2016-01-13 14:23:59• hírek • refszatmar.eu

Betekintés Szigetlanka imahetébe

Isten nagy tetteiről szól ebben az évben, szerte a világon az imahetek központi üzenete. Szatmárnémeti-Szigetlanka református gyülekezete is erre figyel tüzetesebben ezen a héten. Kedden a szeretetközösségről tettek tanúságot a jelenlevők.

A Tisztviselőtelep szívében található templomban kedden 18 órától Sebestyén László Ede köröstárkányi református lelkipásztor hirdette Isten szavát János apostol Első Levele 4. részének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján: „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent", és gyűlöli a maga testvérét, hazug az, mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is." A Körös-menti gyülekezet elmúlt vasárnapon beiktatott lelkipásztora igehirdetésében elmondta, hogy a szeretet az alap, idézve Augustinus egyházatyát: Szeress és tégy, amit akarsz! Az Isten az a szeretet, aki le tudja csendesíteni a körülöttünk tornyosuló viharokat. Ha meginog az üdvbizonyosságunk, halljuk meg: Isten szeret minket! Viszontszeretetünkkel pedig lehetünk az út követői.

A szigetlankai gyülekezet imaheti himnuszával válaszolt az igehirdetésre: „Nagy Istenem, ha nézem a világot, Melyet teremtett szent „Legyen!" szavad, Ha itt a földön millió lényt látok, Kiket igazgatsz s táplálsz egymagad, Szívem feléd ujjong örömtele: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te! ..."

A gyülekezet kórusa két énekkel szolgált: A béke napja közel és Éjjel nappal angyal szeme vigyáz rám kezdetű dicséretekkel. Túrmezei Erzsébet: Pótvizsga a szeretetből című versét Kató Dénes tolmácsolta.

Nagy Róbert házigazda lelkipásztor a 122. zsoltár áldáskívánó szavaival köszöntötte a vendéglelkipásztort ("Testvéreimért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled! Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánjak jót neked.") és hívta a gyülekezetet a további alkalmakra. Szerdától szombatig 18 órakor kezdnek az istentiszteletek. Szerdán Lovász István Máramarosszigetről, csütörtökön Fazakas Judit Hosszúmezőről, pénteken pedig Mészáros Mihály Szamosdobról érkezik a gyülekezetbe. Szombaton id. Pallai Béla szatmári görög katolikus parókus szolgál majd. Január 17-én, vasárnap délelőtt úrvacsorai közösségben Bogdán Szabolcs krasznai lelkipásztor hirdet Igét, délután 17 órától témában odaillő filmet vetítenek. Az imaalkalmon a gyülekezet kórusa szolgál. Mindenkit szeretettel várnak!

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: