2019-10-28 15:45:56• hírek • Szatmár.ro

A Szegletkő dicsőítő együttes ünnepi koncertjével emlékeztek a forradalom hőseire

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63-ik évfordulóján, október 27-én, vasárnap délután Nagykárolyban, a lutheránus templomban a város magyarsága közösen emlékezett a forradalom és szabadságharc hőseire - az eseményről Illyés Sándor evangélikus lelkész tudósítását közöljük.

"A megemlékező alkalmon a SZEGLETKŐ dicsőítő együttes népszerű koncertjére került sor. A kiosztott énekfüzetek segítségével a jelenlévő közel 100 testvér közösen énekelt az együttes tagjaival, ami elmondhatatlan élmény volt. A dalok egyrészt a magyarság számára bíztató üzenettel bírtak, ilyenek voltak például: Valahol Euróbában című musical egyik jól ismert bététdala, A zene az kell, továbbá a Nélküled, Kell még egy szó című dalok; másrészt pedig evangelizációs jellegű dalokat énekeltek: Ne félj, Add a kezed, Meghívtál, Hús vér templom, Kenyered és borod, Jézus leborulok, melyek Isten kegyelméről, jóságáról, megváltó munkájáról szólnak, megéríntve minden jelenlévő szívét. 
Tolnay István helyi református esperes igehirdetéssel szolgált, bíztatva és bátorítva a testvéreket Ézsaiás próféta szavaival: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Mikor vízen mész át, veled vagyok, és ha folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az ÚR, a te Istened…” Őseink sok nehézséget éltek meg: háborút, veszteséget, hontalanságot, fogságot, börtönt, stb., de Isten mindvégig megtartotta nemzetünket, népünket megóvta. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy jövőt szán nekünk és tervének részesei lehetünk. 


A történelmi egyházak lelkipásztorai: Pálffy Anna Mária – unitárius lelkésznő, Ilyés Csaba – római katolikus főesperes, Pályi Kiss Zsigmond – nyugalmazott református lelkipásztor közösen imádkoztak a magyarságért, megmaradásért, ébredésért. Dr. Hágó Attila Nándor nagykárolyi régész-történész összefoglalta az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeit és annak következményeit. Az ünnepi alkalmon emellett jelen voltak és díszőrséget álltak a Történelmi Vitézi Rend nagykárolyi tagjai, valamint a 151. Gr. Károlyi Gyula Cserkészcsapat tagjai is. Ünnepi köszöntőjében Nagykároly városának polgármestere elmondta, hogy néhai Mózes Árpád püspök úr ‘56-os politikai fogoly volt 6 éven keresztül, akit a Duna-deltába hurcoltak egyszerűen azért, mert a nemzeti imát pár lelkészkollegájával elénekelte. Szabadon bocsátása után pedig Nagykárolyban szolgált, mint lutheránus lelkész, amely gyülekezetbe visszatért nyugdíjas éveit tölteni. Közös megegyezés alapján a város magyarsága úgy látta méltónak, hogy Mózes Árpád püspök úr gyülekezetének templomába gyűljenek össze emlékezni az 56-os forradalmárokra, hősökre. Így évről évre a város magyarsága együtt emlékezik az áldozatokra a Teremi úti lutheránus templomban. Az alkalom a nemzeti ima eléneklésével, ill. szeretetvendégséggel zárult.

 
Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: