2016-08-04 17:08:27• hírek • Szatmar.ro

Búcsúkra készülve

Sándorhomokon, Szatmárudvariban, Túrterebes-szőlőhegyen és Erdődhegyen lesz a hétvégén templombúcsú.

Augusztus 6-án Urunk színeváltozásának ünnepe lesz, amely a Tábor-hegyi megdicsőülésre irányítja figyelmünket: amikor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és fölvitte őket egy magas hegyre. Ekkor színében elváltozott előttük, ruhái fényesek lettek, ragyogó fehérek, mint a hó. A hegyen megjelent nekik Illés és Mózes, akik Jézussal kezdtek beszélgetést. Péter a csoda hatására azt kérte Jézustól, hadd maradjanak ott: ,,Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" (Lk 9,33). Erre felhő szállt alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok" (Lk 9,35). Mire körülnéztek, már senki mást nem láttak a közelükben, csak Jézust.

Urunk színeváltozása a szatmárudvari és a sándorhomoki templomok titulusa. Sándorhomokon az ünnep napján, szombaton délelőtt tizenegy órától mutatják be a búcsúmisét Fanea József, Rómában tanulmányait folytató egyházmegyés pap szentbeszédével. A szatmárudvari búcsúra vasárnap tizenkét órától kerül sor Dánku Balázs, a Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa ünnepi szónoklatával.

Augusztus 7-én Szent Dónátot ünnepli az egyház. Ókeresztény püspök - egyes források szerint katona - volt, aki a közép itáliai Arezzo püspökeként 362-ben szenvedett mártíromságot. A legenda szerint Donát kezéből egy mise alkalmával a pogányok kiütötték a szent kelyhet, ami a földre esett és darabokra tört. Donát összeszedte a kehely szilánkjait, szomorúan az oltárra helyezte, majd imádkozni kezdett. Kis idő múlva a kehelydarabok összeforrtak és Donát kezében ismét egyé váltak. Amikor 1652-ben ereklyéit Rómából a Rajna-vidéki Münstereifel városába vitték, a kísérő papot villámcsapás érte, de semmi baja nem történt. Ezt a csodát Szent Donát közbenjárásnak tulajdonítják. Éppen ezért Szent Donáthoz különösen az elemei károk ellen fohászkodnak - villámcsapás, jégeső. Kultusza a Rajnai borvidéken a legerőteljesebb. Szent Donát szobrát főként a szabadban, utak mentén emelték, máskor sokalakos Mária-oszlopokon, Szentháromság-emlékeken szerepel.

Az erdődhegyi és a Túrterebes-szőlőhegyi kápolnák titulusa Szent Dónát. Ennek megfelelően, Erdődhegyen vasárnap délelőtt tizenegy órától lesz az ünnepi szentmise Barta Barnabás püspöki titkár ünnepi szónoklatával, Túrterebes-szőlőhegyen pedig ugyanazon a napon, délután egy órától, Gríz László diakónus prédikációjával. Ez utóbbi szentmisét Vass Loránd szinérváraljai i.h. lelkész mutatja be.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: