2015-09-07 10:06:03• hírek • Szatmar.ro

Állandó kiállítás a Tasnádi Városi Múzeumban

Az 1978-ban egy, a XVIII. század második felében, 1771-ben újraépített nemesi kúriában berendezett Tasnádi Városi Múzeum négy kiállító teremből áll, két részleg szerint csoportosítva: régészeti-helytörténeti és néprajzi csoportra.

A régészeti gyűjtemény a Tasnád környéki településeken végzett régészeti ásatások során felszínre került leletekből áll, ezek neolitikus és bronzkorból származó leletek, a szabad dákok idejéből.

Különféle, a középkorból és az újkorból fennmaradt tárgyak és iratok egészítik ki a helytörténeti részleg gyűjteményét. A néprajzi kiállítás rávilágít Tasnád sajátságos anyagi és szellemi kultúrájának fontosabb részleteire: a háztartásban használt kerámia tárgyakat, kerámiából készített díszítő tárgyakat tartalmaz - amelyek tasnádi, vámfalui, láposbányai és szilágycsehi műhelyekben készültek -, a hagyományos mezőgazdaságban használatos eszközöket, valamint a kézművesek által használt szerszámokat foglal magába.

Annak ellenére, hogy csak kezdetleges eszközök és az éppen kéznél levő nyersanyag állt a készítők rendelkezésére, a Tasnád környéki települések házi textiliparában értékes, jó ízlésre valló, népművészeti értékű termékek készültek.

A kiállított termékek sokoldalúsága, ezek sokszínű díszítő elemei, a múzeum textilgyűjteménye egy rendkívüli értékes és eredeti népművészeti műhely jelenlétének szószólója.

Tasnádi múzeumház

A Bükk vidékére jellemző és az alföldi, szatmári parasztház pitvarból, az első szobából (vagy tiszta szoba) és a lakószobából áll, ezenkívül van még egy szoba és a nyári konyha.

Hagyományos építőanyagokból épült: vályogból és fából. A hagyományos parasztházak egyik legsajátságosabb helyisége a tiszta szoba, ezt bútorozták és díszítették a legfigyelmesebben, leginkább a "vendégszoba" szerepet tölti be.

A vidékre jellemző díszítő elemekkel ellátott fatárgyak a helybeli kézművesek keze munkáját dicsérik. A szőttesek a alföldről származnak és főleg virágmotívumú, geometriai és állati alakzatú díszítésűek, dominál a kék és meggyszín.

Egy másik szobában a városban működő kézműves műhelyek kerülnek bemutatásra. A kiállított tárgyak között láthatunk a tímár, a cipész, a kovács és a fazekas műhelyekben használatos eszközöket és szerszámokat.

A hajdan a kamra szerepét betöltő helyiségben vannak elhelyezve a mezőgazdasági eszközök. Ez a helység az alföldi hagyományos parasztgazdaság egyik jellegzetessége, tekintve, hogy a főfoglalkozást a mezőgazdaság jelentette.

Elérhetőség:
Tasnádi Városi Múzeum
Cím: Str. Nicolae Iorga nr. 6, Tășnad, jud. Satu Mare
Tel.: 0261 825 508
Tasnádi Múzeumház

Cím: Str. Ştefan cel Mare nr. 115/E, Tășnad, jud. Satu Mare

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: