2014-08-17 17:50:43• hírek • Megyeri Tamás Róbert

Felújították a megye egyetlen középkori freskóját őrző református templomát

Bere
Bere

Az év egyik legjelentősebb Szatmár megyei eseményére került sor augusztus 16-án.  A megye egyetlen középkori freskóját örző berei református templom és a csomaközi református műemlék templom felújítását ünnepelték.

A szent hajlékokat a Középkori templomok útjának turisztikai célú attrakciófejlesztése elnevezésű Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázata révén tették rendbe 100 ezer euróból. Az ügy támogogatói a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Tiszántúli  Református Egyházkerület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Területfejlesztési ás Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. voltak. A kiemelkedő alkalmat megtisztelte jelenlétével -több neves személyiség között- Balog  Zoltán, a magyar kormány emberi erőforrások minisztere és Kelemen Hunor, a román kormány miniszterelnök-helyettese is.

Az ünnepségsorozat a berei templomban kezdődött Balog Zoltán igehirdetésével, aki a Zsid. 2:1-4 igeszakasz alapján prédikált. Az igehirdető Matthias Grünewald német festő isenheimi  oltárképéből  indult ki, amelyen Keresztelő János felemelt mutatóujja méreteiben aránytalanul nagy.  Karl  Barth teológus ezt azzal magyarázta, hogy az egyház feladata a rámutatás. A figyelem ráirányítása az Isten bárányára: Jézusra.  A katedrálisok és kis templomok tornyai mind felfele, Isten felé mutatnak. Mindannyiunk közös feladata, hogy ne egymásra mutogassunk, hanem a Szabadító felé emeljük tekintetünket. Sokszor talán mi magyarok úgy érezzük, hogy a történelem szélére sodródtunk. A partiumi régiónak a neve is magában hordozza, hogy csak egy rész. Ám a bibliai ige utal arra, hogy Isten szemében mindenki középen áll.  Ő a kezébe emel minket. Az igehirdető a szülöföldön maradásra budította a hallgatóságot: e települések lakóinak nem kell elmnenni, elég csupán a tempomukban meghallani Isten igéjét vagy othhonaikban kinyítni a Szentírást.  Majd mások zarándokolnak el ide. A templomok felújítása a két kormány közös együttműködésének volt köszönhető. Az ajándék azonban rámutat az ajándékozottra. Azaz, az ajándékul kapott megújult templomok az itt élők lelki életének ápolását szolgálják. Ez a legfontosabb.  Népünk sok  gonddal nézhet szembe, de ezek mindig arra késztetnek, hogy visszatekintsünk és megértsük ezeknek a egyéni vagy társadalmi megpróbáltatásoknak az üzenetét. Azt, hogy mennyire fontos a családunk, a gyülekezetünk, nemzetünk és anyanyelvünk.

Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke ünnepi beszédében elmondta: műemlék templomainknak rendbetétele és megőrzése figyelmeztetnek arra, hogy Károli Gáspár szülőföldjén még vannak kapaszkodóink. Bizonyságai továbbá annak is, hogy erősek vagyunk a részeken is. Olyan holnap felé nézünk, amelyről tudjuk, hogy abban az unokáinknak is lesz holnapja.  Ezért is különösen fontos, hogy tevékenykedjen az egyház, legyen magyar nyelvű oktatás és korház, ahol betegeinket ápolhatjuk.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyhatóság elnöke megvalotta: régi  álma valósult meg azáltal, hogy sikerült rendbe tenni templomokat a felső Tisza vidékén és itt.  Egy olyan programot kezdtek 2009-ben, amikor felkutatásra kerültek a templomok. Középkori jelenlétünk bizonyságait látjuk ezekben a szent hajlékokban. Örömét fejezte ki annak, hogy a református egyházak  felkarolták ezt a műemlék megmentő ügyet. Immár nemcsak Magyarországra, és a Partiumra, hanem Kárpátaljára is kitekintettek egyházi jellegű turisztikai útvonalak feltárása céljából, és ott is szeretnének  munkálkodni. Elégedettséggel nyugtázta, hogy a műemlék templomok nem kevés kiadással járó költségeit finanszírozni tudták a HURO -s pályázatból. A jövőben pedig nem szeretnének lemondani egyetlen külhoni magyarról és magyar épületről sem.

Csóka Dezső, berei lelkipásztor a 36. zsoltár szavaival köszöntötte az ünneplőket. Az anyaországiak 2004-es csúfos népszavazása után, kifejezetten örül annak, hogy ma már édes anyaországként tekinthetünk Magyarországra. Örömét fejezte ki továbbá azért is, hogy a sok renoválásra váró templom közül rájuk esett a választás.  Megtisztelve érezte magát a vendégek jelenléte miatt, és örült annak is, hogy Csomaköz testvértelepülésének, Kunhegyesnek a küldöttsége is velük együtt ünnepel.

Emődy Tamás, a KREK műszaki előadója beismerte: a kis gyülekezetekben ritkák a kiemelkedő ünnepi események, mivel nincs ki  finanszírozza őket. A  Középkori templomok útjának turisztikai célú attrakciófejlesztése elnevezésű pályázat céja: népszerűsíteni a középkori egyházi örökséget. Olyan templomokhoz nyúltak, amelyek kicsik, sőt közülük csak egynek van gyülekezete. A berei templomban taláható a híres Krisztus színeváltozása freskórészlet, mely egész Európában ritkának számit.

Nt. Nagy Sándor,  a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese elmondta: esperessé választása után az volt a kívánsága, hogy a kicsi egyházközségeket  is tudják segíteni. Örömét fejezte ki, mivel  beteljesült ez a vágya.  Utalt arra, hogy bár többen fogalmazzák meg azt, hogy mi itt Isten háta mögött élünk. Ám ő ezt cseppet sem veszi hátránynak, mivel aki Isten mögött van, az az Urat követi, aki előtte halad. Oda megyünk, ahová Ő megy, ahová Ő vezet minket - fogalmazott az esperes. Együtt nagy eredményeket lehet elérni. Különös szerepe van ebben a templomoknak, mivel itt megszünik a különbözőség. Itt nem az a fontos, hogy ki milyen elveket vall vagy milyen a bőrszíne. A szeretet jegyében mindenki közös célért imádkozik, és a közös munkának megvan a gyümölcse.  A csomaközi templom falai között elmondta, hogy annakidején az őseink azért fáradtak, hogy nekünk templomunk és jövőnk legyen. Elemi kötelességünk nekünk is megvédeni és karbantartani azokat a templomainkat is, melyek mára üressé váltak, vagy csak néhány hívük van. Úgy álljunk ma meg ennek a templomnak a falai között, hogy bízzunk a jövőben. Már most lássuk magunk előtt a jövő nemzedéket, akik hálásak lesznek nekünk  épitett örökségünk megőrzéséért. Legyen erőnk mindenkor Krisztusért és egymásért tenni! - hangsúlyozta az egyházi elöljáró.

Kelemen Hunor  miniszterelnök-helyettes szűk hazánk, Erdély értékeinek megőrzésére buzdított.  Hansúlyozta: saját kezünkbe kell vegyük sorsunkat, mert senki helyettünk nem fog cselekedni. Rámutatott arra, hogy azoknak a templomainknak is, melyek elvesztették eredeti funkciójukat, tartalmat kell adni. Ez fog történni immár a csomaközi református templommal is, amely a jövőben helytörténeti és egyházi kiállításoknak ad majd helyet.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: