2017-01-18 14:26:16• hírek • refszatmar.eu

Ami a szívben van – Imaheti betekintő Szatmár-Németibe

Imahetet tartanak Szatmárnémeti-Németi gyönyörű református templomában. Kedden Varga Szilárd Csaba, Józsefháza, Józsefháza-Hegy és Aranyosmeggyes lelkipásztora hirdette az Igét, amit néhány gyülekezeti tag szolgálata követett.

Az igehirdető Sámuel Első Könyve 16. részéből vette föl az Igét: „Majd azt mondta az ÚR Sámuelnek: Ugyan meddig bánkódsz még Saul miatt, holott én elvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izráel fölött? Töltsd meg a szarudat olajjal, és indulj el. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt... Mikor pedig odamentek, és meglátta Eliábot, azt gondolta: Bizonyára ő az ÚR fölkentje! Az ÚR azonban azt mondta Sámuelnek: Ne nézd külsejét, se termetes növését, mert én megvetettem őt. Mert az ÚR nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van." (1Sám 16,1.6-7) Olyan az ember, amilyen a szíve, nem pedig, amilyennek mutatja magát. - kezdte a ige magyarázatát a lelkipásztor, majd három bővebb gondolat köré csoportosította mondanivalóját. Először is feltette a kérdést: Ki vagy te, és mennyit érsz? Isten a valós értékünket ismeri, ezt tiszteletben kell, hogy tartsuk, mert az Övéi vagyunk. A második gondolatban a külső megjelenés túlhangsúlyozásától óvott a prédikátor, mert az gőgössé és önteltté tesz bennünket. Isten a belsőnket nézi, állapította meg harmadik üzenetében, Őt nem tudjuk becsapni, mert ő azt nézi, ami a szívben van.

Az igehirdetést követően Sipos Miklós tiszteletbeli esperes, helyi lelkipásztor köszöntötte a szolgáló lelkészt és a gyülekezetet, majd Balogh Lajos és Dallos Anna szavalatai között a nőszövetség a 460-as éneket énekelte a szívek biztatásaként: Ne csüggedj el kicsiny sereg!

Szerdán 17 órától Máthé Róbert vetési lelkipásztor érkezik a gyülekezetbe, id. Pallai Béla görög katolikus parókus csütörtökön szolgál, pénteken Képíró Gyula Lázáriból prédikál, szombaton pedig Pálffy Anna-Mária unitárius lelkipásztor szól a hívekhez.

Vasárnap Király Lajos szatmári esperest, batizi lelkipásztort két ízben is hallgathatja Szatmár-Németi templomos népe: délelőtt 10 órakor az imahét zárón, amikor megemlékezést is tartanak a Don-kanyari áldozatokról. Ekkor előadást hallhatnak Dr. Szőcs Pétertől, a Szent István Kör elnökétől. Koraeste 18 órától pedig a SZIKE ifjúsági istentiszteleten is az esperes hirdet Igét, Puskás Csaba egyházmegyei főgondnok tesz bizonyságot, a Bízz Band pedig vezeti majd a dicsőítést.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: