2018-07-27 12:06:33• hírek • Közlemény

A jövő egyháza?

A csütörtök délután – az Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó második napján – sok meglepetés várta a fiatalokat.

Az alternatív programok alkalmával választhattak flashmob, koncert, filmnézés, társasjátékozás, imamódok tanulása, kiállítás megtekintése, színházi előadás megnézése, tematikus beszélgetéseken való részvétel és sok más között. A Kossuth-kertet betöltötte a vidám fiatalok hangja, ahogy ők maguk is sok helyen leültek a fűbe, szénabálákra, lefeküdtek a függőágyakba...


Később a templomokba hívták őket, ahol püspökök mutatták be a legszentebb áldozatot.


A Kálvária templomban Nm. és Ft. Böcskei László nagyváradi római katolikus megyéspüspök mutatta be a román nyelvű szentmisét, melyben szentbeszédét a találkozó mottójától indította - “Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél.” (Lk 1,30) – majd továbbvitte a gondolatot: „Azt kívánom, hogy az együttlétetek elvezessen titeket Jézushoz. Az OKIT lehetőség, hogy új barátságok szülessenek, mindenek előtt azonban a találkozó lehetőség a szeretetre. A vidám, tiszta tekintet tanúságtétel, tartsátok meg lelketek derűjét. Az idei találkozó mottója Mária tapasztalatáról szól, de minket is arra bíztat, hogy hagyatkozzunk Istenre. Új perspektívák nyílnak meg előttünk, ha életünk sarokkövéé engedjük lenni a Mindenhatót.”A Kolozsvár-Szamosújvári görögkatolikus püspök Nm. és Ft. Florentin Crihălmeanu a Szent Mihály és Gábor arkangyalok templomban bemutatott szentmisében, homíliájában emlékeztette a jelenlevőket, Isten nem egyéb tulajdonsága miatt választotta ki Máriát, mint az alázata, amely bármely lelki élet alapját képezi. „A Szűzanya által kimondott <<legyen nekem a te igéd szerint>> a Miatyánkban Jézus által szerepel, <<legyen meg a te akaratod>> formában. Ez a legszebb, és a legjobb, amit csak mondhatunk. Gondoljatok csak bele, hányszor örültetek már, hogy Isten akarata szerint történt valami az életetekben és nem a ti akaratotoknak megfelelően...”


Nm. és Ft. Florentin Crihalmeanu arra kérte a fiatalokat, legyen követendő példa számukra Jézus szolgálatkész lelkülete is: „Jézus életpéldát ad nekünk a szolgálat vonatkozásában. Tanuljátok el tőle, a hálával, az alázattal együtt. Ezek mind a keresztény élet erényei.”


Nm. és Ft. Tamás József gyulafehérvári római katolikus segédpüspök a székesegyházban mutatott be a magyar ajkú római katolikus fiatalok előtt szentmisét, prédikációjában kihangsúlyozva, az egyháznak olyan jövője van, amilyen fiataljai, így egyáltalán nem közömbös az Egyház számára, hogy fiatalok vannak-e a templomban és hogy milyenek a fiatalok? „Minden időben voltak tékozló fiúk, akik azonban az OKIT-on jelen vagytok, törekedtek igazi keresztény életet élni. Ez az időszak, a gyermekkorból a felnőtt korba való átmenet nem kockázatmentes, messze sodorhat a családotoktól, és az Istentől is, ezért ébernek kell lennetek. Használjátok fel jól ezt az időt, kockázatos az a gondolkodás, miszerint elég majd öreg korban foglalkozni a lelkünkkel és Isten-kapcsolatunkkal. Törekedjünk életünket értékessé és széppé tenni, fiatalságunkat Isten elé emelni.”


A szentmiséket követően a fiatalok visszatértek a Kossuth-kertbe, ahol bűnbánati liturgia vette kezdetét. A színpadról énekek hangzottak el zenés kísérettel, illetve Ft. Felix Roca, a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája ifjúságpasztorációval megbízott referense tartott elmélkedéseket. Mindezek egy belső útra hívták a résztvevőket, lehetőséget adva a megbékéléshez való megérkezésre. Közben papok, a kert különböző pontjain lelki beszélgetésre, gyónásra várták mindazokat, akik erre vágyat éreztek.


Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírus statisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: