2014-01-31 15:07:36• hírek • Szatmár.ro

Előadás az európai alkotmányozásról

A posztModern Távlatok Művelődési Műhely csütörtök délutáni ülésén Varga Attila alkotmányjogász, egyetemi tanár, a Királyhágómelléki Református Püspökség főgondnoka tartott felvezető előadást az EU-s országok alkotmányozó gyakorlatáról.

Kiemelte azt, hogy az esetek többségében ezeknek az új alkotmányokra az amerikanizálódás a jellemző, és fokozatosan a háttérbe szorulnak a családi, a keresztény és az otthonteremtésre vonatkozó értékek.

Thoroczkay Sándor helytörténész a magyar jogi gondolkodás fejlődését ismertette az Aranybullától Deák Ferenc jogalkotó tevékenységéig. Nyomatékosította, hogy a magyar jogrendszer európai színvonalú, és jelentős támasza volt a nemzet megmaradásának.

Kereskényi Sándor moderátorként ismertette az európai jogrendszeren belül érvényesülő konzervatív és liberális szemléletmódok harcát. Ennek az eszmetörténeti háborúnak a kezdetét a középkorban kell keresnünk, amikor a „normann kereszténység" és a bizánci tipusú családfelfogás útjai szétváltak. Majd Szilágyi Balázs lelkipásztor beszélt a hit szerepéről a családban a munkahelyi tevékenységekben és a jogalkotásban.

Varga József vállalkozó szerint a legfontosabb az, hogy az otthonteremtés során tisztában legyünk azokkal a gazdasági és közigazgatási keretfeltételekkel, amelyek közepette kisebbségi életünket berendezhetjük. A vitát Szilágyi Éva, a Református Gimnázium igazgatója, azzal a gondolattal zárta, hogy a fiatalok nevelésében fontos szempont az erdélyi magyar jogtudat kialakítása, és ösztönzésük arra, hogy a boldogulást szülőföldjükön keressék.

posztModern Művelődési Műhely

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: