2014-05-27 16:46:45• hírek • Szatmár.ro

Előadás a szatmári és észak-erdélyi zsidóságról a holokauszt idején

fotó: Siklódi Tímea
fotó: Siklódi Tímea

A Szent István Kör feladatához híven, közösségünk sorsát meghatározó történeti fordulatok mindegyikét, így a II. világháború során végbement zsidó holokauszt és annak helyi vonatkozásait is, tudományos tárgyilagossággal kívánja bemutatni és a kapcsolódó kérdéseket megtárgyalni.

A május 30-i elődás meghívott előadója dr. Gidó Attila, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet munkatársa, aki összefoglalja a történeti forrásokat és azokból kikövetkeztethető tényeket, valamint bemutatja az egykori eseményekhez való viszonyulást, az emlékezetpolitikák romániai és magyarországi változásait. Az előadás nemcsak a 70. évfordulóról szóló megemlékezést szolgálja, hanem ugyanakkor múltunk egy dicstelen darabjával történő szembenézést is.

Az előadó az erdélyi zsidóság történetének avatott kutatója, önálló könyvének címe: Úton. A két világháború közötti erdélyi zsidóság társadalom- és nemzetépítési kísérleteinek dokumentumai. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009.

Fontosabb tanulmányai: Kolozsvár, Nagykároly és Nagyvárad zsidó túlélői. A Zsidó Világkongresszus 1946-os észak-erdélyi felmérése. (Working Paper, nr. 35, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2010 Társszerző: Sólyom Zsuzsa), A romániai Máramaros zsidósága (In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmustól napjainkig. Aposztróf Kiadó, Budapest, 2013), A kolozsvári zsidó életvilág intézményesülése. (In: Schwartz Róbert (szerk.): Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához. Mega Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012. 25-33).

Az előadásra 2014 május 30-án, du. 5 órakor a szatmárnémeti RMDSZ székházában (M. Viteazu/Rákóczi u. 10 sz.) kerül sor, amelyet szokás szerint, kérdések és vita követ. A Szent István Kör tagjai minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: