2014-04-17 10:45:19• hírek • Szatmár.ro

A ünnep napjainak történései

Nagycsütörtöki olajszentelés, szentmise az Eukarisztia alapításának emlékére, nagypénteki gyászszertartás, majd nagyszombaton vigília, a végén körmenettel és ételszenteléssel. Mi történik az ünnepen?

Nagycsütörtökkel a szent háromnapba lépünk, mely a katolikusok számára a húsvéti ünnepkör kezdetét jelenti. Az ünnepen való jelenlét nem korlátozódik a nagyszombati vigíliára, vagy a vasárnapi szentmisére, nagycsütörtöktől kezdődően megszenteli napjait a hívő ember az ünnepi alkalmakon való jelenlétével.

Az egyházmegye minden templomában várják a híveket. A Szatmárnémeti Székesegyházban már nagycsütörtökön délelőtt, tíz órától részt vehetnek az olajszentelési szentmisén, melyen az egyházmegye teljes papsága jelen lesz - megújítják a papszenteléskor tett ígéreteket. Este hét órától a szentmisében az Oltáriszentség alapítására emlékezünk. Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök a lábmosás mozzanatának - Jézus, a Mester letérdelt apostolai elé és egyenként megmosta lábukat - emlékére lehajol és megmossa férfiak, többségében székesegyházi egyháztanácsosok lábát. Utána szentségimádás kezdődik, emlékezve arra, hogy a getszemáni kertben való vívódásakor Jézust még apostolai is magára hagyták.

Nagypénteken nem lesz szentmise, Urunk kínszenvedésére és halálára emlékeztünk. Ez az év legcsendesebb, legmegrendítőbb liturgiája, és egyben az egyetlen nap szentmise nélkül. Ilyenkor némák a harangok, a csengők, nem történik átváltoztatás, a papok pedig a nagycsütörtökön átváltoztatott ostyákból áldoztatnak. A Székesegyházban délután három órától keresztúti ájtatosságot tartanak, majd este hét órától kezdődik a nagypénteki gyász-szertartás, melynek három fontos része az igeliturgia, a hódolat a kereszt előtt és a szentáldozás.

Nagyszombaton, a Székesegyházban reggel hét órakor kiteszik az Oltáriszentséget a szentsírhoz, ahol a hívek egész nap látogathatják. Este nyolc óráig szentségimádás lesz. A vigília szertartás este fél kilenckor kezdődik a tűzszenteléssel, majd folytatódik a húsvéti gyertya meggyújtásával, a keresztségi fogadalmak megújításával, feltámadási szertartással, a szentmise végén körmenettel és ételszenteléssel. Vasárnap is lesz ételszentelés, a reggel hét órai szentmise után.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomainak húsvéti miserendje alább olvasható, a lista ugyanakkor nem tartalmazza minden templom programját. Szentmisealkalmakra ugyanakkor minden templomban várják a híveket, látogassák templomukat az ünnep során különösen!

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomainak miserendje HúsvétraA lista nem teljes, időpont-változtatások lehetségesek. A legfrissebb és legpontosabb információkért látogassák plébániájuk szentmiséit!

Szatmári Esperesi Kerület

Székesegyház plébánia

Csütörtök: 10:00 Olajszentelési szentmise - a papság megújítja a papszenteléskor tett ígéreteit
19:00 Szentmise az Eukarisztia alapításának (utolsó vacsora) emlékére. Utána szentségimádás.
Péntek:
15:00 Keresztúti ájtatosság
19:00 Nagypénteki szertartás passióénekléssel
Szombat:
07:00-20:00 Szentségimádás
20:30 Vigília szertartás: tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya meggyújtásával, a keresztségi fogadalmak megújításával, feltámadási szertartással, a szentmise végén körmenettel és ételszenteléssel.
Vasárnap:
07:00 Szentmise, majd ételszentelés
További szentmisék: 09:00 ,11:00, 18:00
Hétfő:
Szentmisék: 07:00, 09:00, 11:00, 18:00

Jézus Szíve plébánia

Román közösség:

Csütörtök: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére majd 22:30 Szentségimádás
Péntek:
19:00 Nagypénteki szertartás, majd Keresztúti Ájtatosság
Szombat:
22:00 Feltámadási Vigília szertartás szentmisével és ételszentelés
Vasárnap:
11:30 Ünnepi Szentmise
Hétfőn:
11:30 Szentmise

Német közösség:

Csütörtök: 20:30 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd 21:30-22:30 óráig Szentségimádás
Péntek:
20:00 Keresztúti Ájtatosság, 20:30 Nagypénteki Szertartás
Szombat:
20:00 Feltámadási Vigília szertartás szentmisével, majd körmenet és ételszentelés
Vasárnap:
10:00 Ünnepi Szentmise
Hétfő:
10:00 Szentmise

Zárda templom

Csütörtök: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd szentségimádás
Péntek:
19:00 Nagypénteki szertartás, utána a rózsafüzér és litánia elimádkozása
Szombat:
10:00 Egész napos szentségimádás a Szentsírnál, 19:00 Vigília szertartás szentmisével, utána ételszentelés
Vasárnap:
10:00 Ünnepi Szentmise
Hétfő:
10:00 Szentmise

Szentmise a Székesegyházban

Szent János apostol és evangélista plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána éjfélig szentségimádás „Virrasszatok és imádkozzatok" címmel
Péntek:
15:00 Keresztúti Ájtatosság
19:00 „Az Úr szenvedésének ünneplése" - nagypénteki szertartás.
Szombat:
08:00-16:00 Szentségimádás a Szent Sírnál
20:00 Húsvéti Vigília szertartás, a végén ételszenteléssel
Vasárnap:
Szentmisék 7:30-tól, 10:00-től, 12:00-től és 19:00-től
Hétfő:
Szentmisék 7:30-tól, 10:00-től

 

Szent Antal plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
Péntek:
19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat:
20:00 Vigília szertartás, majd ételszentelés
Vasárnap:
10:00 Szentmise
Hétfő:
9:00 Szentmise

Fíliák: Udvari

Csütörtök: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
Péntek:
19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat:
20:30 Vigília szertartás
Vasárnap:
07:00 Szentmise és ételszentelés
Hétfő:
10:15 Szentmise

Kakszentmárton

Vasárnap: 10:00 Szentmise és ételszentelés


Erdődi esperesi kerület

Kis Szent Teréz plébánia
Csütörtök:
18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd 21:00 óráig szentségimádás
Péntek:
18:00 Nagypénteki szertartás, majd utána ifjúsági fáklyás keresztút
Szomba
t: 20:00 Húsvéti Vigília szertartás, majd 22:20-tól ételszentelés
Vasárnap:
07:30 Ételszentelés
08:00 Szentmise
10:00 Ünnepi Szentmise
12:00 Ünnepi Szentmise
Hétfő:
08:00 Szentmise
10:00 Szentmise

Szent Család plébánia
Csütörtök:
19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd 21:00-ig szentségimádás
Péntek:
10:00 Keresztúti Ájtatosság
19:00 Passió, hódolat a Szent Kereszt előtt, közös szentáldozás
Szombat:
Egész napos Szentségimádás 09:00-től 19:00-ig, majd 19:00-től feltámadási szertartás, húsvéti vigília szentmise, majd gyertyás körmenet, és ételszentelés
Vasárnap:
7:30 Ételszentelés
09:00 Ünnepi Szentmise
11:00 Ünnepi Szentmise
Hétfő
: 09:00 Szentmise
11:00 Szentmise

Fíliák: Szatmárhegy: Péntek 19:00
Szombat 19:00
Vasárnap 11:00

Körtvélyes: Vasárnap 13:00

Szentlélek plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise majd szentségimádás
Péntek:
18:00 Nagypénteki Szertartás majd szentségimádás
Szombat:
21:00 Vigília Szertartás
Vasárnap:
07:30 Ételszentelés 08:00 Ételszentelés 11:00 Szentmise
Hétfőn:
09:00 Szentmise
11:00 Szentmise

Krasznabélteki Szent László plébánia

Csütörtök: Krasznabéltek: 19:00 Szentmise
Fíl
ia: Szakasz:18:00 Szentmise
Péntek:
Krasznabéltek: 19:00 Jézus kereszthalála - nagypénteki szertartás
Fíl
ia: Szakasz: 17:00 Jézus kereszthalála - nagypénteki szertartás
Szombat:
Krasznabéltek: 10:00-19:00 Szentségimádás
Krasznabéltek: 20:00 Vigília Szertartás
Fíl
ia: Szakasz: 18:00 Vigília Szertartás
Vasárnap:
Krasznabéltek: 7:30 Ételszentelés
Krasznabéltek: 10:00 Szentmise

Fíl
ia: Szakasz: 11:30 Szentmise ételszenteléssel
Szokond: 08:30 Szentmise ételszenteléssel
Hétfő:
Krasznabéltek: 10:00 Német nyelvű szentmise

Fília: Szakasz: 11:30 Szentmise
Gyöngy: 08:30 Szentmise

Ugocsai esperesi kerület

Túrterebesi Nagyboldogasszony plébánia
Csütörtök:
19:00 Szentmise, majd 21:00 óráig Szentségimádás
Péntek:
19:00 Nagypénteki Szertartás, majd Szentségimádás 21:00 óráig
Szombat:
10:00-19:00 Szentségimádás
20:00 Feltámadási Szertartás és körmenet
Vasárnap:
7:30 Szentmise, utána ételszentelés
10:30 Szentmise
Hétfő:
8:30 Szentmise
10:30 Szentmise

Halmi Szent József plébánia és fíliái
Csütörtök:
Halmi: 19:00 Szentmise

Fília:
Nagytarna: 17:00 Szentmise
Péntek:
Halmi: 12:00 Keresztúti Ájtatosság, 19:00 Nagypénteki Szertartás

Fília:Nagytarna: 15:00 Keresztúti ájtatosság 16:00 Nagypénteki Szertartás
Szombat:
Halmi: 21:00 Vigília Szertartás

Fília: Nagytarna: 18:00 Vigília Szertartás
Vasárnap:
Halmi: 7:00 Ételszentelés, 12:00 Szentmise

Fília: Nagytarna: 10:00 Szentmise majd ételszentelés
Turcibánya: 08:00 Szentmise majd ételszentelés

Hétfő: Halmi: 09:00 Szentmise
Fília:
Nagytarna:11:00 Szentmise

Nagykárolyi I. esperesi kerület

Kalazanci Szent József plébánia
Csütörtök:
19:00 Szentmise, utána egy órás virrasztás az Oltáriszentség előtt
Péntek:
10:00 Keresztúti Ájtatosság
18:00 Krisztus szenvedéstörténete (Passió), majd hódolat a kereszt előtt
Szombat:
10:00 Egész napos szentségimádás a Szent Sírnál 20:00 Vigília Szertartás, majd körmenet.
Va
sárnap: 08:00 Szentmise majd a végén ételszentelés, 11:00 Ünnepi Szentmise, 19:00 Szentmise
Hétfő:
09:00 Szentmise, 11:00 Szentmise, 19:00 Szentmise

Fatimai Szűz Mária plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise, majd 24:00 óráig csendes virrasztás az Úr Jézus Olajfák-hegyi szenvedésének emlékére (gyónási lehetőséggel)
Péntek:
10:00 Keresztúti Ájtatosság
18:00 Nagypénteki szertartás, majd 21:00-ig szentségimádás a Szentsírnál
Szombat:
09:00-19:00 Szentségimádás a Szent Sírnál
20:00 Feltámadási Vigília szertartás, jó idő esetén gyertyás körmenettel
Vasárnap:
07:00 Szentmise, majd ételszentelés
08:30 Szentmise, majd ételszentelés
10:00 Ünnepi húsvéti szentmise
Hétfő
: 09:00 Szentmise

Nagykárolyi II. esperesi kerület

Szentlélek plébánia és filiája
Csütörtök:
19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd fél óra csendes és egy óra közös szentségimádás
Péntek:
11:00 Keresztúti Ájtatosság
19:00 Nagypénteki Szertartás
Szombat:
09:00-19:00 Szentségimádás a Szent Sírnál
19:00 Húsvéti Vigília szertartás, majd a végén feltámadási gyertyás körmenet
Vasárnap:
7:30 Szentmise (ételszenteléssel) a Szentlélek plébánián
09:00 Ételszentelés és Szentmise Gencsen
11:00 Húsvéti ünnepi Szentmise a Szentlélek plébánián
Hétfőn:
09:00 Szentmise a plébánián
11:00 Szentmise a plébánián

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: