2014-03-07 13:44:44• hírek • Szatmár.ro

A bizonytalanságból az új életbe

A nagyböjtbe lépéssel megkezdődnek a nagyböjti ifjúsági imaórák is.

A keresztény ember vágyik Isten társaságára, Mindenhatójával kapcsolatban, közösségben kíván lenni. Ezt a közösséget megélheti az egyéni kötött, vagy szabad imában, a próféták által tapasztalt "gazdag pusztában", ahol a csend, a magány, a böjt nem elvesz, hanem ad, de ugyanúgy élheti a társaival való kapcsolatban, a keresztény közösségben is. Ez utóbbira adnak lehetőséget azok az imaórák, melyekre nagyböjt minden vasárnapján kerül sor.

A Szatmári Római Katolikus Püspökség ifjúsági irodája által elkészített segédanyag eljutott a plébániákra, így számos helyen találkoznak majd fiatalok és idősebbek együtt imádkozni, elmélkedni, haladni a nagyböjtben. Szatmárnémetiben és Nagykárolyban ugyanakkor a plébániai csoportok idén is egymást látogatják, mindig egy adott közösség készül, és fogadja a máshonnan érkezett vendégeket. A szatmárnémeti imaórákat tekintve március 9-én a Székesegyházban "bizonytalanság" témában, 16-án a Kis Szent Teréz templomban "kaland", 23-án a Szent Család templomban "találkozás", 30-án a Szentlélek templomban "tisztánlátás" címszó alatt bontják ki a gondolatokat. A Hildegárda templomban április 5-én tartanak bűnbánati liturgiát már az "új életre" figyelve, a megújított keresztény öntudatot önmagukban erősítve, 13-án pedig a Kálvária templom udvarán megrendezésre kerülő keresztúti ájtatossággal érkeznek az ünnep közvetlen közelébe. Ez utóbbi alkalmat kivéve - amikor este nyolctól találkoznak -, az imaórák kezdési időpontja minden esetben este hét óra.

Az Ifjúsági Iroda referensei, Csiszár Loránt és Tyukodi Beáta SJC kiemelték, idén, régi hagyományhoz visszatérve, Szatmárnémetiben az imaórák elmélkedéseit egyházmegyés papok tartják, és a gondolatok mindig kapcsolódnak a nagyböjti vasárnapok evangéliumi részeihez: "Ezek sok esetben találkozástörténeteken alapulnak, a résztvevők a krisztusi magatartás példáját kapják, megismerhetik, hogyan halad velünk, mellettünk a hétköznapokban a Megváltó. Az imaórák segítenek a közös felkészülésben, az elhangzó tanúságtételekkel megerősítők lehetnek".

A hat vasárnap találkozásaira mindenkit várnak, aki pedig saját közösségében szervezne imaórát, letöltheti az összeállított segédanyagot a szatmáriegyházmegye.ro oldalról, az ifjúság pasztoráció felületén.

Imaórák nagyböjtben

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: