2017-05-28 01:24:11• hírek • refszatmar.eu

Áldásosztó ballagás a Refiben

Áldásoddal megyünk… hangzott a dicséret a Szatmárnémeti Református Gimnázium folyosóin az elmúlt napokban a ballagók ajkáról. Az áldás pedig úgy osztódott, hogy szorzódott, legalább 56 felé, hiszen ennyien vettek búcsút a gimnáziumi évektől.

A Láncos templomban szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött az istentisztelet, melyen Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese hirdetett Igét Mózes Negyedik Könyve 6. részének 24-től 26-ig terjedő versei alapján: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” Az ároni áldás és Isten bármelyik áldása gyógyító lehet krízisek idején, hiszen nemcsak örömök jellemzik életünket. Életünkben sokszor egyszerre van ott az öröm és a bánat, s ezt észre kell venni! Isten óvó áldása olyan, mint az édesanya gyermekét nyugtató, felé hajoló arca. Ne feledjük, Isten csodálatosnak tart minket és szeret. Jézus Krisztus áldást osztó karja vár benneteket életetek minden szakaszán! – mondta az esperes.

Erdei-Árva István iskolalelkész vette át az igehirdetést megköszönve az irányítást, majd Tolnay István nagykárolyi- és Gellén Sándor nagybányai esperes igei köszöntőkben buzdított a talpon maradásra és a vigyázásra, óvatosságra. Gnándt Zoltán főtanfelügyelő-helyettes beszédében kiemelte, hogy az Úr házában ballagni kiváltság, majd Magyar Lóránd parlamenti képviselő a szeretet értékét ajánlotta mindenek felett. A beszédek között Indulj el egy úton! címmel szólt Mátyás Erika tanárnő felkészítésében egy népdal összeállítás.

Szilágyi Éva huszadik ballagáson elmondott igazgatói beszédében így szólt a diákokhoz: “Ez a nap rólatok szól, ma értetek gyűltünk egybe, hogy a szeretet élő láncát fonjuk körétek, hogy érezzétek, veletek vagyunk, mellettetek állunk, hogy tanúi legyünk életetek egyik kitüntetett pillanatának, középiskolai tanulmányaitok jelképes lezárásának… Egy szellemileg gyarapodó közösség erős identitással, szilárd és egészséges nemzettudattal bír. Ez a közösség ismeri és tiszteli múltját, történelmét, közös kultúrkincsét ápolja. Tagjai igyekeznek hasznos és építő alkotói lenni a nemzetnek, és azon dolgozni, hogy a magyarság minél nagyobb megbecsültségnek örvendjen a világban. Ehhez a magatok módján nektek is hozzá kell járulnotok!” – szólt a figyelmeztető áldás.

Erdei-Árva István iskolalelkész beszédét követően az ünnepélyes zászlóátadás következett, közben beszédet mondott az átadók nevében Ary Dalma, XII.C osztályos, és az átvevők nevében Tordai Anna XI. C osztályos tanuló. A második népdal-összeállítás Kiss Emese és Farkas Annabella énekével gyönyörködtetett, majd beszédet mondott Gáti Gábor XII. B osztályos tanuló is. Vers hangzott el még Katona Réka XI. C osztályos tanuló közreműködésében, aki Dsida Jenő: Te harangozol című versét adta elő. Az egyházi diplomák átadása után Itt van szívem címmel ének zendült, amit a következő XII. osztályos diákok adtak elő: Bucsi Krisztina, Balogh Alexandra, Tarsoly Bíborka, Kovács Adél, Csata Péter és Fogarasi Beniámin. Verset mondott még Szilágyi Orsolya XI.B osztályos tanuló, aki Weöres Sándor: Ha kérdik, ki vagy, te ezt mondod című versét mondta el. A ballagó ünnepség zárása felé közeledve a díjátadás következett, a végzős diákokat osztályfőnökeik (Dorner Andrea, Loncsák Julianna és Székely Tünde) méltatták. Az évfolyamelső holtversenyben Csatári Leila és Ary Dalma lett, mindketten 9,94-es átlaggal. Őket 9,88-al Kovács Adél követte.

Az áldásokban gazdag ünnepség a himnusz eléneklésével, s a rokonokkal-barátokkal-ismerősökkel való találkozásokkal ért véget. Isten áldja a reformáció évében ballagókat!

Galéria:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: