2017-04-14 10:53:01• hírek • Szatmár.ro

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomainak miserendje a Nagyhétre és Húsvétra

Szatmár megye templomainak miserendjéből szemlézve.

Szatmárnémeti

Székesegyház plébánia
Péntek: 15:00 Keresztúti ájtatosság,
19:00 Nagypénteki szertartás passióénekléssel
Szombat: 07:00-től  Látogatható az Oltáriszentség a szentsírnál,
20:30 Vigília szertartás: tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya meggyújtásával, a keresztségi fogadalmak megújításával, feltámadási szertartással, a szentmise végén körmenettel és ételszenteléssel
Vasárnap: 07:00 Szentmise ételszenteléssel, 09:00 Szentmise, 11:00 Püspöki Szentmise,  18:00 Szentmise
Hétfő: Szentmisék 07:00, 09:00, 11:00, 18:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jézus Szíve plébánia (Kálvária templom)
Román közösség:
Péntek: 18:30 Szent Kereszt felmagasztalási szertartás, 20:00 A német közösséggel közös keresztúti ájtatosság
Szombat: 22:00 Feltámadási Vigília szertartás - utána ételszentelés
Vasárnap: 11:30 Ünnepi Szentmise
Hétfő: 11:30 Szentmise

Német közösség:
Csütörtök: 20:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána egy órás Szentségimádás a szentsírnál
Péntek: 20:00 román közösséggel közös keresztúti ájtatosság, utána Szent Kereszt felmagasztalási szertartás
Szombat: 20:00 Feltámadási Vigília szertartás - utána körmenet és ételszentelés
Vasárnap: 10:00 Ünnepi Szentmise
Hétfő: 10:00 Szentmise

Fíliák:
Szinfalu:
Péntek: 16:30
Szombat: 19:00
Vasárnap: 16:00

Alsóhomoród:
Péntek: 16:30
Szombat: 19:00
Vasárnap: 13:30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zárda templom
Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 19:00 Vigília szertartás - utána ételszentelés
Vasárnap: 10:00 Ünnepi szentmise
Hétfő: 10:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szent János apostol és evangélista plébánia
Péntek: 15:00 Keresztúti ájtatosság
19:00 Nagypénteki szertartás passióénekléssel
Szombat: 08:00-16:00 Szentségimádás a Szentsírnál, 20:00 Húsvéti Vigília szertartás
Vasárnap: Szentmisék 7:30, 10:00, 12:00, 19:00
Hétfő: Szentmisék 07:30, 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szent Antal plébánia
Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás, majd Szentségimádás
Szombat: 20:00 Vigília szertartás, majd ételszentelés
Vasárnap: 11:00 Szentmise
Hétfő: 09:00 Szentmise

Fíliák:
Kakszentmárton: Vasárnap 09:00 Szentmise majd ételszentelés
Udvari: Vasárnap 07:00 Szentmise majd ételszentelés

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kis Szent Teréz plébánia
Péntek: 19:00 nagypénteki szertartás, majd utána ifjúsági fáklyás keresztúti ájtatosság
Szombat: 20:00 Húsvéti Vigília szertartás - 22:20-körül ételszenteléssel
Vasárnap: 7:30 ételszentelés. Szentmisék 08:00, 10:00, 12:00
Hétfő: Szentmisék 08:00, 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szent Család plébánia
Péntek: 10:00 Keresztúti ájtatosság, 19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 09:00-től szentségimádás a Szentsírnál, 19:00 Vigília szertartás, majd körmenet és ételszentelés
Vasárnap: 7:30 ételszentelés, 09:00 Szentmise, 11:00 Szentmise
Hétfő: Szentmisék 09:00, 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szentlélek plébánia
Péntek: 18:00 Nagypénteki Szertartás
Szombat: 12:00-20:00 Szentségimádás, 21:00 Vigília Szertartás
Vasárnap: 07:30 Ételszentelés, 8:00 Ételszentelés, 11:00 Ünnepi Szentmise
Hétfő: 09:00 Szentmise, 11:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagykároly

Kalazanci Szent József  plébánia
Péntek: 10:00 Keresztúti ájtatosság, 19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 10:00 Csendes időzés a Szentsírnál, 20:00 Vigília szertartás, majd körmenet
Vasárnap: Szentmisék 08:00 - utána ételszenteléssel, 11:00, 19:00
Hétfő: Szentmisék 09:00, 19:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatimai Szűz Mária plébánia

Péntek: 10:00 Keresztúti ájtatosság, 18:00 Nagypénteki szertartás, utána szentségimádás a Szentsírnál 20:00-ig
Szombat: 09:00-20:00 Szentségimádás, 20:00 Feltámadási Vigília Szertartás
Vasárnap: 07:00 Szentmise - majd ételszentelés, 08:30 Szentmise - majd ételszentelés, 10:00 Szentmise
Hétfő: 09:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szentlélek plébánia

Péntek: 11:00 Keresztúti ájtatosság, 19:00 Nagypénteki szertartás Jézus szenvedésének emlékére, utána rövid szentségimádás
Szombat: 10:00-19:00 Szentségimádás a Szentsírnál, 19:00 Húsvéti Vigília szertartás - végén feltámadási gyertyás körmenettel
Vasárnap: 7:30 Szentmise - ételszenteléssel, 11:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 09:00 Szentmise, 11:00 Német nyelvű szentmise

Fília:
Gencs: Vasárnap 09:00 Szentmise ételszenteléssel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szatmár Megye falvaiból

Mikolai Szűz Mária Királynő plébánia
Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 08:00 Ételszentelés, 11:00 Szentmise
Hétfő: 11:00 Szentmise

Fíliák:
Egri:

Péntek: 17:00 Nagypénteki szertartás
Vasárnap: 09:00 Ételszentelés és Szentmise

Sándorhomok:
Vasárnap: 07:00 Ételszentelés, 14:00 Szentmise

Szárazberek:
Vasárnap: 07:30 Ételszentelés, 13:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lázári Szent László plébánia

Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 21:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 11:00 Szentmise
Hétfő: 11:00 Szentmise

Fíliák:
Kissár:

Vasárnap: 13:00 Szentmise

Nagypeleske:
Vasárnap: 09:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krasznabélteki Szent László plébánia

Péntek: 19:00 Jézus kereszthalála - nagypénteki szertartás
Szombat: 10:00-17:00 Szentségimádás, 20:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 7:30 Ételszentelés, 10:00 Szentmise
Hétfő: 10:00 Német nyelvű szentmise

Fíliák:
Gyöngy:
Vasárnap: 11:30 Szentmise

Ákos:
Vasárnap: 14:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szakaszi Szent Flórián plébánia

Péntek: 15:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 10:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 10:00 Szentmise

Fíliák:
Nagyszokond:
Vasárnap: 08:30 Szentmise

Krasznasándorfalu:
Vasárnap: 12:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Túrterebesi Nagyboldogasszony plébánia

Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás, majd utána virrasztás kezdődik a Szentsírnál.
Szombat: 10:00-20:00 Szentségimádás, 20:00 Feltámadási vigília szertartás
Vasárnap: 7:30 Szentmise - utána ételszentelés, 10:30 Szentmise
Hétfő: Szentmisék 8:30, 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halmi Szent József plébánia

Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 21:00 Feltámadási vigília szertartás
Vasárnap: 07:00 Ételszentelés, 12:00 Szentmise
Hétfő: 11:00 Szentmise

Fíliák:
Nagytarna:
Péntek
: 17:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 17:00 Feltámadási vigília szertartás
Vasárnap: 10:00 Ételszentelés és szentmise
Hétfő: 09:00 Szentmise

Turcibánya:
Vasárnap: 08:00 Ételszentelés és szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avasfelsőfalui Krisztus Király plébánia

Péntek: 16:00 és 18:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:00 Feltámadási vigília szertartás
Vasárnap: 08:00 és 09:30 Szentmise
Hétfő: 10:30 és 12:00 Szentmise

Fíliák:
Bikszád:
Csütörtök: 19:00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére
Péntek: 20:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 23:00 Feltámadási vigília szertartás
Vasárnap: 11:00 Szentmise
Hétfő: 09:00 Szentmise

Avasújváros:
Vasárnap: 14:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaplonyi Szent Antal plébánia

Péntek: 12:00 Keresztúti Ájtatosság, 19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 08:00-20:00 Szentségimádás a szentsírnál, 20:00 Feltámadási Vigília szertartás
Vasárnap: 07:00 Szentmise - utána ételszentelés, 10:00 Szentmise, 18:00 Szentmise
Hétfő: Szentmisék 07:00,10:00, 19:00

Szent József templom:
Péntek: 12:00 Keresztúti ájtatosság
Vasárnap: 07:00 Ételszentelés, 08:30 Szentmise
Hétfő: 08:30 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Börvelyi Tizennégy Segítő Szent plébánia
Péntek: 17:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 19:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 11:00 Szentmise
Hétfő: 11:00 Szentmise

Fília:
Domahida
: Vasárnap 08:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csanálosi Szent Kereszt Megtalálása plébánia

Péntek: 17:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:00 Vigília szertartás
Vasárnap: Szentmisék 08:30, 10:00
Hétfő: Szentmisék 08:30, 10:00

Fília:
Csanáloserdő:
Péntek: 18:30 Nagypénteki szertartás
Szombat: 18:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 11:30 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kálmándi Szent Anna plébánia
Péntek: 15:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 10:00 Ünnepi szentmise
Hétfő: 10:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezőfényi Szent Mihály plébánia
Péntek: 15:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:00 Vigília szertartás
Vasárnap: Szentmisék 08:30, 10:00
Hétfő: Szentmisék 08:30, 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagymajtényi Nagyboldogasszony plébánia
Péntek: 15:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 19:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 10:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 10:00 Szentmise

Fíliák:
Krasznaterebes:
Péntek: 14:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 18:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 08:45 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 08:45 Szentmise

Gilvács:
Vasárnap: 11:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 11:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szaniszlói Kisboldogasszony plébánia
Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 11:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 10:00 Szentmise

Fília:
Reszege:
Vasárnap: 09:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 12:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kisdengelegi Szent Vendel plébánia
Péntek: 14:30 Nagypénteki szertartás
Szombat: 21:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 10:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 10:00 Szentmise

Fília:
Érkörtvélyes:
Péntek: 17:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 17:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 12:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 12:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kökényesdi Szent Imre plébánia
Péntek: 18:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 19:00 Vigília szertartás
Vasárnap: 11:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 11:00 Szentmise

Fília:
Csedreg:
Vasárnap: 13:00 Húsvéti ünnepi szentmise
Hétfő: 13:00 Szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csomaközi Szent István király plébánia
Péntek: 15:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:00 Vigília szertartás
Vasárnap: Szentmisék: 08:00, 10:00
Hétfő: Szentmisék: 08:00, 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezőteremi Szent Kereszt felmagasztalása plébánia
Péntek: 15:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 20:30 Vigília szertartás
Vasárnap: Szentmisék: 07:30, 10:00
Hétfő: 10:00 Szentmise

Fíliák:
Érendréd:
Vasárnap: 12:00 Húsvéti ünnepi szentmise

Iriny:
Vasárnap: 13:00 Húsvéti ünnepi szentmise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: