2019-05-30 22:22:41• hírek • Nagy Tímea

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium végzős évfolyamának ballagási ünnepsége - Képgaléria

Csütörtökön fél háromkor utoljára csengettek ki a Kölcsey Ferenc Főgimnázium végzőseinek, utoljára járták végig az iskola épületét.

A hat osztály szép sorjában búcsúzott el a diáktársaktól, a tanároktól és az osztályfőnököktől a folyosókon és az osztálytermekben. Az "Isten hozzád" jeles eseményén a diákok énekelve léptek ki az iskola ajtaján, mely fölött ez állt: "Az alma mater visszavár". Az utolsó osztály után azonban bezárult az ajtó, s eképp zárultak le az örömben és vizsgalázban egyaránt gazdag diákévek.

 

A bemondók köszöntötték a délután díszvendégeit, közöttük Pataki Enikő igazgatónőt, Kereskényi Gábor polgármestert, Turos Lóránd szenátort, Magyar Lóránt parlamenti képviselőt, Calin Pasca Durla főtanfelügyelőt és Kallós Zoltán főtanfelügyelő-helyettest, valamint az intézmény vezetőségi tagjait, jelenlegi- és volt tanárait, partnereit, és támogatóit.  

 

Miközben az egykoron gólyákként izguló, most tarisznyával vonuló tizenévesek elfoglalták helyüket az udvaron, a konferansziék elmondták az osztályok tanulmányi és a szociális téren tanusított kiemelkedő eredményeit. A megyei-, országos- és nemzetközi versenyek dobogós helyezései mellett, többek között számtalan sporteredményről, nyelvvizsgáról, önkéntes szerepvállalásról, diákszövetségi- és iskolaújság szerkesztőségi tagságról, zenei tevékenységről szólt a lajstrom.

 

Lázár Ruben és Kiss Viktória, a bemondók Kiss Kálmán szavaival üdvözölték a hat végzős kölcseys osztály 146 diákját: „Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, A szó, a könny, a mosoly, a virág, Körétek gyűlik szinte a világ, S mi néktek adjuk dobogó szívünket!” Ezt követően a csaknem 150 fiatal közös éneke zengett fel a középiskola udvarán: Gaudeamus igitur…

 

A köszöntők sorában először Pataki Enikő igazgatónő szólt az egybegyűltekhez. “Eljött hát a nap, amit annyira vártatok,  és ma ti vagytok a nap főszereplői, értetek gyűlt össze az iskolaudvart betöltő tömeg, nektek állnak sorfalat a kisebbek, és rátok szegeződnek a meghatott, büszke szülői tekintetek. (...) Vége ennek az életszakasznak, de csak rajtatok múlik, hogyan haladtok tovább, lázadásaitok értelmet nyernek-e, világot megismerni akaró kíváncsisággá válnak-e, mindig új célokat kitűző ösztönző erőként segítenek-e vagy mindennapi dacba fulladnak. (...) A válasz benneteket rejlik, és én nagyon bizom abban, hogy a magatok elé kitűzött célokat megvalósítjátok, hogy lesznek új és új feladatok, felfedezitek a rátok váró kihívások szépségét, és lesz erőtök, lesznek eszközeitek teljessé tenni az életeteket.” Ettől szebb útravalóval nem is szolgálhatott volna az intézmény vezetője.

 

 

Másodikként Kereskényi Gábor osztotta meg gondolatait a népes közönséggel és a végzős diákokkal, ez után következett Calin Durla főtanfelügyelő és Kallós Zoltán főtanfelügyelő helyettes köszöntője. A 12. osztályokhoz a 11. évfolyam nevében Besenyődi Judit beszélt, búcsút a ballagók részéről Tivadar Zita mondott.

 

A bátorító szavak és az “Isten veletek!” után a jelképes kulcsátadás mozzanata következett. A 2018-19-es évfolyam egy éve vette át, és őrizte az iskola szimbolikus kulcsát, melyet csütörtök délután átadtak az utánuk következő generációnak. A zenés-irodalmi műsor  nyitányaként a Játékkészítő előadásból hallhatta a nagyérdemű az Álmodd meg a csodát című dalt az iskola kórusának előadásában. A továbbiakban Kegyes Dávid, XII.C osztályos diák mondott verset. A tarisznyákba lelki-szellemi útravalóul verset ajándékozott Sárándi Annamária tanárnő. A műsor záró mozzanataként Csézy - Itthon a legjobb című dalt adta elő a kölcseys kórus.

 

Az igazgatónő ezután felszólította az osztályok legjobb tanulóit, hogy vegyék át az okleveleket és a könyvjutalmakat, felolvasták a dicséretet és oklevelet érdemlő diákok neveit.

 

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium 2018/2019-es végzősei közül az első és legnagyobb különdíjat az Autonet Import Kft. felajánlásával Kegyes Dávid XII. C osztályos tanuló vihette haza, mely 4758 lej pénzjutalmat jelentett. Dávid négy tanéves átlaga 10-es, 2017-ben és 2018-ban Mákvirág díjat kapott. Sokoldalú diák, aki nem csak kémiában, fizikában, biológiában jeleskedik, hanem a nyelvekben is otthon van, ezek mellett három sport kiválósága. A nemzetközi tanulmányi versenyek dobogós helyezettje tiszta jövőképpel rendelkezik: orvos szeretne lenni, hogy tudásával kézzelfogható segítséget nyújthasson embertársai számára.

 

A több évtizedes múlttal rendelkező főgimnázium hagyománya az évenkénti Kölcsey Nagydíj odaítélése, melyet egy olyan tanárnak ítélnek oda, kinek munkássága, odaadása, szakmai alázata felbecsülhetetlen értéket visz a kölcseys diákok életébe és a pedagógusok munkaközösségének mindennapjaiba egyaránt. Az idei tanév díjazottja nem más volt, mint Gál Éva tanárnő, mindenki Éva nénije. A díjátadást vastaps kísérte a díszvendégek és a tanulók részéről egyaránt.

 

A különdíjak átadását követően véget ért az ünnepség. Utolsó mozzanatként a megjelentek az iskola közösségével együtt elénekelték a Szózatot.

 

Virágokkal az ölben, a szeretteikkel körülvéve a 12. évfolyam ballagói végleg kiléptek az intézmény kapuján. A vén diákokra, a kölcseysekre ezentúl új kalandok várnak.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: