2015-12-11 16:22:55• hírek • Szatmár.ro

Az Irgalmasság Kapui

Schönberger Jenő püspök nyitja meg advent harmadik vasárnapján, november 13-án, a délelőtt 11 órától kezdődő szentmise keretében a szatmárnémeti székesegyház "Irgalmasság Kapuját".

Ferenc pápa, Misericordiae vultus kezdetű bullájával meghirdette az irgalmasság rendkívüli jubileumát, Szeplőtelen fogantatás ünnepén pedig megnyitotta a Szentévet. "Ez a liturgikus ünnep megmutatja Isten cselekvésmódját - történelmünk kezdetétől fogva. Ádám és Éva bűne után Isten nem akarta az emberiséget egyedül, a bűn hatalmában hagyni. Ezért gondolta el és akarta a szeretetben a szent és szeplőtelen Máriát (vö. Ef 1,4), hogy az emberi nem Megváltójának édesanyja legyen. A bűn súlyosságára Isten a megbocsátás teljességével válaszol. Az irgalmasság mindig felülmúl minden bűnt, és senki sem állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé" - írja a bullában.

Ugyanitt kitér a már megtörtént eseményre, a Szent Kapu megnyitására december 8-án - amely ez alkalommal az Irgalmasság Kapuja: "Ha valaki átlép rajta, megtapasztalja a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó Isten szeretetét. A rá következő vasárnap, Advent harmadik vasárnapján tárul majd ki a Szent Kapu Róma székesegyházában, a Lateráni Szent János-bazilikában. Ezt követően nyílik meg a többi pápai bazilika Szent Kapuja. Elrendelem, hogy ugyanezen a vasárnapon minden részegyházban (egyházmegyében - a szerk.) a székesegyházban, minden hívő anyatemplomában, vagy a társszékesegyházban, vagy egy különlegesen jelentős templomban az egész Szentév időtartamára nyissanak egy ilyen Irgalmasság Kapuját. Az ordinárius belátása szerint a kegyhelyeken is nyitható ilyen kapu, ahová sok zarándok látogat el, akiket a szent helyeken megérint a kegyelem és megtalálják a megtérés útját. Így tehát minden részegyház úgy élheti át a Szentévet, mint a kegyelem és a lelki megújulás rendkívüli időszakát. Ezért a jubileumot Rómában - miként a részegyházakban - az egész Egyház közösségének látható jeleként fogjuk megünnepelni."

Ferenc pápa akaratának megfelelően járt el Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök, amikor a szatmári egyházmegyében a Székesegyházat, a nagykárolyi Kalazanci Szent József, a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly és a nagybányai Szentháromság templomokat jelölte ki az Irgalmasság Kapui nyitásának helyszíneiként.

Máramarosszigeten már Szeplőtelen Fogantatás ünnepén megnyitotta Ft. Reszler Mihály máramarosi főesperes a kaput, a többi helyen azonban advent harmadik vasárnapjának főmiséin kerül sor erre. A Székesegyházban Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök nyitja meg az Irgalmasság Kapuját vasárnap, a 11 órától kezdődő szentmise keretében.

A kijelölt templomok Irgalmasság Kapuin belépve teljes búcsú nyerhető a szokott feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás, valamint a Szentatya szándékára végzett Miatyánk, Üdvözlégy és Hiszekegy elimádkozásával). A teljes búcsú amúgy az összes, ideig tartó büntetések elengedését jelenti.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: