2015-05-28 12:18:35• hírek • Szatmár.ro

Beszélgetés a képversről

A posztModern Távlatok Művelődési Műhely szerdai ülésének témája a képvers irodalmi és oktatásbeli szerepének értékelése volt.

Heinrich Andrea magyartanárnő beszélt a képvers történetéről és gondosan kiválogatott példákkal világította meg azt a fejlődési folyamatot, amelyben ez a költészeti műfaj átment az ókorból napjainkig. Dr. Végh Balázs Béla irodalomtörténész a gyermekirodalom és a képvers viszonyáról tartott rövid, gondolatébresztő előadást.

Elemzésének középpontjába Kovács András Ferenc Kőkereszt című képversét helyezte, amelyről megállapította, hogy látszólag egyszerű, valójában rendkívül kifinomult költői eszközökről villantja fel az erdélyi kultúrtörténet meghatározó problémáit.

Gál Gyöngyi magyarszakos tanfelügyelő összefoglalta a képvers iskolai oktatásának tanulságait. Ezután több jelenlevő pedagógus számolt be saját tapasztalatairól az irodalmi avantgarde és a képvers tanítását illetőleg. Zárszavában Kereskényi Sándor azt hangsúlyozta, hogy nyelvileg elszegényedő világunkban a képvers megkedveltetése lehetőséget teremt irodalomesztétikai élményeink gazdagítására.

A különben elvont téma boncolgatása egyébként sok konkrét pedagógiai következtetéssel szolgált.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: