2015-05-11 10:17:25• hírek • Szatmar.ro

Együtt volt az esperesség

Istenszeretet emberszeretet nélkül nincsen, ahogy emberszeretet sincs Istenszeretet nélkül - mondta Ft. Harsányi László erdődi esperes vasárnap, a Kis Szent Teréz templomban tartott közös szentmisén.

Sokan érkeztek a Kis Szent Teréz plébániára május 10-én, vasárnap, az erdődi esperesség napja alkalmából. Déli tizenkét órától közös szentmisén vettek részt, melynek főcelebránsa Ft. Harsányi László erdődi esperes volt. Az áldozatbemutatás elején Ft. Dánku Balázs helyi plébános köszöntötte a jelenlevőket, a krasznabélteki-, szakaszi-, erdődi-, valamint a szatmárnémeti Szent Család, Szentlélek és Kis Szent Teréz plébániákhoz tartozó híveket: „Jó a testvéreknek együtt lenni, együtt imádkozni, Istent dicsőíteni" - mondta.

A szentbeszédet mondó Ft. Harsányi László a testvérszeretet fontosságát emelte a hívek elé: „Az utolsó vacsora termében az Úr Jézus végrendelkezik, azt kéri az apostoloktól, hogy szeressék egymást, ahogyan Ő szerette az apostolokat. Aki szeret, az lemond saját akaratáról és a másik akaratát helyezi előtérbe. Önmaga a második helyre esik vissza. Sajnos, ma ez nem sokszor fordul elő, az áldozatvállalás az embertársért, a szeretet a másik ember iránt többnyire hiányzik. Pedig az első keresztény közösségeket éppen arról ismerték fel, hogy szeretettel voltak egymás iránt. Jézus arra kér, hogy ne csak azokat szeressük, akik minket szeretnek, hanem minden egyes embert.

Az első keresztények ezt meg is élték, de a mai emberek szíve mintha megfagyott volna. Mi kell ezért legyünk azok az emberek, akik elmegyünk a világba és megmutatjuk, hogy szeretni kell. Nekünk kell ezeket a fagyott szíveket a szeretetünkkel felolvasztanunk, hogy ők is élhessék ezt a mindennapokban. Hiszen hogyan is mondhatnánk, hogy szeretjük Istent, ha a mellettünk levő embereket nem tudjuk szeretni? Istenszeretet emberszeretet nélkül nincsen, ahogy emberszeretet sincs Istenszeretet nélkül. Szent János apostol erre tanít minket, és hangsúlyozza, mielőtt mi szerettünk volna, Isten már akkor szeretett bennünket. Vállalnunk kell a feladatot, hogy a világban ezt hirdessük, lámpásként világítsunk. Csak akkor lehet vonzó a kereszténység másoknak, ha így élünk, mindenek felett pedig ne feledjük, hogy ez az Istennek tetsző."

A szentmise végén Ft. Dánku Balázs plébános hívott meg mindenkit az esperességi nap további programjaira, örömét fejezve ki aziránt, hogy az esperesség hívei a szentmisében együtt imádkoztak: „Ma a szentmisén talán parázsabb volt az ima és az ének. Ha együtt imádkozunk, az mindig erősebb". Az áldozatbemutatást követően csoportfoglalkozások kezdődtek a Hitmélyítő hosszú lelkigyakorlat segédanyagaira támaszkodva, majd szeretetvendégségen vettek részt és kötetlen beszélgetés indult.

Galéria:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: