2015-05-08 14:14:29• hírek • Szatmár.ro

Elfogadni Isten akaratát

Isten akaratának a teljesítése az egyetlen lehetőség arra, hogy iránta való szeretetünket bizonyítsuk - mondta szentbeszédében csütörtökön este, a szatmárnémeti Székesegyházban Jakubinyi György püspök.

Három szentmise zajlott egy időben csütörtökön este a püspökkari konferencia résztvevőivel, hiszen este hat órától román nyelvű görögkatolikus szentmisét mutattak be a Szent Mihály és Gábor arkangyalok templomban, hét órától magyar nyelvű római katolikus szentmisét a Székesegyházban és román nyelvű római katolikus szentmisét a Kálvária templomban.

A Székesegyházban Exc. és Ft. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek főcelebrálásával mutatták be a legszentebb áldozatot, melynek elején Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök köszöntötte a jelenlevő püspököket - a főcelebráns mellett Nm. és Ft. Martin Roos temesvári püspököt, Nm. és Ft. Böcskei László nagyváradi püspököt, valamint Nm. és Ft. Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt -, a papokat és híveket. Jakubinyi György a szentmise elején Boldog Gizella emléknapja alkalmából emlékezett az első királynéra, kiemelve, hogy büszkék lehetünk az első királyi családra, amelyet mellette Szent István és Szent Imre herceg alkot.

Homíliájában, a Szűzanya hónapja lévén, az ő imájáról beszélt - "Íme, az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint" (Lk 1,38). Mint elmondta, Mária megmutatta, miben áll keresztény életünk: "A Szűzanya az első keresztény, és ő mutatta meg azt, miben áll a mi keresztény életünk. A Szűzanyának több szavát feljegyzik az evangélisták, de maradjunk meg az első feljegyzett imádságánál. Angyali üdvözletkor a Jóisten felkéri arra, hogy vállalja az Istenanyaságot. Ekkor mondja ki imáját. Milyen szép elképzelni, hogy a Boldogságos Szűzanya ezt az imát állandóan ismételte, egész életében, mennybe való felvételéig. De megtanította erre az imádságra Szent Fiát is." Jakubinyi György rámutatott, a Szentírásban több helyen is találunk erre vonatkozó bizonyítékot, így az Úr imájában, a Miatyánkban tanít a ráhagyatkozásra Jézus Krisztus, aki majd a Getszemáni kertben maga is ráhagyatkozik Isten akaratára.

Érseki szentmise a Székesegyházban

Végül arra buzdított, igyekezzünk mi is ráhagyatkozni Istenre, akár jólétben, akár nélkülözésben, vagy szenvedésben élünk: "Az Úr Jézus a mai evangéliumban is azt mondta, 'aki szeret engem, megtartja parancsolataimat'. Isten akaratának a teljesítése az egyetlen lehetőség arra, hogy iránta való szeretetünket bizonyítsuk. A gyermekek, ha szeretik szüleiket, szót fogadnak nekik. De ugyanígy teszünk mi, Isten gyermekei is, amikor megtartjuk a parancsolatokat. Minden életkörülmény között tudjuk kimondani a Szűzanyával és az Úr Jézussal együtt, legyen meg a te akaratod, legyen nekem a te igéd szerint!"

Érseki szentmise a Székesegyházban

A püspökkari konferencia másnap, vagyis pénteken további ülésekkel folytatódott, amelyeken a napirendi pontoknak megfelelő témákban, ügyekben hoztak döntéseket délutánig, amikor is hazaindultak a püspökök.

Érseki szentmise a Székesegyházban

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: