2016-08-12 16:51:39• hírek • Szatmar.ro

Búcsúk hét helyen

Szent Maximilián Kolbe búcsú lesz Szárazberken, Nagyboldogasszony búcsúk pedig az egyházmegye hat pontján is.

Augusztus 14-én emlékezik meg az egyház Szent Maximilián Kolbéről, az újságírók védőszentjéről. A minorita szerzetes életében többek között napilapot irányított, katolikus rádióállomást alapított. 1939-ben a Gestapo letartóztatta, 4 hónapig volt börtönben. Amatőr rádiósként a németeket elítélő üzeneteket sugárzott, zsidó menekülteket is bújtatott. 1941. február 17-én Varsóban újra börtönbe került, majd május 20-án a nácik az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Augusztus 1-jén a tábor 14-es barakkjából megszökött rab miatt bosszúból megtizedelték a foglyokat. Ennek során Franz Gajowniczek, egy többgyermekes családapa helyett önként vállalta a halált. A tizedeléssel kiválogatott foglyokat egy félig földbe ásott halálbunkerbe zárták össze, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerből mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolbe atya vezetett a halálraítéltek között. Két hét után már csak ő volt életben - a böjthöz szokott szervezete bírta az éhezést. Nagyboldogasszony vigíliáján méreginjekcióval oltották ki az életét.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében Szárazberek római katolikus templomának a titulusa Szent Maximilián Kolbe. Búcsújára az ünnep napján, vasárnap délután kettőtől kerül sor Fanea József, Rómában tanulmányait folytató egyházmegyés pap szentbeszédével.

Egy napra rá, hétfőn Nagyboldogasszony ünnepe lesz. Ez a magyarság ősi ünnepe, amikor Jézus szülőanyjának mennybemeneteléről emlékezünk meg. A Katolikus Egyház számára kiemelt jelentőségű ünnep, mely az ősegyházig nyúlik vissza, és amely szerint Krisztus anyja, Mária, halálával osztozott szent fia dicsőséges feltámadásában: testben és lélekben egyaránt a mennyországba jutott, mert testét angyalok kara emelte a mennyekbe. A népszokásban az ünnep előestéjén, vagyis vigíliáján az emberek virrasztással várták a hajnalt és Nagyboldogasszonyhoz így imádkoztak: "Nyújts kezet Mária / nyiss kaput angyal, / hogy mehessünk a kerek ég alatt, / lobogó csillag felett az örök életre!"

A Szatmári Egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, hétfőn, tizenegy órától kerül sor. Túrterebesen Szilágyi János, a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária egyházközösség plébánosa; Erdődön Hársfalvi Ottó általános helynök; Nagymajtényban Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes; Felsőbányán Anderco Ottó rónaszéki i.h. lelkész; Szamosdarán pedig - ahol a hívek pénteken este 8-tól és a vasárnapi, 11 órás szentmisében Bauman István lázári plébános elmélkedéseivel készülnek - Román János nagybányai esperes mond majd szentbeszédet. Várják a helyi és zarándok híveket az ünnepi alkalmakra!

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: