2012-07-12 11:22:53• hírek • M. T. R.

A felkészülés éve következik

Miként tovább? - leginkább e kérdés megválaszolásáról szólt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Német Demokrata Fórum Szatmár megyei polgármestereinek és alpolgármestereinek szerdai találkozója. A testület elnöke, Kovács Jenő nagykárolyi elöljáró köszöntötte kollégáit a városháza dísztermében megtartott alkalmon. Hangot adott azon elgondolásának, miszerint az RMDSZ-es és az NDF-es csapat a továbbiakban is együttesen kell tevékenykedjen. Megemlítette azt is, hogy a helyhatósági választás során több helységben egymás ellen indult a két érdek-képviseleti szervezet. Az ott szerzett „sebeken" túl kell lépni, s most már a jövőre koncentrálni - javallotta.

Célkitűzése, hogy a megyén belül nagyobb szerepe legyen a „vidéki elöljáróknak". Amint rámutatott, ennek elérése érdekében sokkal inkább össze kell fogniuk a polgármestereknek, s ne csak saját, illetve településeik ügyes-bajos dolgaival foglalkozzanak. Ezáltal elérhető lenne, hogy például parlamenti képviselőt, avagy akár szenátort is jelölhessenek az itteniek. Mellette ugyanis nagyobb lelkesedéssel tudnának kampányolni, s cserébe a még aktívabb közbenjárást lehetne kérni. A helyhatósági választások kapcsán kifejtette: nem szerepelt rosszul az RMDSZ-NDF-tandem. Négy éve nyerték talán kissé túl magukat, s most júniusban az akkori részvételt tulajdonképpen túlszárnyalták, igaz, most jóval összefogottabb ellenféllel kerültek szembe. Hangoztatta, sem bánkódni nem kell, sem borúlátónak, annál inkább el kell fogadni a helyzetet, s a körülményekhez képest a legtöbbet megtenni.

Csehi Árpád Szabolcs: a felkészülés éve következik

Csehi Árpád Szabolcs, a megyei RMDSZ elnöke, a megyei önkormányzat jelenlegi alelnöke ismertette az Önkormányzati Tanács napirendi pontjait: önkormányzati választás; referendum, őszi kampány; önkormányzatok jelenlegi nehézségei. A helyhatósági választások kapcsán néhány abszolút számot ismertetett. A négy évvel ezelőtti voksoláshoz képest Kökényesden, Egriben, Mikolában kapott szám szerint lényegesen kevesebb szavazatot az RMDSZ-NDF közös megyei tanácstagsági listája. Többen voksoltak az együttes csapatra Szatmárnémetiben és Nagykárolyban, avagy - a teljesség igénye nélkül - Majtényban, Pusztadarócon, Sárközújlakon, Lázáriban, Halmiban, Mezőfényen, Túrterebesen, Börvelyben, Szatmárhegyen stb. Sokan voltunk, de nem elegen - fogalmazta meg egy örökigazság segítségével a tanulságát a júniusi választásnak. Szó esett a helyi tanácsok megalakulásáról is. A közös csapat tárgyalásokat folytatott a többi párttal, jelesül az USL-vel és a PDL-vel. Ezeknek rendszerint az alpolgármesteri tisztség volt a témája. A megállapodások értelmében néhol például az USL nevezhette meg az helyettes elöljárót, máshol az RMDSZ. A parlamenti választások kapcsán tudatta, hogy kettő, de akár három képviselőt is juttathat a közös csapat a parlamentbe.

Varga Attila, a nagykárolyi-tasnádi körzet parlamenti képviselője szólt a hivatalából felfüggesztett államfőről szóló népszavazásról. Meglátása szerint mindhiába hozta meg az Alkotmánybíróság azon döntését, miszerint a referendum érvényességéhez a szavazásra jogosultak több mint felének élnie kell a voksolás jogával. Az alkotmányjogász szerint ugyanis jelenleg az a sürgősségi kormányrendelet van érvényben, amely kimondja: a részvételi aránytól függetlenül érvényes a népszavazás. Nem értett ezzel egyet Günthner Tibor szenátor. Szerinte ugyanis az alkotmánybírósági döntés a magasabb rangú... Mindenesetre az egész referendum okán felértékelődik majd az erdélyi-partiumi magyarság szavazatainak az értéke. Kovács Jenő arról szólt, hogy attól függetlenül, hogy Traian Băsescu túllépte-e a jogait, a procedúra, az USL-sek gyorsasága visszakozást vált ki. Szerinte a romániai társadalmon belül elindult egy másik folyamat, éppen ennek okán az állásfoglalás (a referendumot támogatni vagy sem) elodázása mellett tört lándzsát. Csehi Árpád Szabolcs egy örök angol-szász igazsággal nyomatékosította álláspontját: Angliának nincsenek barátai, nincsenek ellenségei, hanem csak érdekei vannak. A várakozás mellett foglalt állást, ugyanakkor hangoztatta, hogy a hatékony érdekképviselet miatt mindahány önkormányzatban egységesen kell fellépjen az RMDSZ-NDF csapata. Erdei D. István félőnek tartja, hogy diktatúrához hasonlóvá válik az ország, ennek okán a Băsescu elleni voksolás mellett kardoskodott.

Csehi Árpád Szabolcs: a felkészülés éve következik

A tanácskozás további részében különféle önkormányzati ügyekről esett szó. Így beszéltek a jelenlévők például a megyei községközi társulásokról - ott is szükséges együttesen fellépniük az érdekek érvényesítése miatt. Elhangzottak a különböző helyi gondok is. Halmi községnek - akárcsak a megye, sőt, az ország összes helyhatóságának - a betegápolók bérének hiánya okoz idén is gondot, talán még nagyobbat, mint a korábbi években. A mezőfényi elöljáró a települése és a Nagykároly közötti úttest tarthatatlanul rossz állapotára panaszkodott. Számos polgármester feje az úgynevezett 322-es, a korszerűsítést szolgáló pályázatok miatt fáj, ugyanis nincs pénz a megvalósítások költségeinek kifizetésére. Valamennyi panaszt, kérést feljegyezte a megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Csehi Árpád Szabolcs elárulta, hogy országos szinten folynak a tárgyalások a többi párttal, s az esetleges megállapodások feltételeiként igyekszenek majd az itteni községek gondjainak orvoslását is kieszközölni.

Csehi Árpád Szabolcs a tanácskozás végén hangoztatta: semmiképpen sem a kétségbeesés idejét éljük. Szerinte - attól függetlenül, hogy kormányalkotó lesz-e az RMDSZ, s ekként némi támogatás csusszan majd az itteni települések felé is, avagy sem - az idei és a jövő év a felkészülésről kell szóljon. Buzdította a jelenlévő elöljárókat, hogy a már megkezdett beruházásaikat igyekezzenek befejezni. A továbbiakban pedig a hangsúlyt a 2014-es esztendőre helyezzék. Akkor nyílik ugyanis új kiírása mind a határon átnyúló, mind az uniós pályázatoknak. Javallta, hogy ne több, kisebb projektet készítsenek a közösségek, hanem egy-két igazán fontosat. Ezeket ugyanis vélhetően könnyebb lesz elnyerni, illetőleg megvalósítani.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: