2018-09-17 09:29:37• hírek • közlemény

Égre mutató torony és közösség Ombodon

Ombod református egyházközsége ismét ünnepelt. Hálát adott Istenének, mert erőt adott a folyamatos lelki és fizikai építkezésre. Aktivitásuk, tenni akarásuk, közösségi életük példaértékű.

Vasárnap 11 órától örömmel tekintett vissza az elmúlt időszakra az ombodi közösség. A toronysisak, -gömb, -csillag, -óra felújítása, a toronyablak automatizálása, valamint a torony alatti kisterem múzeummá és gyermekmegőrzővé alakítása áll a közösség mögött, a tradíciót és az innovációt egy helyen felmutatva.

 

A hálaadó istentiszteleten Csűry István királyhágómelléki püspök hirdette Isten Igéjét Zakariás Könyve 1. részének 16. és 17. verse alapján: „Azért azt mondja az Úr: Könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, megépül majd benne a házam – így szól a Seregek Ura –, és mérőzsinórt feszítenek ki Jeruzsálem fölött.” Még ezt is kiáltsd: Azt mondja a Seregek Ura: Bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az Úr Siont, és magáévá fogadja még Jeruzsálemet!” Isten nem fejezi be a templom építését – hangsúlyozta a főpásztor, aki az igehirdetés első harmadában arról szólt, hogy ez nemzetünkre is vonatkozik. Bármi is történik Európában nemzetünknek az a reménysége, hogy élt, él és élni fog. Az igehirdetés második része a családra és a gyülekezetre tért ki: ott ahol Istenre hallgató emberek vannak, ott erős közösségek vannak. A prédikáció utolsó részében a püspök arra is kitért, hogy mi személyesen is a Szentlélek temploma vagyunk, akikre gondja van, és akiknek életét igazságosan, mérőzsinórral méri, a  gyógyulás végett.

 

Jobb Domokos helyi lelkipásztor köszöntése után Király Lajos szatmári esperes igei gondolatai következtek, aki egy meglepetést is átadott a házigazda lelkésznek. Az egyházmegyében, a gyülekezetben és az ifjúság között végzett áldásos szolgálatéért elismerő okelvet adott át, melyet az egyházmegyei elöljáró (Király Lajos esperes) valamint a gyülekezet gondnokai (Vajda Lajos főgondnok és Varga Ottó gondnok)  mellett az egyhámegyei ifjúsági előadó (Rácz Ervin) szignált.

 

Az ifjak felemelő ünnepi műsora előtt Magyar Lóránd parlamenti képviselő koszorúzta meg D. Soltész Elemér altábornagy templomban található emléktábláját, majd a vendéglelkészek köszöntője következett: Keresztúri Erzsébet amaci-, Keresztúri Sándor Zsolt hiripi-, Genda Árpád Szabolcs pettyéni-, Erdei Árva István szamoskóródi- és dobrácsapáti-, Mihály Lehel szamoskrassói- és Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor mondott igei áldást. Jelen volt még a község RMDSZ-elnöke, Szilágyi Levente is.

 

A folyamatos fizikai fejlődés mellett az ombodi közösség is erős, melyet az istentisztelet után a szeretetvendégségen is lehetett tapasztalni, ahol Kereskényi Sándor irodalomtörténész mondott pohárköszöntőt. Áldott hálaadó alkalom volt a toronyért, mely a közösséggel együtt Istenre és az Ő dicsőségére mutat.

 

 

 

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: