferencia, melyen bebizonyosodott, hogy ezeknek a mai fiataloknak is szükségük van az idő és történelem Urára, ugyanis az erős és győztes Úrhoz akarnak tartozni.

Galéria:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: