2016-03-02 14:47:32• hírek • Szatmár.ro, refszatmar.eu

A hit nem magánügy – Betekintés Szamos-negyed imahetébe

A Szatmár-Szamos-negyedi Református Egyházközségben ezen a héten hirdetik Isten nagy tetteit a gyülekezet imahetén. Bogdán Szabolcs krasznai lelkipásztor a keddi alkalmon az elhívottak közösségéről szólt.

Kraszna népes református gyülekezetének egyik lelkipásztora Jézus Krisztus főpapi imájának egy részlete alapján hirdette az Igét: „De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énbennem, és én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: Én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél." Az igehirdető a gyülekezetről, mint az elhívottak, kihívottak közösségéről szólt. Ez Krisztus vére által létrehozott közösség, ahol megérthetjük Isten akaratát akkor is, amikor szétesőben vagyunk. Amit a gyülekezetben hallunk, helyreigazít minket, ezért a krisztuskövető sohasem magányos farkas. Még a farkasok is falkában vadásznak, s az a keresztyén, aki embertársától eltávolodik, Jézustól is egyre messzebb kerül. A hit tehát nem magánügy, mint ahogy azt sokan hiszik, hanem igenis közügy, mert a hitünknek hatnia kell minden olyan közösségben, térben, ahol mozgunk, élünk.

Az igehirdetést követően Bogya Kis Ferenc házigazda lelkipásztor köszönte meg a szolgálatot, és bátorított ő is a közösségben megélt hitre. Az igehirdető hitvese Bogdán Ilona tiszteletesasszony, magyartanárnő mutatatta be a családját, és a gyülekezetet ahol szolgálnak, s bizonyságot tett arról az Istenről, akinek terve van az Ő családjával, „Isten hangszerei ők." Ezt a tanúbizonyságot egy odaillő verssel támasztotta alá. A Szamos-negyedi gyülekezet énekkara énekben, a nőszövetség néhány tagja versben dicsérte nagyságos Istenét. Bogya Kis Mária tiszteletesasszony is köszöntötte a gyülekezetet, és ezen alkalommal is megköszönte a krasznai lelkipásztornak, hogy tavaly otthont adott Királyhágómellék legnagyobb rendezvényének a nőszövetség konferenciájának.

A továbbiakban szerdán Fodor Lajos nyugalmazott lelkipásztor, csütörtökön pedig Balázsné Kis Csilla érmihályfalvi lelkipásztor hirdet igét, az istentisztelet mindkét napon 17 órától kezdődik.

Pénteken, az Ökumenikus Női Világimanapra való tekintettel a híveket a szatmárnémeti Szentlélek római katolikus templomba várják, ahol a 16 órától kezdődő összejövetelen Hársfalvi Ottó római katolikus plébános, általános helynök és szatmári főesperes hirdet Igét, közreműködnek a történelmi felekezetek Nőszövetségi Bizottságának tagjai. A rendezvény idei programját a Kubai Köztársaság asszonyai készítették el.

Szombaton visszaköltöznek a Szamos-negyedi templomba, 17 órától Kovács István lelkipásztor igehirdetése zárja az imaheti alkalmakat, aki akárcsak a keddi prédikátor, szintén Krasznáról érkezik a gyülekezetbe. Az egyházközség felnőtt kórusa és az ifjúsági ének-zenekar az imahét további alkalmain is szolgálni fog.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: