2015-10-02 20:54:05• hírek • Szatmár.ro

Felmérés: a szatmáriak változást akarnak!

Az Identitás Alapítvány 2015 szeptemberében egy CATI (telefonos) kérdőíves szociológiai vélemény-kutatást végeztetetta szatmári felnőttkorú magyar népesség körében, hogy felmérje a városi RMDSZ szervezet munkájának lakossági értékelését, a helyi RMDSZ-es magyar politikusok ismertségét és az irántuk érzett bizalom szintjét, illetve a polgármesteri széket megpályázni szándékozó személyek lakossági támogatottságának mértékét. A vizsgálatban a jelenlegi polgármester népszerűségét és munkájának értékelését is mérték a szakemberek.

A domináns véleménykílma megragadása érdekében megkérdezték a szatmárnémeti magyarokat, hogyan értékelik a helyi dolgok alakulását. Kiderült, hogy három magyar emberből majdnem kettő elégedetlen a jelenlegi helyzettel: 61 százalék szerint a városban a dolgok rossz irányba mennek; csupán a megjkérdezettek ötöde (22%) gondolja azt, hogy a dolgok jó irányba mennek. 17 százalék azok aránya, akik mindezt nem tudják megítélni.

A szatmárnémeti magyarok döntő többsége egyáltalán nincs megelégedve azzal, ahogyan a jelenlegi polgármester a munkáját végzi. Tevékenységét a többség negatívan értékeli: 44 százalék nagyon elégedetlen, 35 százalék pedig inkább elégedetlen összesen az elégedetlenek aránya 79 százalék. Eközben 17 százalék elégedett, 4,3 százalék pedig nem tudja.

A szatmárnémetieket arról is kérdezték, hogy mi a véleményük a legfontosabb helyi intézmények és szervezetek tevékenységéről, munkájáról. A válaszadók az egyházak, a városi RMDSZ szervezet és a megyei RMDSZ szervezet tevékenységét értékelik a legjobban; hozzávetőleg egyenlő mértékben, a megkérdezettek 75 százaléka nagyon jó vagy jó véleménnyel van ezekről.

Ugyanakkor az állami hivatalos intézmények munkáját hajlamosak negatívabban értékelni. Ezek közül messze kimagaslik a polgármesteri hivatal általános tevékenységének a rossz megítélése (36,3 százalék rossz és 13,6 százalék nagyon rossz értékelésekkel), azonban a prefektúra, és a helyi tanács munkájának a megítélése sem sokkal jobb (31százalék illetve 27,8 százalék negatív vélemény).

A politikusi mivolt egyik meghatározó jellemvonása az iránta érzett bizalom mértéke. Erre rákérdezve az látható, hogy a megnevezett két román politikus (polgármester és megyei tanácselnök) ismertsége nagyon magas, azonban a beléjük helyezett bizalom mértéke nagyon alacsony. A politikai bizalom skálán a Kereskényi-Pataki-Maskulik „hármas" vezet - jelenleg ők a legismertebb és legnagyobb bizalommal rendelkező helyi magyar politikusok.

Választási preferenciákat vizsgálva azt kérdezték a szatmárnémeti magyaroktól, hogy a 2016-os helyhatósági választásokon melyik párt jelöltjeire szavaznának. A szavazni szándékozók nagyon nagy többsége (80.5%) RMDSz jelöltre szavazna polgármesterként, 16 százalékuk egyelőre bizonytalannak vallotta magát. Bár létező, de nagyon alacsony a többi párt támogatottsága a Szatmárnémetiben élő magyar választók körében.

Az RMDSZ lehetséges öt jelöltje közül a válaszadókat arra kérték, hogy nevezze meg azt a két jelöltet (fontossági sorrendben), akire szívesen szavazna. A legnagyobb arányban megnevezett jelöltek Kereskényi Gábor illetve Maskulik Csaba voltak.

A megkérdezettek számottevő többsége mindkét esetben Kereskényi Gábort preferálta: 40,6 százalék illetve 19,1 százalékban (első és második opció), így Kereskényit magyar választók majdnem kétharmada (59,7 százalék) szeretné hivatalos RMDSZ jelöltnek látni. Őt Maskulik Csaba követte, akit a helyi magyar választók 24,2 százaléka (első opcióként) és 18,6 százaléka (második opcióként) jelölte meg, tehát rá esett a helyi magyarok majdnem 43 százalékos preferenciája.

Őket sokkal kisebb támogatottsággal követik Güntner Tibor, Ilonczai Annamária illetve Zazula Béla. A potenciális választok 17 százaléka nem válaszolt erre a kérdésre.

A pártpreferenciák esetében, akárcsak a jelöltek esetében a potenciális szavazók nagyon nagy arányban szándékoznak az RMDSZ listára voksolni, úgy helyi mint megyei szinten. A bizonytalanok aránya mindkét esetben csupán10 százalék körüli. Tehát a magyar érdekszervezet támogatottsága nagyon erős Szatmárnémetiben.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: