2016-03-24 11:47:12• hírek • Szatmár.ro

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomainak miserendje

Szatmár Megye templomainak miserendjéből szemlézve -  időpontváltozások helyenként lehetségesek.

Szatmárnémeti

Székesegyház plébánia

Csütörtök: 10:00 olajszentelési szentmise (megszentelik a keresztelendők olaját, a krizmát és a betegek olaját, részt vesz az egyházmegye papsága és megújítja a papszenteléskor tett ígéreteit)

19:00 Szentmise az eukarisztia alapításának (utolsó vacsora) emlékére

Péntek: 15:00 Keresztúti ájtatosság, 19:00 Nagypénteki szertartás passióénekléssel

Szombat: 07:00-től  Látogatható az Oltáriszentség a szentsírnál, 20:30 Vigília szertartás: tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya meggyújtásával, a keresztségi fogadalmak megújításával, feltámadási szertartással, a szentmise végén körmenettel és ételszenteléssel

Vasárnap: 07:00 Szentmise ételszenteléssel, 09:00 Szentmise, 11:00 Püspöki Szentmise,  18:00 Szentmise

Hétfő: Szentmisék 07:00, 09:00, 11:00, 18:00

Kedd: Szentmisék 07:00, 09:00, 18:00

Jézus Szíve plébánia

Román közösség:

Csütörtök: 18:30 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, 22:00-23:00 Szentségimádás a szentsírnál

Péntek: 18:30 Szent Kereszt felmagasztalási szertartás 20:00 A német közösséggel közös keresztúti ájtatosság

Szombat: 22:00 Feltámadási Vigília szertartás - utána ételszentelés

Vasárnap: 11:30 Ünnepi Szentmise

Hétfő: 11:30 Szentmise

Német közösség:

Csütörtök: 20:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána egy órás Szentségimádás a szentsírnál

Péntek: 20:00 román közösséggel közös keresztúti ájtatosság, utána Szent Kereszt felmagasztalási szertartás

Szombat: 20:00 Feltámadási Vigília szertartás - utána körmenet és ételszentelés

Vasárnap: 10:00 Ünnepi Szentmise

Hétfő: 10:00 Szentmise

Fíliák:
Szinfalu:
Csütörtök: 16:30
Péntek: 16:30
Szombat: 19:00
Vasárnap: 16:00

Alsóhomoród:
Csütörtök: 16:30
Péntek: 16:30
Szombat: 19:00
Vasárnap: 13:30

Zárda templom

Csütörtök: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd 20:00 órától Szentségimádás

Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás

Szombat: 19:00 Vigília szertartás - utána ételszentelés

Vasárnap: 10:00 Ünnepi szentmise

Hétfő: 10:00 Szentmise

Szent János apostol és evangélista plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, 20:00-tól szentségimádás.

Péntek: 15:00 Keresztúti ájtatosság

19:00 Nagypénteki szertartás passióénekléssel

Szombat: 08:00-16:00 Szentségimádás a Szentsírnál, 20:00 Húsvéti Vigília szertartás

Vasárnap: Szentmisék 7:30, 10:00, 12:00, 19:00

Hétfő: Szentmisék 07:30, 10:00

Kis Szent Teréz plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd 21:00 óráig szentségimádás

Péntek: 18:00 nagypénteki szertartás, majd utána ifjúsági fáklyás keresztúti ájtatosság

Szombat: 20:00 Húsvéti Vigília szertartás - 22:20-körül ételszenteléssel

Vasárnap: 7:30 ételszentelés. Szentmisék 08:00, 10:00, 12:00

Hétfő: Szentmisék 08:00, 10:00

Szent Család plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise majd 20:00-ig szentségimádás

Péntek: 10:00 Keresztúti ájtatosság, 18:00 Nagypénteki szertartás

Szombat: 09:00-től szentségimádás a Szentsírnál, 18:00 Vigília szertartás, majd körmenet és ételszentelés

Vasárnap: 7:30 ételszentelés, 09:00 Szentmise, 11:00 Szentmise

Hétfő: Szentmisék 09:00, 11:00

Szentlélek plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise, utána 21:00-ig Virrasztás

Péntek: 18:00 Nagypénteki Szertartás

Szombat: 12:00-20:00 Szentségimádás

21:00 Vigília Szertartás

Vasárnap: 07:30 Ételszentelés, 8:00 Ételszentelés

11:00 Ünnepi Szentmise

Hétfő: 09:00 Szentmise

11:00 Szentmise

Szent Antal plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise

Péntek: 18:00 Nagypénteki szertartás, majd Szentségimádás

Szombat: 20:00 Vigília szertartás, majd ételszentelés

Vasárnap: 11:00 Szentmise

Hétfő: 09:00 Szentmise

 

Fíliák:
Kakszentmárton: Vasárnap 09:00 Szentmise majd ételszentelés
Udvari: Vasárnap 07:00 Szentmise majd ételszentelés

Nagykároly

Kalazanci Szent József  plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise

Péntek: 10:00 Keresztúti ájtatosság, 19:00 Nagypénteki szertartás

Szombat: 10:00 Csendes időzés a Szentsírnál, 19:00 Vigília szertartás, majd körmenet

Vasárnap: Szentmisék 08:00 - utána ételszenteléssel, 11:00, 19:00

Hétfő: Szentmisék 09:00, 19:00

Fatimai Szűz Mária plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise - majd 24:00 óráig Szentségimádás

Péntek: 10:00 Keresztúti ájtatosság, 18:00 Nagypénteki szertartás, utána szentségimádás a Szentsírnál 20:00-ig

Szombat: 09:00-20:00 Szentségimádás, 20:00 Feltámadási Vigília Szertartás

Vasárnap: 07:00 Szentmise - majd ételszentelés, 08:30 Szentmise - majd ételszentelés, 10:00 Szentmise

Hétfő: 09:00 Szentmise

Szentlélek plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd háromnegyed óra csendes és egy óra közös szentségimádás

Péntek: 11:00 Keresztúti ájtatosság, 19:00 Nagypénteki szertartás Jézus szenvedésének emlékére, utána rövid szentségimádás

Szombat: 10:00-19:00 Szentségimádás a Szentsírnál, 19:00 Húsvéti Vigília szertartás - végén feltámadási gyertyás körmenettel

Vasárnap: 7:30 Szentmise - ételszenteléssel, 11:00 Húsvéti ünnepi szentmise

Hétfő: 09:00 Szentmise, 11:00 Német nyelvű szentmise

Fília:
Gencs: Vasárnap 09:00 Szentmise ételszenteléssel

Erdőd

Erdődi Nagyboldogasszony plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise

Péntek: 17:00 Nagypénteki szertartás

Szombat: 20:00 Vigília szertartás

Vasárnap: 07:00 Ételszentelés, 10:00 Szentmise - előtte ételszenteléssel

Hétfő: 10:00 Szentmise

A Zárdában:

Vasárnap: 08:00 Szentmise és ételszentelés

Hétfő: 08:00 Szentmise

Fília - Nagymadarász:
Péntek: 18:00 Szentmise
Péntek: 18:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 19:00 Vigília szertartás - utána ételszentelés
Vasárnap: 10:00 Szentmise
Hétfő: 10:00 Szentmise

Szatmár Megye falvaiból

Batizi Szent József plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise

Péntek: 19:00 Keresztúti ájtatosság a templom udvarán, majd a templomban nagypénteki szertartás passióénekléssel

Szombat: 20:00 Vigília szertartás a végén körmenettel

Vasárnap: 08:15 Ételszentelés, 11:00 Szentmise

Hétfő: 11:00 Szentmise

Fília: Gombáspuszta:
Péntek: 17:00 Nagypénteki szertartás passióénekléssel
Vasárnap: 09:00 Szentmise ételszenteléssel
Hétfő: 09:00 Szentmise

Szamosdarai Nagyboldogasszony plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

Péntek: 18:30 Keresztúti ájtatosság 19:00 Nagypénteki szertartás

Szombat: 18:00 Szentségimádás a Szentsírnál 19:00 Vigília szertartás

Vasárnap: 07:30 Ételszentelés, 11:30 Szentmise

Hétfő: 11:00 Szentmise

Fília: Pusztadaróc:
Csütörtök: 19:30 Szentmise
Péntek: 16:30 Keresztúti ájtatosság, 17:00 Nagypénteki szertartás
Szombat: 11:00-12:00 Szentségimádás, 22:00 Vigília szertartás, a végén ételszenteléssel
Vasárnap: 09:30 Szentmise
Hétfő: 09:30 Szentmise

Fília: Atya:
Vasárnap: 08:15 Szentmise ételszenteléssel

Krasznabélteki Szent László plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise

Péntek: 18:00 Jézus kereszthalála - nagypénteki szertartás

Szombat: 10:00-17:00 Szentségimádás, 19:00 Vigília szertartás

Vasárnap: 7:30 Ételszentelés, 10:00 Szentmise

Hétfő: 10:00 Német nyelvű szentmise

Fíliák:
Gyöngy: 11:30 Szentmise
Ákos: 14:00 Szentmise

Túrterebesi Nagyboldogasszony plébánia

Csütörtök: 19:00 Szentmise, majd utána 21:00 óráig szentségimádás

Péntek: 19:00 Nagypénteki szertartás, majd utána virrasztás kezdődik a Szentsírnál.

Szombat: 10:00-20:00 Szentségimádás, 20:00 Feltámadási vigília szertartás

Vasárnap: 7:30 Szentmise - utána ételszentelés, 10:30 Szentmise

Hétfő: Szentmisék 8:30, 10:30

Kaplonyi Szent Antal plébánia

Csütörtök: 18:00 Szentmise, majd virrasztás

Péntek: 12:00 Keresztúti Ájtatosság, 18:00 Nagypénteki szertartás

Szombat: 08:00-20:00 Szentségimádás a szentsírnál, 20:00 Feltámadási Vigília szertartás

Vasárnap: 07:00 Szentmise - utána ételszentelés, 10:00 Szentmise, 18:00 Szentmise

Hétfő: Szentmisék 07:00,10:00, 19:00

Szent József templom:

Vasárnap: 07:00 Ételszentelés ,08:30 Szentmise

Hétfő: 08:30 Szentmise

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: