2015-02-04 14:27:47• hírek • Szatmár.ro

Eseményekben és projektekben gazdag évet zárt a Caritas

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 2014-es évi legfontosabb pillanatairól beszélt a vezetőség.

Dr. Láng László vezérigazgató és Huszti Mónika ügyvezető igazgató beszélt a szerdán megtartott sajtótájékoztatón a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet elmúlt évi programjairól, megvalósításairól.

"A Caritas és az egyház szerepe, hogy jelen legyen és részt vegyen a társadalom súlyos problémáinak megoldásában, természetesen kapacitásának, lehetőségeinek függvényében. Szerencsére a legtöbb esetben partnerek is csatlakoznak ehhez a munkához: kormányzati és civil szervezetek egyaránt" - mondta beszédében Dr. Láng László.

A vezérigazgató szerint sok a teendő, de közel sem annyi, mint amennyi a forradalmat követő néhány évben volt. A társadalom megállíthatatlanul fejlődik, de a legfejlettebb társadalmakban is vannak perifériára szorultak, akiken segíteni kell.

A vezérigazgató bemutatta a projekteket és a rendezvényeket, amelyek a 2014-es évet jellemezték az idén 25 éves Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet szemszögéből.

Svájci projekt - „A szatmári és máramarosi régióban élő romák és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeinek javítása" projekt - Közösség, Fejlődés és Beilleszkedés - folyamatban

Partnerek - Svájci Caritas és a kolozsvári Roma Közösségek Forrásközpontja
Lezajlási idő: január 2014 - december 2017
Célcsoport: erdődi, túrterebesi és nagybányai roma közösség
Célja: a roma közösségek felzárkóztatása. A projekt ideje alatt több mint 1000 személy támogatására kerül sor (gyerekek, fiatalok, felnőttek)
Célkitűzései: - közösségi fejlődés, nevelés, egészségügyi programok
Eredmények: - egy roma aszisztens alkalmazása, a „Második esély" programhoz szükséges lépések elindítása; a közösség számára támasztnyújtó és aktivitásokban való részvételre buzdító kezdeményező csoport létrehozása; találkozók a közösség tagjaival a kezdeményező csoport aktivitásának ismertetésecéljából; egy járda építésének megszervezése 33 család számára; létrejött egy egészségügyi csapat (egészségügyi aszisztens, egészségügyi közvetítő); a közösség tagjainak az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés megkönnyítése céljából vizsgálatot szerveztek meg a központban, illetve otthon a családoknál; bevezetésre került egy sürgősségi alap különböző problémák megoldása céljából: egészségügyi vizsgálatok, tűzifa, gyógyszerek, jegyzők tiszteletdíja.

POSDRU projekt - „Partnerség a munkaerőpiaci esélyegyenlőségért" - folyamatban

Partnerek: Caritas Catolica Nagyvárad, Gyulafehérvári Caritas
Az Európai Szociális Alap által a 2007-2013 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott projekt.
A projekt lefolyásának időtartama: 18 hónap.
Általános célkitűzése: az esélyegyenlőség és a nemek közötti, munkaerőpiacon fellépő különbségek és diszkrimináció leküzdése, 570, a nyugati és központi fejlesztési régiókból származó személy, többségében nő, szakmai képzésének és továbbképzésének támogatása a munkahelyek könnyebb megszerzése illetve azok megtartása érdekében.

VIII. Jótékonysági Maraton

A 2014-es jótékonysági maraton célja a rászoruló családok megsegítése volt. A főszponzor (Autonet) és a több mint 300 résztvevők segítségével több mint 15800 lej gyűlt össze. Ezen összegből 150 család számára biztosítottunk élelmiszercsomagokat.

Caritas maraton 2014

 

Mosollyal megpakolt iskolatáska

Az akció során Németországból kapott 600 iskolatáskát osztottak ki a megye több településén, I-IV. osztályos rászoruló gyerekek között. Az iskolatáskák Túrterebesen, Nagykárolyban, Ákoson, Nagybányán, Krasznabélteken és a környező falvakban találtak gazdára.

Egymillió csillag" - szolidaritási akció négy településen

A hatodik alkalommal megszervezett szolidaritási akció négy településen zajlott: Szatmárnémeti, Nagykároly, Máramarossziget és Nagybánya. Az esemény célja a rászoruló családok szembeni együttérzés erősítése, adománygyűjtés. A négy helyszínen több mint 500 személy vett részt az akcióban és adományaikból 3700 lej gyűlt össze.

 

V. Szakmai Konferencia

2014. októberében, Szatmárnémetiben került sor az V. Szakmai Konferenciára „Fókuszban a család - A család útja a rászorultságtól a partnerségig a szociális ellátásban" témában. A konferencia a család szociális ellátásban betöltött fontosságára mutatott rá. Két napon keresztül a szociális szférában dolgozó szakemberek különböző prezentáció során mutatták be a régió szociális aszisztenseinek a család szerepét a szociális problémák megoldásában.

Egy új felzárkóztató csoport

Novemberben a Barátság Ház Nyitott Szociális Központban egy új felzárkóztató csoport jött létre, melynek tagja 7, iskolát elhagyott gyerek. A csoport azon iskolakerülő gyerekek számára jött létre, akik koruk miatt már nem tudnak visszailleszkedni a iskolai közegbe. Célja az írás-olvasás-számolás megtanulása és szinten tartása. Ezen gyerekek a „Második esély" program keretén belül létrejött csökkentett számű képzésekhez csatlakozhatnának. Ezen tevékenységek mellett szocializációs tevékenységekben is részt vesznek a gyerekek.

X. Mikulás Bazár

A bazár célja a rászoruló családok megsegítése, adománygyűjtés. A többek között kedvezményezetteink által készített tárgyak értékesítése által 5558 lej gyűlt.

I. Karácsonyi Vásár

A bazár célja a rászoruló családok megsegítése, adománygyűjtés. A többek között kedvezményezetteink által készített tárgyak értékesítése által 3085 lej gyűlt.

Caritas Mikulás Bazár

 

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: