2010-11-21 10:12:25• hírek • Megyeri Tamás Róbert

Fáj a lelkük a gencsieknek

Ady Endre születésnapja alkalmából idén is számos, egymástól elkülönülő megemlékezést tartottak. A különböző politikai, egyházi és civil szervezetek tisztelgéseiknek több helyszínt választottak. Külön-külön fogalmazták meg a költőóriás a mához szóló üzeneteit Érmindszenten és Tasnádon. Rendhagyó módon Gencsre is szerveztek megemlékező rendezvényt.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Tőkés László európai parlamenti képviselő központi, nagyváradi hivatala, illetve a helyi református gyülekezet szombat délután 3 órára ünnepi istentiszteletet és közéleti fórumot hirdetett „A gonoszok útja elvész" és „Az igazság megőriz" (Zsolt. 1,6; Péld. 13,6) szentírásbeli gondolatok jegyében.

Közel félórás csúszással kezdődött meg az egyházi szertartás. Félig sem teltek meg az istenháza padsorai, mégis erős énekléssel telt meg az impozáns gencsi református templom a zsoltárok rendjén. Az Ady Endre emlékezete jegyében meghirdetett ünnepi istentiszteleten az igét Nemes Csaba tiszteletes hirdette. A budapesti Erdélyi Gyülekezet lelkipásztora, egyben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházpolitikai főtanácsadója prédikációja magvául Dániel próféta könyve 3. részének 8-tól 12-ig és 19-től 23-ig terjedő verseit választotta.

Igemagyarázatában a bibliai példázat három, a mának szóló üzenetét fogalmazta meg. Az ellenállásra való felhívás a Szentírásban is benne van - hangoztatta. Az ótestamentumbeliek atyjuk Istenének hűséges követéséért az életükről is lemondtak. Második üzenetként a hithűséget mondta. Értelmezésében napjainkban ez az identitás megőrzését jelenti. A harmadik üzenet gyanánt szimbolikus és egzisztenciális jelentést fogalmazott meg: aki hű marad Istenhez, ahhoz Isten is hű marad. Az ige alapján hirdette, mindenféle megpróbáltatást túl lehet élni hittel.

Nagy szavak a tüzes kemencében élőkhöz

Jelenleg nincs lelkésze a gencsi református egyházközségnek. A házigazdai köszöntések feladata ezért a Nagykárolyból beszolgáló Tukacs József tiszteletesre hárult. Üdvözlő beszédében utalt a prédikációban elhangzottakra: gencsi születésűként volt rálátása, hogy mindennemű megpróbáltatásban megtart a hit. Gyötrelemben pedig volt részük az elmúlt évtizedekben az itteni kálvinistáknak. Emlékeztetett, hogy ez a templom három éven keresztül be volt zárva. Az utóbbi évek is „tüzes kemencék" voltak.

Tudunk-e még reménykedni? - kérdezett rá Szászfalvi László egyházügyi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár. Ady Endre-versidézetekkel tűzdelt beszédében faggatta hallgatóságát, hogy napjaink gazdasági, morális és szociális válságából látják-e a kivezető utat. Ő maga hiszi, van még remény - mondta. A budapesti közigazgatási és igazságügyi tárca államtitkáraként érthető módon a bizakodásra az okot az anyaországi tavaszi választások eredményében látja. Az új magyar kormányzatnak van nemzetpolitikája és -stratégiája. Szólt arról is, hogy nem csak gondolkodnak minderről, hanem cselekszenek is az összmagyarság érdekében. S mint ennek eredményét nevezte meg, hogy egyedi kérelemre kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek a felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja.


Lakossági fórumot tartottak a templomban
Lakossági fórumot tartottak a templomban


A magyar állampolgárság kérését javallta Ulicsák Szilárd is. A miniszteri biztos arról is beszélt, hogy a közeljövőben, a schengeni csatlakozás után majdnem az egész Kárpát-medencében eltűnnek majd a valóságos határok. A nemzetpolitikában való cselekvés egyik példájaként szólt arról, hogy a gyermekvállalás ösztönzését az Orbán Viktor vezette kormány nemsokára a határon túli magyarokra is kiterjeszti. Az új budapesti kabinet kibővíti, valamint átláthatóbbá teszi majd az oktatási támogatást is - ígérte.


Lakossági fórumot tartottak a templomban


Az Európai Parlament alelnöke, Tőkés László beszédében felvázolta napjaink „gencsi ugarát". Szólt a „fele apă, fele víz" állapotokról. Hangot adott ez alkalommal is azon véleményének, hogy a hallgatás többet árt az egyháznak, mint az egész ateista propaganda. Ennek szellemében elmondta, hogy Nagy Sándor nagykárolyi esperesről a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (román betűszóval: CNSAS) és az egyházkerületi szakbizottság is kimondta, együttműködött a kommunista titkosszolgálattal. Beszélt még továbbá a gyülekezet kálváriájáról. Szólt a számtalan perről, amelyeket Báthori Gyula korábbi lelkész ellen folytatott. Jelenleg például a legfelsőbb bíróság bűnvádi eljárást kezdeményezett ellene, s a tárgyalásra a jövő héten kerül sor. A vád szerint Tőkés László 2007-ben még hivatalban levő református püspökként megakadályozta a lelkészi testületből kizárt Báthori Gyula hivatalba való visszahelyezését annak ellenére, hogy a gencsi pap akkor éppen megnyerte az egyházkerület ellen indított per egyik szakaszát.

„Fel-felébredünk, mert a lelkünk fáj"

Erős, összetartó a mostani gencsi presbitérium - újságolta a gyülekezet főgondnoka, Rácz Kálmán. Emlékeztetett, hogy kálváriájuk alatt a falu is kiállt mögöttük. Szólt arról is, hogy ugyan vallásosak a gencsiek, még sincs lelkészük jelenleg. Vagy félelmetesnek tűnik ez az egyházközség a rossz híre miatt, vagy valakik akadályozzák, hogy betöltsék a posztot - vélte.


Lakossági fórumot tartottak a templomban


A Királyhágómelléki egyházkerület püspökének, Csűry Istvánnak az üzenetét tolmácsolta ezután Antal János külügyi előadótanácsos. Szólt a számtalan gencsi látogatásukról. Emlékeztetett a 74 kommandósra. Elmondta: a KREK ajtaja mindig nyitva áll a gencsiek előtt. Amint mondta, még akkor szóljanak azon be a gencsi gyülekezet tagjai, amikor látják, hogy valaki fel akarja gyújtani a házat, ne csak akkor, amikor az épület már ég.

Tőkés László EP-alelnök is megjegyezte ezzel kapcsolatban, hogy a kommunikáció nem működik a legjobban. Ezután Kolozsi Árpád jogász ajánlotta fel újbóli segítségét ahhoz, hogy meg tudják végre dönteni a gencsiek „Báthori uralmát". A gencseik közül Katona József mintegy kikérte magának, hogy csak akkor fordulnak az egyházkerülethez, ha már „leégett a ház". Amint mondta, nem jutnak el oda a megkereséseik.


Lakossági fórumot tartottak a templomban


Szó esett arról, hogy Báthori Gyula holott jogerősen ki lett zárva a lelkészi testületből temetési szertartásokat végez. Egy anya azt panaszolta, hogy a Báthori után kihelyezett lelkész, Szomor Attila fenyegette a fiát, mi több, elérte, hogy fiát gyanúsítsák a karácsony alkalmából összegyűjtött pénz ellopásával. „A püspök úrban bíztunk, mégis rossz papot küldött hozzánk" - fakadt ki. Tőkés László azzal szabadkozott, hogy ő mint püspök nem láthatott be lelkészei lelkébe. A vádat megvizsgálják, s fegyelmi eljárás indulhat Szomor Attila ellen - mondta Antal János előadótanácsos.

Gencs Érkávás községhez tartozik közigazgatásilag. Az alpolgármester, Csomay Antal ismertette röviden a gencsi, érmindszenti, krasznamihályfalvi földvásárlások történetét. „A földjeink, a őseink földjeinek eltűnése még mindig folytatódik" - mondta, s elárulta: nem látják, mikor áll majd le ez a folyamat. Egy másik presbiter is felállt. Könnycseppekbe lábadt szemmel elmondta: éjszakánként fel-felriadnak, mert fáj a lelkük.

Nemzeti imánk eléneklésével zárult a közéleti fórum.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: